Стратегічний консалтинг

Маркетингова стратегія – документ, в якому структуровані Ваші цілі та завдання на найближчий рік або декілька років, а також ключові методи досягнення цих цілей. Він може включати як роботу з існуючими ресурсами компанії (товарами, послугами, рекламними матеріалами, каналами поставок та просування), а також виведення на ринок нових продуктів, вихід у нові сегменти збуту та просування і оптимізацію роботи компанії.

Це план розвитку, що базується на можливостях зовнішнього середовища та внутрішньому потенціалі організації, синхронізації її ресурсів для досягнення конкретних цілей (наприклад, обсяги продажів, частка на ринку, кількість клієнтів).

Маркетингова стратегія базується на проведенні аналізу ринку, досліджень споживачів, маркетинговому аудиті конкурентів, їх асортименту, реклами, а також аналізу внутрішніх ресурсів компанії (АВС та XYZ аналіз та інші методи).

На основі проведених досліджень формується концепція розвитку компанії на ринку, яка визначає ключовий фокус компанії, навколо якої вже формується повноцінна маркетингова стратегія, яка включає:

 • Поточне положення компанії та ринку;
 • Цілі та завдання на найближчий період;
 • Формування цільової аудиторії компанії на період стратегії;
 • Стратегія розвитку продукту, каналів збуту, реклами та просування, а також цінова стратегія;
 • Перелік основних інструментів та тактичних ходів для досягнення ключових та проміжних цілей стратегії;
 • Контрольні пункти та можливі коректування стратегії.

Методика роботи при розробці маркетингової стратегії та стратегічному консалтингу

За кожним клієнтом закріплюється один з наших експертів з досвідом роботи не менше 5 років. Він проводить стратегічні сесії з клієнтом, аналізує дані та створює інтелектуальний продукт на чолі робочої групи за результатами досліджень та мозкових штурмів.

Pro-Consulting пропонує послуги, які повністю забезпечать функцію стратегічного маркетингу в компанії:

1.1. Розробка повного стратегічного комплексу:

 • загальна маркетингова стратегія, включаючи модель бренду
 • інноваційна стратегія
 • продуктова стратегія
 • цінова стратегія
 • стратегія просування
 • комунікаційна стратегія

Кожен вид стратегії – це окремий елемент проєкту з чіткими термінами та узгодженим форматом надання результатів.

1.2. Впровадження маркетингової стратегії

Pro-Consulting допомагає клієнту досягти високої залученості співробітників у реалізацію нової стратегії, створити робочі групи, виміряти показники та скоригувати плани з урахуванням нових реалій.

За Вами закріплюється співробітник з визначеною кількістю робочих годин, який займається тактичною діяльністю в рамках роботи компанії.

1.3. Супровід впровадження маркетингової стратегії

У випадку супроводу стратегії, ключовими виконавцями є Ваші співробітники за регулярної участі експертів Pro-Consulting у стратегічних сесіях клієнта. Частота проведення спільних стратегічних сесій узгоджується з Вами заздалегідь залежно від складності продукту та розміру компанії.

Етапи роботи над маркетинговою стратегією

 1. Робоча сесія

а) Аналіз ринкового середовища та цілепокладання  

Команда проєкту (клієнт та експерти Pro-Consulting) обговорюють поточну ринкову ситуацію, конкурентів, цілі та завдання, а також терміни їх досягнення, ресурси, які можуть бути для цього залучені (грошові / людські / ін.). Ми з’ясовуємо усі обмеження по роботі та будуємо гіпотези.

б) Аналіз продукту

Дуже детально обговорюємо продукт (товар або послугу): переваги або відмінності від конкурентів, максимально «наводимо різкість» на свої сильні та слабкі сторони.

в) Клієнти

Виділяються наші цільові аудиторії, вивчається їх мотивація та точки контакту.

У результаті робочої сесії виробляється спільний погляд на проєкт та методи роботи, узгоджується детальний бриф: цілі та завдання, терміни, ресурси, формат одержуваного результату та бюджет.

Документ Word, до 10 сторінок

Термін – 2 дні

 1. Експрес-аудит та концепція розвитку на ринку

На цьому етапі формується бачення ринку, вивчаються тренди, проводяться дослідження, перевіряються гіпотези та відбувається занурення у внутрішню аналітику. У результаті Вам пропонується до 10 можливих концепцій розвитку на ринку. Концепції можуть стосуватись нових товарів, каналів збуту та просування, а також інших аспектів роботи компанії. Після мозкового штурму з клієнтом обирається 2-3 найбільш ефективні та перспективні концепції, з яких необхідно буде обрати одну для подальшої роботи над стратегією.

Концепція або модель бренду – це його роль на ринку для усіх інших гравців.

Структура документа “Концепції”

 • ринок: обсяг, структура; визначення своєї ринкової позиції;
  • основні висновки по конкурентам;
  • сегментування аудиторії, портрети існуючих клієнтів та «клієнтів майбутнього»;
  • ринкові тенденції в Україні та за кордоном;
  • унікальні торгові переваги продуктів;
  • позиціонування та цінності бренду;
  • концепції на вибір (включаючи інсайти, атрибути, вигоди та суть бренду).

Формат - Документ PowerPoint
Термін – 2-4 тижні

 1. Стратегія

Стратегія спирається на обрану концепцію (модель бренду) та має наступну структуру:

 • Поточна ситуація та місце компанії на ринку: асортимент / продажі / маркетинг;
  • Позиції основних конкурентів: компанії, бренди, їх маркетингова та комунікаційна активність;
  • Цільова аудиторія: сегментація цільової аудиторії бренду;
  • Асортиментна та цінова політика;
 • Цілі та завдання стратегії;
  • Модель продажів;
  • Напрями можливого розвитку: нові ринки / нові потреби / нове позиціонування;
 • Стратегія розвитку існуючих та нових продуктів, цін на них, каналів збуту та просування;
  • План робіт на 1 рік;
  • Необхідні ресурси, бюджет;
  • Прогноз розвитку;
  • Система оцінки ефективності;
  • Альтернативні сценарії у випадку зміни ринкових умов.

Формат - Документ PowerPoint
Термін – 4-6 тижнів

Замовити підготовку аналізу ринку або іншу послугу, а також придбати готовий проект, Ви можете, використавши електронний адрес info@pro-consulting.ua або здійснивши дзвінок на +38 (044) 233-34-32

Зв'язатися з нами