Інвестиційний проект та інвестиційна пропозиція згідно з вимогами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Отримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів компанії в умовах обмеження джерел зовнішніх і внутрішніх інвестицій, а також високої вартості позикових ресурсів є ефективним засобом залучення необхідних коштів. Якщо Ваша компанія обрала цей шлях розвитку, то підготовка інвестиційного проекту та інвестиційної пропозиції, що будуть відповідати вимогам Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, є необхідною. У цьому Вам допоможуть кваліфіковані фахівці Pro-Consulting. 
 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на виконання Закону України «Про інвестиційну діяльність» в рамках Державної програми активізації розвитку економіки встановило порядок підготовки та подачі, а також форму інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка таких видів: 
  • фінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
  • співфінансування інвестиційних проектів з державного та місцевих бюджетів;
  • надання, відповідно до законодавства, для реалізації інвестиційних проектів державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за позиками суб'єкта господарювання та кредитування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
  • повна або часткова компенсація, за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, відсотків за кредитами суб'єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів. 
Законом визначено, що державна підтримка для розробки інвестиційного проекту надається виключно за умови наявності проектної (інвестиційної) пропозиції шляхом фінансування або співфінансування за рахунок коштів державного та / або місцевих бюджетів. 
 
Таким чином, якщо Ваша компанія або Ваш проект претендують на отримання державної підтримки, то підготовка інвестиційної пропозиції та інвестиційного проекту для Вас обов'язкові. 
 
Компанія Pro-Consulting, ґрунтуючись на своєму багаторічному досвіді, пропонує Вам свої послуги в сфері розробки інвестиційної пропозиції та інвестиційного проекту згідно з вимогами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Наші фахівці підготують документи, які будуть повною мірою відповідати прийнятим стандартам і стануть для Вас і Вашого проекту ключем для залучення державної підтримки. 
 
Форми інвестиційної пропозиції та інвестиційного проекту затверджені відповідними наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
 
  • Наказ № 724 від 19.06.2012 р. «Про затвердження форми проектної (інвестиційної ) пропозиції, на підставі якого готується інвестиційний проект, для розробки якого може надаватися державна підтримка, Порядку розробки та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка»;
  • Наказ № 1279 від 13.11.2012 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка». 
Інвестиційна презентація та інвестиційний проект, підготовлені фахівцями Pro-Consulting, в повній мірі відповідають затвердженим формам і вимогам. Мова підготовки документів - українська. 
 
СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОПОЗИЦІЇ:
 
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ 
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ІНВЕСТИЦИЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
2.1. Повна назва та контактні дані суб'єкта інвестиційної діяльності 
2.2. Опис суб'єкта інвестиційної діяльності 
3. ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
3.1. Мета і завдання інвестиційної пропозиції 
3.2. Заходи та графік їх виконання 
3.3. Технічний аналіз інвестиційної пропозиції 
3.4. Інноваційна спрямованість інвестиційної пропозиції 
3.5. Інвестиційні витрати 
3.6. Джерела фінансування 
3.7. Інші представлені інвестиційні пропозиції 
3.8. Попередні техніко-економічні розрахунки 
3.8.1. Економічна ефективність 
3.8.2. Бюджетна ефективність 
3.8.3. Соціальна ефективність 
3.9. Визначення альтернативних способів досягнення мети та аргументи за обраним способом 
3.10. Ризики і можливі шляхи їх зниження 
4. ПРАВОВІ АСПЕКТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
4.1 . Відповідність законодавству України 
4.2 . Наявність сертифікатів , ліцензій та інших дозвільних документів 
5 . ДОДАТКИ 
 
СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
 
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ 
1.1. Мета проекту 
1.2. Напрямки використання інвестицій 
1.3. Відповідність проекту стратегічним програмним документам держави 
1.4. Прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг) 
1.5 Потреба в інвестиціях 
1.6. Необхідність забезпечення земельною ділянкою або правами на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис ) для реалізації проекту 
1.7. Основні показники ефективності проекту, включаючи енергоефективність 
1.8. Висновки експертизи згідно із законодавством 
2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ І ПРОБЛЕМ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РОЗВИТКОМ ОБ'ЄКТІВ І СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
2.1. Характеристика об'єктів і суб'єктів інвестиційної діяльності 
2.2. Характеристика продукції (товарів, послуг) 
2.3. Результати аналізу ринків збуту продукції (товарів, послуг) 
2.4. Аналіз конкурентного потенціалу суб'єкта, включаючи виявлення можливостей розвитку, загроз і проблем діяльності 
3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН 
4. ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
5. ПЛАН ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
6.1. Термін введення в експлуатацію основних фондів 
6.2. Кадрове забезпечення 
6.3. Організаційна структура і управління проектом 
6.4. Розвиток інфраструктури 
6.5. Заходи з охорони навколишнього середовища 
6.6. Джерела фінансування проекту і виплат за зобов'язаннями суб'єкта інвестиційної діяльності 
6.7. Гарантія та схема повернення інвестицій, якщо таке повернення передбачене проектом 
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
8. ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
9. ПРОГНОЗ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТІВ І ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ 
10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИЗИКИ ПРОЕКТУ, ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ І СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ У ВИПАДКАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ 
11. ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ З ОБГРУНТУВАННЯМ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО_КОНШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКЩО В ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ВКЛЮЧЕНИЙ ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВА 
13. ДОДАТКИ 
 
Розрахункова частина для інвестиційної пропозиції та інвестиційного проекту готується в програмному середовищі Excel, містить всі необхідні обчислення і надається Вам з відкритими формулами. 
 

Замовити підготовку інвестиційної документації, а також придбати готовий проект, Ви можете, використовуючи електронну адресу info@pro-consulting.ua або здійснивши дзвінок на +38 (044) 233-34-32

Зв'язатися з нами