in stock

Бізнес-план організації овочесховища на 2000 т

Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2011 року
Кількість сторінок: 118 сторінки, в тому числі 20 додатків, 31 таблиць, 28 рисунків (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата  
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
17999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Проект передбачає створення і організацію роботи овочесховища контейнерної технології. Одна з технічних характеристик проекту - потужність одноразового зберігання у 2000 т.

Проект містить опис створення та організації робочого процесу овочесховища на 2000 т одноразового зберігання. У бізнес-плані є перелік продукції для закупівель і докладний опис технології зберігання овочів.      

Для складання бізнес-плану був проведений маркетинговий аналіз поточної ситуації овочевого ринку України, зазначені основні тенденції розвитку цієї галузі. Проект містить опис структури грошових вливань, основні етапи інвестування та ресурси. Також є опис вартості, термінів виконання та необхідних заходів для реалізації кожного з етапів проекту.      

У бізнес-плані представлена ​​комплексна фінансова модель, складається з докладного графіка інвестування, платіжного календаря, плану продажів продукції, прогнозних звітів про прибутки і збитки, звіту про рух грошових потоків за проектом. Також був проведений розрахунок всіх необхідних показників для оцінки інвестиційної привабливості проекту.      

Для визначення фінансової стійкості даного проекту було розраховано кілька сценаріїв розвитку бізнесу. Для цього були встановлені рамки відхилення фактичних даних від планових, що дозволило визначити умови прибуткового функціонування підприємства. Всі проведені розрахунки обгрунтовують інвестиційну привабливість проекту та гарантують повернення кредитних коштів, якщо вони були притягнуті.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ  

2. ПРОЕКТ  

2.1. ОПИС ПРОЕКТУ  

2.1.1. Цілі і завдання Проекту  

2.1.2. Параметри бізнесу  

2.1.3. Джерела фінансування Проекту. Напрями капіталовкладень  

2.1.4. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту  

2.2. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТУ  

2.2.1. Місце розташування Проекту. Схема площі  

2.2.2. Опис виробничих потужностей і продукції по Проекту  

2.2.3. Опис технології зберігання  

2.2.4. Опис складської техніки по Проекту  

2.2.5. Кадри. Кадрова політика  

2.2.6. Нормативно-правове регулювання  

2.3. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ  

2.3.1. Загальна характеристика цільового ринку  

2.3.2. Динаміка розвитку ринку свіжих яблук. Основні тенденції ринку  

2.3.3. Конкурентне середовище на ринку фруктосховищ України  

2.3.4. Перспективи розвитку ринку фруктів і фруктосховищ України  

2.4. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ  

2.4.1. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація  

2.4.2. Прогноз продажів по Проекту  

2.4.3. Формування прибутку по Проекту  

2.4.4. Прогноз руху грошових потоків по Проекту  

2.4.5. Точка беззбитковості по Проекту  

2.4.6. Обгрунтування структурування кредиту (Льоготний період. Графік погашення)  

2.4.7. Обгрунтування можливостей обслуговування кредиту. Коефіцієнт обслуговування боргу  

2.4.8. Оцінка інвестиційної привабливості Проекту     

2.5. АНАЛІЗ РИЗИКІВ  

2.5.1. Факторний аналіз ризиків Проекту  

2.5.1.1. Ризик упущеної фінансової вигоди та споживчі ризики  

2.5.1.2. Ресурсний ризик і ризик впровадження  

2.5.1.3. Бюрократичні та адміністративні ризики  

2.5.1.4. Фінансові ризики  

2.5.2. Стратегія зниження ризиків  

2.6. SWOT-АНАЛІЗ  

3. ВИСНОВКИ

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники по Проекту  

Додаток 2. Установки по Проекту  

Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість Проекту  

Додаток 4. Мережевий графік реалізації Проекту  

Додаток 5. Розрахунок кредиту по Проекту  

Додаток 6. Графік погашення кредиту за Проектом  

Додаток 7. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту  

Додаток 8. Штатний розпис по Проекту  

Додаток 9. Ціни на продукцію (оптові та роздрібні, в сезон і міжсезоння)  

