Маркетингові дослідження

Успішність роботи компанії залежить від того, наскільки повно її продукція або послуги можуть задовольнити основні потреби клієнтів. Для визначення ефективної маркетингової стратегії та тактики роботи на ринку Вам необхідні максимально надійні, об'єктивні, повні та релевантні дані стосовно розвитку ринку в цілому та споживчої поведінки зокрема.

Результати маркетингових досліджень дозволяють потенційним та вже діючим операторам ринку розглянути можливі напрямки розвитку та обрати найбільш перспективні та оптимальні з них. В основному, дослідження проводять для визначення потенційної ніші при виході на нові ринки та/або диверсифікації продукції на існуючому, при проведенні ребрендингу, для підвищення ефективності цінової політики, інструментів та напрямків просування продукції, політики збуту та розробки методів стимулювання продажів. 

Компанія Pro-Consulting, спільно з нашими партнерами, пропонує Вашій увазі наступні послуги в галузі маркетингових досліджень.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Створення інформаційної основи для визначення найбільш ефективних способів ведення конкурентної політики на ринку та можливостей виходу на нові ринки.

Досліджуються структура ринку, його ємність, динаміка, основні оператори, конкурентна ситуація, бар'єри, можливості та ризики. 

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ (читати більше)
(аналіз структури ринку, визначення часток ринку, аналіз зовнішньої торгівлі, аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції, споживчі вподобання, канали збуту та інше)

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ

Сегментація споживачів, вибір цільових сегментів ринку, побудова портрета споживача на основі аналізу статево-вікових, соціальних та інших фактичних параметрів, а також вивчення поведінкових характеристик.

Предметом дослідження є мотивація споживчої поведінки на ринку та фактори, що її визначають. Вивчається структура споживання, тенденції купівельного попиту, рівень задоволення потреби покупців в окремому товарі.

Крім того, аналіз споживачів дозволяє вивчити, наскільки споживачі інформовані про Ваш продукт, як вони його сприймають, та який поточний та потенційний рівень лояльності до бренду. 

ПРИКЛАД АНКЕТИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

КІЛЬКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (читати більше)
(визначення цільової аудиторії, потенційного попиту та задоволеності споживання)

ЯКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (читати більше)
(мотивація споживчої поведінки)

ПОСЛУГИ КОЛЛ-ЦЕНТРУ (читати більше)
(споживчі опитування, актуалізація баз даних, NPS-опитування)

У 2018 році компанія Pro-Consulting відкрила власний колл-центр для проведення маркетингових досліджень та надання інших послуг («таємний телефонуючий», актуалізація баз даних, запит цін конкурентів та інше). Перевагами CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) є швидкість, можливість охоплення широкої географії респондентів, можливість контролю записів опитувань, відстеження у живому режимі результатів опитувань, а також низька вартість робіт.

ФОКУС-ГРУПОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ (читати більше)

Фокус-групові дослідження – оптимальний формат аналізу споживачів, коли необхідно вивести на ринок новий продукт, глибоко вивчити причини вибору споживачами товару та послуги, зрозуміти ставлення до логотипу, слогану, упаковки, та використовувати отримані знання на етапі розробки та впровадження стратегії. В залежності від цілей та завдань досліджень, ФГД можуть проводитись як у режимі офлайн, так і онлайн.

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ (читати більше)

Вибір шляхів та можливостей досягнення найбільш вигідного положення на ринку відносно конкурентів.

Аналізуються сильні та слабкі сторони конкурентів, вивчається зайнята ними частка ринку в динаміці, оцінюється конкурентна ситуація, а також обирається найбільш оптимальна маркетингова політика для досягнення максимальної конкурентоспроможності в порівнянні з іншими компаніями (портфель брендів, стратегія просування товарів, рекламно-маркетингова активність), реакція споживачів на маркетингові засоби конкурентів (вдосконалення товару, зміна цін, введення на ринок нових торгових марок, розвиток сервісу).

