in stock

Аналіз ринку цементу в Україні. 2023 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2023 року
Кількість сторінок: 17, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 3
Таблиць: 12
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська, російська, англійська
35500 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку цементу в Україні. Показано основні показники ринку за 3 років. Проаналізовано ємність українського ринку цементу, враховуючи імпорт та експорт продукції. Проаналізовано виробництво цементу, в тому числі зі структурою виробників. Описано структуру попиту на ринку, враховуючи фазу розвитку ринку, основні переваги для покупців, концентрацію споживачів.
Цемент – це найпоширеніший будівельний матеріал, що дозволяє зводити конструкції і створювати вироби високої міцності. Цемент використовується для будівництва споруд, будівель, доріг, виготовлення бетонних та залізобетонних виробів, сухих будівельних сумішей, бетону.
Ринок цементу знаходиться у стадії зрілості та перебуватиме на цій стадії ще як мінімум десятки років. Дослідження та розробки не відіграють значної ролі та в основному полягають у покращені існуючої продукції та виробничих процесів. Ступінь диференціації продукції на ринку цементу є обмеженою. Продукція є стандартизованою, у зв'язку з необхідністю дотримання технічних стандартів (зокрема, будівельних норм, процедур сертифікації, тощо). У 2022 році спостерігається спад на ринку, що пов’язано з загальним спадом ринку будівництва. Незважаючи на погіршення ділової активності в 2022 році в порівнянні з 2021 роком, в 2023 році, в порівнянні з 2022 роком, загалом спостерігаються більш позитивні очікування ділової активності підприємств будівництва.
Ріст попиту також зростає внаслідок збільшення державних видатків на будівництво. Під час війни уряд (в тому числі за рахунок фінансової допомоги від міжнародних партнерів) збільшив видатки на інфраструктурне будівництво (відбудова шкіл, лікарень, мостів та критичної інфраструктури), що суттєво збільшило закупки цементу.
Найближчим часом необхідно буде відбудовувати зруйновані будівлі, інфраструктуру та будувати нові об’єкти, а цемент є основним інгредієнтом при виробництві бетону, який є основною складовою будівництва. За умови швидких темпів економічного зростання після війни, обсяги споживання цементу можуть зрости до показників країн Східної Європи, що більш ніж в два рази перевищують вітчизняний попит у 2021 році.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку цементу в 2021-6 міс. 2023
2. Обсяг ринку в вартісних та натуральних показниках (окремо по кожному з Періодів).
3. Перелік продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів) товару (товарної групи) – потенційних конкурентів, покупців, які можуть продавати (постачати, виробляти), придбавати (споживати, використовувати) той самий та/або аналогічний товар на ринку (окремо за кожний з Періодів) та оцінка (у вартісному виразі та, за можливості, у натуральному виразі) ринкових часток конкурентів (включаючи імпортерів) (окремо за кожний з Періодів) з виокремлення часток учасників операції
4. Оцінка рівня конкуренції на ринку цементу (високий, помірний, незначний), оремо по кожному періоду, із обґрунтуванням відповіді.
5. Оцінка рівня конкурентного тиску в межах України у кожний з Періодів, із обґрунтуванням відповіді.
6. Опис структури попиту на ринку, в тому числі:
-Оцінки фази розвитку ринку
-Опис переваг для покупців (наприклад, належність товарів до бренда, надання супутніх послуг до і після здійснення покупки, надання повного спектра продукції, наявність ефекту мережевої вигоди, тощо)
-Оцінка витрат покупців, пов’язаних зі зміною постачальника (у розрізі витрат часу та грошей)
-Ступень концентрації споживачів
-Можливості здійснити сегментацію покупців на різні групи з описом типового покупця для кожної групи
-Оцінки впливу державних органів, органів адміністративно-господарського управління та контролю на формування попиту.
7. Оцінка ефекту Запланованої Трансакції, ознаки проблемності за HHI (індекс Херфіндаля-Хіршмана). У разі наявності негативного ефекту, опис та оцінка ймовірності.
8. Опис перспектив та тенденцій розвитку конкуренції на ринку цементу в Україні на найближчі 3-5 років
- прогнозованих обсягів зростання/зменшення виробництва/реалізацїї (із зазначенням причин)
- прогнозованих обсягів зростання/зменшення споживання (із зазначенням причин)
- прогноз часток основних учасників ринку
- прогнозованої зміни цін (із зазначенням причин)
- ймовірності та причин появи на ринку нових виробників/постачальників (із зазначенням підстав для таких висновків; необхідного часу для цього; витрат пов’язаних з цим; чи буде це своєчасно та достатньо; чи створюватимуть такі суб’єкти господарювання конкуренцію учасникам концентрації, тобто чи будуть «ефективними»)

Перелік таблиць:

1. Відкритість ринку цементу в 2021 – 6 міс. 2023 рр.
2. Оцінка обсягу ринку цементу в Україні в 2021 - 6 міс. 2023 рр. в натуральному вираженні, тис. т
3. Оцінка обсягу ринку цементу в Україні в 2021 – 6 міс. 2023 рр., у грошовому вираженні, млн грн.
4. Частка основних виробників цементу в Україні в 2021 – 6 міс. 2023, %
5. Індекс концентрації на ринку цементу в 2021 – 6 міс. 2023 рр; коефіцієнт концентрації CR4
6. Основні індекси конкуренції на ринку цементу у 2021 – 6 міс. 2023 рр; інтенсивність конкуренції, розрахована на підставі ступеня схожості часток конкурентів
7. Оцінка рівня конкуренції (високий, помірний, незначний) на ринку цементу
в період 2021 – 6 міс. 2023 року
8. Оцінка фази розвитку ринку цементу
9. Бар’єри та витрати на зміну постачальника на ринку
10. Регіональна структура споживання продукції на ринку
11. Оцінка проблемності Запланованої Трансакції за ННІ (індекс Херфіндаля-Хіршмана)
12. Прогнозована частка основних виробників цементу в Україні в 2026-2028 рр, %

Перелік графіків і діаграм:

1. Частка виробників цементу в Україні по промисловим групам у 2021 – 6 міс. 2023, %
2. Частка виробників цементу в Україні у 2023 році (6 місяців) за регіонами, %
3. Прогноз обсягів виробництва цементу у натуральному вираженні на 2021-2029 рр, млн т

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами