Оцінка вартості активів

Оцінка вартості активів – це визначення в грошовому вираженні вартості матеріальних і нематеріальних активів компанії як товару, який може бути корисним і прибутковим для потенційного покупця.

При здійсненні оціночної діяльності підприємство розглядається як єдине ціле, до складу якого входять усі види майна та права на нього. Підприємство як майновий комплекс, включає всі види активів, призначених для його діяльності: земельні ділянки, будівлі та споруди, машини та устаткування, сировину і продукцію, нематеріальні активи, в тому числі гудвіл, права на товарний знак, фірмове найменування та інші виключні права.

При визначенні вартості активів експерти та аналітики аналізують різні мікро- і макроекономічні фактори, що впливають на них. Аналіз макроекономічних показників дозволяє об'єктивно оцінити інвестиційний клімат у країні, а також зробити обґрунтований висновок про ступінь і силу впливу змін зовнішнього середовища на діяльність компанії. Необхідно зауважити, що вартість підприємства і рівень ризику в галузі перебувають у зворотній залежності - чим вище ризик, тим нижче вартість компанії. Однак більш високий дохід характерний для діяльності з великим ризиком.
 
 
 
Основні фактори, що впливають на вартість активів:
• ліквідність бізнесу (залежить від попиту);
• прибутковість бізнесу для власника;
• нематеріальні активи, імідж підприємства на ринку;
• обмеження для певного бізнесу;
• ступінь контролю, яку отримує новий власник;
• перспективи розвитку бізнесу;
• фінансове становище компанії;
• витрати на створення аналогічних підприємств;
• ступінь конкурентної боротьби в певній галузі;
• диверсифікація активів;
• якість продукції, що випускається підприємством;
• технологія і витрати виробництва;
• ступінь зносу обладнання;
• цінова політика;
• відносини зі споживачами та постачальниками;
• рівень управління;
• кадровий склад компанії.
 
Незалежна оцінка необхідна при купівлі-продажу діючого бізнесу, реорганізації, продажу частини майна підприємства (бізнесу), купівлі-продажу частки підприємства (бізнесу), купівлі-продажу частки у статутному капіталі, передачі підприємства в оренду. 
 
Ціна бізнесу визначається в результаті переговорів з конкретним покупцем, а оцінка, у свою чергу, є основою для ведення цих переговорів. Досвід експертів і аналітиків нашої компанії дозволить Вам отримати об'єктивну оцінку вартості активів.

Замовити підготовку аналізу ринку або іншу послугу, а також придбати готовий проект, Ви можете, використавши електронний адрес info@pro-consulting.ua або здійснивши дзвінок на +38 (044) 233-34-32

Зв'язатися з нами