Розробляється товарний асортимент відповідно до вимог покупців, підвищення конкурентоспроможності продукції тощо. Проводиться аналіз характеристик та якості товарів, відповідності запитам та вимогам споживачів, конкурентоспроможності товарів. Виявляються споживчі властивості товарів-аналогів та товарів-конкурентів, реакції споживачів на нові товари, модифікацію товарного асортименту, упаковки, а також рівень сервісу; оцінка перспективних вимог споживачів. 

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ (читати більше)

Маркетинговий аудит конкурентів – основа для створення власної рекламної кампанії, формування унікальної торгової пропозиції та позиціонування на ринку. В ході аналізу маркетингової активності проводиться дослідження рекламних матеріалів ключових конкурентів, їх графічного та відео контенту, а також формуються первинні гіпотези щодо можливого позиціонування та просування Вашого бренду на ринку.

АНАЛІЗ ФРАНШИЗ
(аналітика для покупки франшизи, аналітика для розвитку франчайзингової мережі, консультації зі створення та розвитку франшизи)

Аналіз франшиз на ринку може бути проведений як для бізнесмена, який планує купити франшизу, так і для мережі, яка готова розвиватись за моделлю франчайзингу. У першому випадку проводиться дослідження існуючих франшиз, їх умов та сили того чи іншого бренду, аналіз цільового ринку та потенційних локацій для розміщення Ваших торгових точок.

Для існуючого гравця аналіз є більш комплексним, та включає більш детальний аналіз конкурентів, опитування їх франчайзі та визначення перспективності виходу на ринок за моделлю франчайзингу.

Аналітики компанії Pro-Consulting підготують ексклюзивне маркетингове дослідження ринку спеціально для Вас, з урахуванням усіх вимог та побажань. Ми маємо досвід підготовки аналітичних та маркетингових досліджень за більш ніж 200 різними ринковими напрямами, як в Україні, так і в інших країнах (Росія, СНД, ЄС, США). Зверніться до нас, та ми якісно і оперативно виконаємо Ваше замовлення. Рекомендації клієнтів.

МОНІТОРИНГ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Аналіз асортименту, цін, каналів дистрибуції, рекламних інструментів у роздрібних точках за досліджуваною товарною групою.

Моніторинг цін, асортименту, рівня представленості у торгових точках в умовах змінюваної ринкової ситуації та з урахуванням діяльності конкурентів.

Розробка рекомендацій з планування цінової політики торгової марки, асортиментного ряду.

РОЗДРІБНИЙ АУДИТ (читати більше)
(порівняльна інформація щодо ситуації з продукцією у роздрібній мережі (цінова політика, маркетингова активність конкурентів, представленість товарної категорії, що вивчається)

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМИ ТА СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ

Моніторинг засобів масової інформації, вивчення ефективності публікацій у пресі, роликів на телебаченні та радіо в цілому з виділенням окремих рекламних носіїв, впливу реклами на поведінку споживачів. 

Стимулювання просування товарів, що передбачає дослідження ефективності акцій, знижок, PR-кампаній та інших маркетингових комунікацій.

Зазначена послуга включає в себе аналіз інформації, яка стосується тенденцій у галузі, діяльності конкурентів, політики держави в економічній сфері, зокрема з питань розвитку бізнес середовища. 

ОМНІБУС-ДОСЛІДЖЕННЯ

Омнібус-дослідження – можливість комплексного дослідження кількома учасниками ринку. Компанія Pro-Consulting консолідує усі цілі та завдання, які необхідно закрити у ході дослідження, та проводить одне комплексне дослідження формату, що Вас цікавить, – це може бути кабінетне дослідження, опитування, фокус-групове дослідження або збір даних учасників дослідження, що дозволяє оптимізувати Ваші маркетингові витрати та отримати повний набір інформації, що Вас цікавить.

Замовити підготовку аналізу ринку або іншу послугу, а також придбати готовий проект, Ви можете, використавши електронний адрес info@pro-consulting.ua або здійснивши дзвінок на +38 (044) 233-34-32, +38 (063) 044-24-02

Зв'язатися з нами