Маркетингові дослідження

Успішність роботи компанії залежить від того, наскільки повно її продукція або послуги можуть задовольнити основні потреби клієнтів. Для визначення ефективної маркетингової стратегії і тактики роботи на ринку Вам необхідні максимально надійні, об'єктивні, повні та релевантні дані стосовно розвитку ринку в цілому і споживчої поведінки зокрема.

Результати маркетингових досліджень дозволяють потенційним і вже діючим операторам ринку розглянути можливі напрямки розвитку і вибрати найбільш перспективні і оптимальні з них. В основному, дослідження проводять для визначення потенційної ніші при виході на нові ринки і / або диверсифікації продукції на існуючому, при проведенні ребрендингу, для підвищення ефективності цінової політики, інструментів і напрямків просування продукції, політики збуту та розробки методів стимулювання продажів.

Компанія Pro-Consulting, спільно з нашими партнерами, пропонує Вашій увазі наступні послуги в галузі маркетингових досліджень: 

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Створення інформаційної основи для визначення найбільш ефективних способів ведення конкурентної політики на ринку і можливостей виходу на нові ринки.

Досліджуються структура ринку, його ємність, динаміка, основні оператори, конкурентна ситуація, бар'єри, можливості і ризики.

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ

Сегментація споживачів, вибір цільових сегментів ринку, побудова портрета споживача на основі аналізу статево-вікових, соціальних та інших фактичних параметрів, а також вивчення поведінкових характеристик.

Предметом дослідження є мотивація споживчої поведінки на ринку і фактори, що її визначають. Вивчається структура споживання, тенденції купівельного попиту, рівень задоволення потреби покупців в окремому товарі чи послузі.

Крім того, аналіз споживачів дозволяє вивчити, наскільки споживачі інформовані про Ваш продукт, як вони його сприймають і який поточний і потенційний рівень лояльності до бренду.

КІЛЬКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

(визначення цільової аудиторії, потенційного попиту і задоволеності споживання)

ЯКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

(мотивація споживчої поведінки)

 

 АНАЛІЗ МІСЦЯ КОМПАНІЇ НА РИНКУ

Для побудови ефективної стратегії зміни ключових бізнес-параметрів і показників, необхідно проаналізувати поточний стан організації в ринковому середовищі. Крім традиційних методів вивчення місця компанії на ринку (обсягів виробництва, каналів збуту і споживання на ринку) існує ряд нових рішень для розуміння ефективності роботи відділу збуту.

Одним з таких методів є дослідження за допомогою «Таємного покупця». Анонімні візити фахівців з виявлення сильних і слабких сторін в обслуговуванні дозволяють сформувати стратегію навчання і заохочення співробітників, а також визначити складові обслуговування, які погіршують показники продажів.

УСЛУГА «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ»

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ

Вибір шляхів і можливостей досягнення найбільш вигідного положення на ринку відносно конкурентів.

Аналізуються сильні і слабкі сторони конкурентів, вивчається зайнята ними частка ринку в динаміці, оцінюється конкурентна ситуація, а також обирається найбільш оптимальна маркетингова політика для досягнення максимальної конкурентоспроможності в порівнянні з іншими компаніями (портфель брендів, стратегія просування товарів, рекламно-маркетингова активність), реакція споживачів на маркетингові засоби конкурентів (вдосконалення товару, зміна цін, введення на ринок нових торгових марок, розвиток сервісу).

Розробляється товарний асортимент відповідно до вимог покупців, підвищення конкурентоспроможності продукції тощо. Проводиться аналіз характеристик і якості товарів, відповідності запитам і вимогам споживачів, конкурентоспроможності товарів. Виявляються споживчі властивості товарів-аналогів і товарів-конкурентів, реакції споживачів на нові товари, модифікацію товарного асортименту, упаковки, а також рівень сервісу; оцінка перспективних вимог споживачів

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ

 

МОНІТОРИНГ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Аналіз асортименту, цін, каналів дистрибуції, рекламних інструментів в роздрібних точках по досліджуваній товарній групі.

Моніторинг цін, асортименту, рівня представленості в торгових точках в умовах мінливої ринкової ситуації і з урахуванням діяльності конкурентів.

Розробка рекомендацій з планування цінової політики та асортиментного ряду.

РОЗДРІБНИЙ АУДИТ

(порівняльна інформація про те, що відбувається з продукцією в роздрібній мережі (цінова політика, маркетингова активність конкурентів, представленість досліджуваної товарної категорії).

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМИ І СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ

Моніторинг засобів масової інформації, вивчення ефективності публікацій в пресі, роликів на телебаченні та радіо в цілому з виділенням окремих рекламних носіїв, впливу реклами на поведінку споживачів.

Стимулювання просування товарів, що передбачає дослідження ефективності акцій, знижок, PR-кампаній та ін. Маркетингових комунікацій.

Дана послуга включає в себе аналіз інформації, що стосується тенденцій в галузі, діяльності конкурентів, політики держави в економічній сфері, зокрема щодо розвитку бізнес середовища.

МОНІТОРИНГ ЗМІ ТА СОЦМЕРЕЖ

 

Аналітики компанії Pro-Consulting підготують ексклюзивне маркетингове дослідження ринку спеціально для Вас, з урахуванням всіх вимог і побажань. Ми маємо досвід підготовки аналітичних і маркетингових досліджень по більш ніж 200 різних ринкових напрямками, як в Україні, так і в інших країнах (Росія, СНД, ЄС, США). Зверніться до нас - і ми якісно і оперативно виконаємо Ваше замовлення. Рекомендації клієнтів.

Замовити підготовку аналізу ринку або іншу послугу, а також придбати готовий проект, Ви можете, використовуючи електронні адреси
 info@pro-consulting.ua
або здійснивши дзвінок на +38 (044) 233-34-32

Зв'язатися з нами