in stock

Бізнес-план організації фруктосховища на 1 тис. тонн

Загальна характеристика
Дата підготовки: Жовтень 2017 року
Кількість сторінок: 62 сторінки, в тому числі 19 таблиць, 40 малюнків (проект підготовлений російською мовою)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
20499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Світове виробництво фруктів щорічно збільшується в середньому на 3%. Це обумовлено тим, що здоровий спосіб життя - стає все більш модним і більш затребуваним. Для того, що б задовольнити попит на фрукти цілий рік, по всьому світу створюється все більша кількість фруктосховищ. Сьогодні в Україні збудовано фруктосховищ, сумарним обсягами близько 335 тисяч тонн, однак дані сховища покриваю потреба ринку максимум на 80%. Отже, існує потреба в створенні сучасних фруктосховищ з високоякісним обладнанням.

Метою реалізації проекту є організація роботи фруктосховища для зберігання винограду і яблук, потужністю одноразового зберігання 1 000 т. Сховище буде складатися з 10 камер по 100 тонн (5 камер для зберігання винограду і 5 камер для зберігання яблук).

Реалізація даного проекту передбачає будівництво фруктосховища, оснащеного якісним обладнанням і новітніми технологіями збереження фруктів.

У бізнес-плані описаний виробничий процес, представлена ​​характеристика необхідного технологічного обладнання. Виконано аналіз ринку, вихід на який передбачається згідно проекту. Проведен розрахунок основних фінансових показників, які обґрунтовують інвестиційну привабливість проекту та його прибутковість для інвестора, що дозволить ініціатору проекту залучити кошти для його реалізації.

Зміст:

1. Резюме проекту
2. Опис проекту
3. Характеристика цільового ринку
3.1 Загальна характеристика виробництва фруктових плодів, ягід і винограду в Україні.
3.2 Цінова ситуація на ринку винограду і яблук України
3.4 Аналіз конкурентного середовища на ринку фруктосховищ України
4. Виробничий план Проекту
4.1 Місцезнаходження проекту
4.2. Виробничі потужності
4.3. Опис виробничого процесу та характеристика продукції
5. Організаційний план
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал
5.3. Державне регулювання галузі. Необхідна дозвільна документація.
6. Інвестиційний план
7. Фінансова оцінка Проекту
7.1. Параметри бізнесу
7.2. Передумови для розрахунків і їх аргументація
7.3. Прогноз продажів за проектом
7.4. Формування прибутку за проектом
7.5. Прогноз руху грошових потоків
7.6. Точка беззбитковості за проектом
8. Аналіз ефективності проекту
8.1. Показники інвестиційної привабливості
8.2. Сценарії розвитку проекту
9. Аналіз ризиків
9.1. Аналіз ризиків проекту
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Основні оператори ринку фруктосховищ України
Таблиця 2 Перелік необхідного обладнання по проекту
Таблиця 3. Технологія зберігання винограду і яблук
Таблиця 4. Склад газового середовища для зберігання яблук
Таблиця 5. Склад газового середовища для зберігання винограду
Таблиця 6. Характеристика виробленої продукції за проектом (яблука).
Таблиця 7. Характеристика виробленої продукції за проектом (виноград).
Таблиця 8. Роботи по проекту і графік вкладення коштів
Таблиця 9 Штатний розклад
Таблиця 10. Загальні параметри по проекту
Таблиця 11. Параметри роботи підприємства
Таблиця 12. Параметри з оподаткування
Таблиця 13. Витрати на електроенергію
Таблиця 14. Формування прибутку за проектом
Таблиця 15. Операційні витрати за проектом
Таблиця 16. Показники ефективності
Таблиця 17. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів (зберігання)
Таблиця 18. Чутливість проекту до зміни ціни реалізації
Таблиця 19. Чутливість проекту до зміни собівартості

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Основні завдання проекту
Малюнок 2. Структура світового виробництва фруктів, МТ т
Малюнок 3. Світовий рейтинг виробників яблук за станом на початок 2016, МТ т
Малюнок 4. Структура садів України в 1995 і 2016 рр.
Малюнок 5. Урожайність плодово - ягідних культур в плодоносному віці протягом 1990-2015 рр, ц з 1 га
Малюнок 6. Динаміка валового збору винограду і яблук в Україні в 2000-2016 роках, тис. Тонн
Малюнок 7. Структура виробництва плодово-ягідних культур в Україні за 2016 рік за регіонами
Малюнок 8. Експортно-імпортні операції по яблукам 2014-2016гг, кг
Малюнок 9. Експортно-імпортні операції по винограду в 2014-2016гг, кг
Малюнок 10. Географічна структура експорту яблук з України в 2016 в грошовому вираженні,%
Малюнок 11. Географічна структура імпорту яблук в Україну в 2016 році, в грошовому вираженні,%
Малюнок 12. Географічна структура експорту винограду з України в 2016 в грошовому вираженні,%
Малюнок 13. Географічна структура імпорту винограду в Україну в 2016 році, в грошовому вираженні,%
Малюнок 14. Середня ціна реалізації плодових і ягідних культур в Україні в 2012-2016 рр., Грн / тонна
Малюнок 15. Середня ціна реалізації винограду в Україні в 2012-2016 рр., Грн / тонна
Малюнок 16. Місцезнаходження проекту
Малюнок 17. Графік реалізації Проекту
Малюнок 18. Органиграмма проекту
Малюнок 19. Структура інвестиційних вкладень
Малюнок 20. Закупівельні ціни на яблука і виноград у вересні-жовтні
Малюнок 21. Відпускні ціни на яблука і виноград в листопаді - травні
Малюнок 22 Сезонність фруктів,%
Малюнок 23 Графік зміни цін на реалізацію продукції помісячно на протязі 6 років
Малюнок 24. Виручка від реалізації винограду та яблук протягом 6 років, тис. дол.
Малюнок 25 Динаміка валової виручки і маржинальної прибутку за проектом
Малюнок 26 Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів за проектом
Малюнок 27. Формування прибутку за проектом
Малюнок 28 Структура операційних витрат
Малюнок 29 Графік беззбитковості за 1 рік
Малюнок 30. Графік беззбитковості за 2 рік
Малюнок 31. Графік беззбитковості за 3 рік
Малюнок 32. Графік беззбитковості за 4 рік
Малюнок 33. Графік беззбитковості за 5 рік
Малюнок 34. Графік беззбитковості за 6 рік
Малюнок 35 Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 36. Дисконтований період окупності проекту
Малюнок 37. Кореляція NPV і обсягу продажів (зберігання) продукції
Малюнок 38 Кореляція NPV і ціни на продукцію
Малюнок 39. Кореляція NPV і зміни собівартості
Малюнок 40. Показники прибутковості проекту

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами