Аналіз ринку бізнесу для ефективного управління
623

Аналіз ринку бізнесу для ефективного управління

Управління підприємством або інвестиційним проектом проводиться за наявності достатньої інформаційної бази для обґрунтованого прийняття ключових рішень.

Аналіз ринку бізнесу найчастіше замовляють у Pro-Consulting під час підготовки до:

 • виведення на ринок нового суб'єкта підприємницької діяльності;
 • розширення сфери бізнесу шляхом освоєння додаткових напрямів або продуктів;
 • створення або коригування брендів;
 • проведення масованої рекламної кампанії;
 • розроблення маркетингової стратегії;
 • поліпшенню ринкової позиції та протидії конкурентам;
 • проведення заходів щодо виведення підприємства з кризи;
 • далі ми коротко розглянемо основні блоки ринкового звіту, але вже зараз рекомендуємо зберегти посилання на типову структуру дослідження ринку для підготовки технічного завдання в майбутньому. Також більш повне уявлення про структуру звіту вам дасть ознайомлення зі структурами хоча б кількох готових проєктів за ринками.

За технічними завданнями клієнтів компанія Pro-Consulting може проводити комплексний аналіз ринку бізнесу, який зазвичай включає:

 1. Загальний аналіз ринку бізнесу:
  • опис особливостей функціонування ринку в поточних умовах;
  • розрахунок ємності ринку на основі показників виробництва, експорту та імпорту продукції;
  • сегментація сфери бізнесу за видами товарів, їх походженням, географією поставок та іншими ознаками;
  • найвпливовіші чинники, що впливають на ринкову ситуацію;
  • тенденції та проблеми подальшого розвитку ринку.
 2. Вимоги системи державного управління галуззю:
  • положення законів, постанов уряду, інших нормативних документів;
  • варіанти і правила легалізації бізнес-проектів;
  • умови ліцензування та стандартизації діяльності підприємств на ринку;
  • податкове навантаження в різних форматах ведення бізнесу;
  • порядок здійснення державних закупівель, можливості участі в тендерах;
  • підготовлені законопроєкти, озвучені офіційними особами плани внесення змін до системи регулювання ринку;
  • у разі актуальності для вашого бізнесу, пропонуємо ознайомитися з можливістю BNPL розстрочки для юросіб на купівлю готового або замовлення індивідуального ринкового звіту - за цим посиланням.
 3. Споживчий аналіз ринку бізнесу може бути проведений як кабінетними методами, так і доповнений кількісними та якісними польовими дослідженнями - телефонними опитуваннями, фокус-групами, глибинними інтерв'ю, застосуванням співтовариства MROC, що дають змогу отримати:
  • профіль цільової аудиторії замовника;
  • запити споживачів щодо цільового товару;
  • моделі поведінки та критерії вибору покупцями продукції на торгових майданчиках різних форматів;
  • ставлення споживачів до виділених брендів або торгових пропозицій;
  • умови придбання та підвищення лояльності цільової аудиторії;
  • ключові запити споживачів до пошукових систем;
  • особливості споживання цільових товарів на пов'язаних ринках і в державному секторі.
 4. Оцінку ефективності каналів збуту:
  • опис використовуваних ринковими суб'єктами способів реалізації продукції;
  • поширені політики операторів каналів збуту;
  • застосовність і дієвість методів просування торговельної пропозиції в різних каналах;
  • робота каналів збуту у форс-мажорних обставинах, рекомендації з управління структурою продажів;
  • якщо ви не впевнені в тому, яка саме ринкова аналітика вам необхідна, зв'яжіться з нашим консультантом - він поставить корисні запитання і допоможе скласти технічне завдання - контакти.
 5. Конкурентний аналіз ринку бізнесу:
  • перелік, рейтинг, характеристики основних конкурентів замовника;
  • порівняння ринкових часток конкурентів між собою і з часткою ринку клієнта;
  • зміст, властивості, сильні та слабкі сторони торговельних пропозицій конкурентів;
  • стратегії конкурентної боротьби і результати їх реалізації;
  • конкурентні ризики для розвитку бізнесу ініціатора дослідження, способи їх мінімізації.
 6. Дослідження виробничої сфери ринку:
  • показники та технологічний рівень виробників цільового товару;
  • структура собівартості випуску продукції;
  • характеристики місцевої сировинної бази;
  • доступність ресурсів;
  • можливість застосування передових технологій, наявність необхідного обладнання та кадрів.
 7. Інвестиційний аналіз ринку бізнесу:
  • визначення вигідних ринкових ніш шляхом факторного порівняння;
  • SWOT-аналіз;
  • PESTLE-аналіз;
  • зведена карта ризиків і бар'єрів;
  • рекомендації щодо реалізації бізнес-проектів і розвитку підприємств.

Аналіз ринку бізнесу може включати й інші інформаційні блоки відповідно до технічного завдання замовника. Усі питання щодо надання послуги узгоджуються в процесі настановного брифінгу за участю ініціатора та виконавця.

Замовити аналіз ринку бізнесу можна, скориставшись контактними даними компанії Pro-Consulting.

дивитися наступну новину

Інші новини

Зв'язатися з нами