Маркетингова стратегія

Маркетингова стратегія є невід'ємною складовою бізнес-стратегії розвитку компанії. Її розробка дозволяє структуровано описати товар чи послугу компанії, точно сформувати портрет споживача товару, політику ціноутворення, збуту та просування. Стратегія розвитку фірми може розроблятися на період від 1 до 5 років.

Розробка маркетингової стратегії включає низку етапів, кожен із яких визначає ту чи іншу складову стратегії.

Перший етап
Проведення дослідження ринку, на якому працює чи планує працювати компанія

Цей крок дозволяє зрозуміти місце компанії на ринку, стадію та тренди його розвитку, оцінити обсяг ринку та визначити, як він розвиватиметься найближчими роками. Аналіз ринку компанії визначає ключових конкурентів і дозволяє визначити фінансові завдання компанії, які ляжуть в основу розробки маркетингових цілей та шляхів їх досягнення.

Другий етап
Аналіз споживачів

Консультанти компанії Pro-Consulting спеціалізуються на проведенні всіх видів кількісних (телефонні опитування, інтерв'ю face-to-face, онлайн-опитування) та якісних (глибинні інтерв'ю зі споживачами та експертами ринку, фокус-групові дослідження споживачів) досліджень. Під кожен напрямок підбирається оптимальний набір інструментів з вибіркою, яка дозволяє точно визначити, хто є вашим цільовим споживачем, чому вони вибирають вас чи ваших конкурентів, чим живуть споживачі та як вони приймають рішення щодо вибору товару чи послуги.

Третій етап
Аналіз конкурентів компанії

Ми аналізуємо, як розвиваються ваші конкуренти відносно ринку, які їх сильні та слабкі сторони, як і в яких каналах вони просуваються, на якого споживача вони орієнтуються та які фактори їхнього успіху на ринку. Надалі аналіз конкурентів дозволяє отримати точніші інсайти для побудови плану просування продукту на ринку.

Четвертий етап
Аналіз бренду замовника та маркетинговий аудит замовника та його конкурентів

Якщо перші етапи дозволяють сформувати цілі та завдання компанії в рамках стратегії, то на цьому етапі ви отримуєте розуміння відправної точки для побудови маркетингової стратегії та обсяг роботи, яку необхідно зробити для досягнення бізнес-цілей компанії. Це поточне позиціонування товару, його оформлення, канали збуту та просування на ринку. Це аналіз продажу продукції підприємства і виділення товарів та послуг, які можуть не представляти комерційної вигоди у рамках впровадження нової стратегії розвитку підприємства.

Тільки після проведення досліджень відбувається розробка маркетингової стратегії

Розробка маркетингової стратегії складається з наступних етапів:

  • Поточне місце компанії та її товарів та послуг на ринку;
  • Цілі, які будуть досягнуті в ході впровадження стратегії: конкретні, досяжні, релевантні та вимірні у певному часовому періоді;
  • Аналіз продуктової матриці компанії; виділення найбільш успішних товарів та продуктів, які можна прибрати з асортименту;
  • Ціноутворення продукції, акції та програми лояльності;
  • Канали та способи збуту продукції на ринку;
  • Підбір каналів просування з попередніми бюджетами (традиційні та інноваційні канали просування; реклама у ЗМІ, робота з лідерами думок, онлайн);
  • Упорядкування покрокового плану застосування маркетингової стратегії;
  • Аналіз персоналу, необхідного для реалізації стратегії та розробка ключових показників з прив'язкою до досягнення цілей стратегії компанії.

За результатами розробки стратегії, ми можемо запропонувати участь наших стратегів у практичному впровадженні стратегії в компанії замовника.

Терміни розробки стратегії залежать від масштабів роботи бізнесу, інтенсивності конкуренції, бажаних цілей та завдань замовника, а також обсягу ресурсів, які необхідно використати для досягнення цих цілей.

Замовити підготовку аналізу ринку або іншу послугу, а також придбати готовий проект, Ви можете, використавши електронний адрес info@pro-consulting.ua або здійснивши дзвінок на +38 (044) 233-34-32

Зв'язатися з нами