Додаток 10. Прогнозний план продажів (і окремо по кожному року проекту)  

Додаток 11. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за проектом (і окремо по кожному року проекту)  

Додаток 12. Прогнозний звіт про рух грошових коштів (і окремо по кожному року проекту)  

Додаток 13. Схема операційних витрат по Проекту  

Додаток 14. Аналіз прибутковості Проекту  

Додаток 15. Розрахунок точки беззбитковості (і окремо по кожному року проекту)  

Додаток 16. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості і показників ефективності Проекту: чистої приведеної вартості проекту, дисконтованого періоду окупності, прибутковості вкладень, його рентабельності  

Додаток 17. Оцінка сценаріїв розвитку Проекту

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Резюме Проекту  

Таблиця 2. Загальні параметри по Проекту  

Таблиця 3. Параметри роботи підприємства  

Таблиця 4. Оподаткування по Проекту  

Таблиця 5. Напрямки капіталовкладень  

Таблиця 6. Роботи по Проекту і графік вкладення коштів  

Таблиця 7. Фізичні характеристики камер фруктосховища  

Таблиця 8. Технічні характеристики електронавантажувача  

Таблиця 9. Технічні характеристики електричного штабелера  

Таблиця 10. Штатний розклад Проекту  

Таблиця 11. Місткість ринку свіжих яблук в Україні в динаміці 2007 - 2012 * рр.., в натуральному вираженні, тис. т  

Таблиця 12. Основні оператори ринку фруктосховищ України  

Таблиця 13. Середньоринкові ціни реалізації яблук, $/т  

Таблиця 14. Закупівельні ціни на продукцію, $/т  

Таблиця 15. Характеристики електроспоживання фруктосховищ  

Таблиця 16. Передумови для розрахунку споживання електроенергії навантажувачами  

Таблиця 17. Прогноз продажів по Проекту  

Таблиця 18. Звіт про прибутки і збитки по Проекту  

Таблиця 19. Формування прибутку по Проекту  

Таблиця 20. Ефективність Проекту  

Таблиця 21. Операційні витрати за проектом  

Таблиця 22. Графік вибірки і погашення кредиту  

Таблиця 23. Коефіцієнт DSCR  

Таблиця 24. Показники ефективності  

Таблиця 25. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів  

Таблиця 26. Чутливість проекту до зміни ціни  

Таблиця 27. Чутливість проекту до зміни собівартості  

Таблиця 28. SWOT-аналіз по Проекту

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Структура інвестиційних вкладень  

Рисунок 2. Графік фінансування проекту  

Рисунок 3. Місце розташування проекту  

Рисунок 4. Органиграмма проекту  

Рисунок 5. Структура садів України  

Рисунок 6. Місткість ринку свіжих яблук в Україні в динаміці 2007 - 2012 * рр.., в натуральному вираженні, тис. т  

Рисунок 7. Урожайність яблук в Україні в динаміці 2007 - 2012 * рр.., в натуральному вираженні, тис. т

Рисунок 8. Експорт свіжих яблук з України в динаміці 2007 - 1-9 міс. 2012 рр.., в натуральному вираженні, тис. т  

Рисунок 9. Експорт свіжих яблук з України в динаміці 2007 - 1-9 міс. 2012 рр.., у грошовому вираженні, млн. дол США  

Малюнок 10. Імпорт свіжих яблук в Україну в динаміці 2007 - 1-9 міс. 2012 рр.., в натуральному вираженні, тис. т  

Малюнок 11. Імпорт свіжих яблук в Україну в динаміці 2007 - 1-9 міс. 2012 рр.., у грошовому вираженні, млн. дол США  

Малюнок 12. Географічна структура експорту яблук з України, у грошовому вираженні, %  

Малюнок 13. Географічна структура імпорту яблук в Україну в 2011 році, у грошовому вираженні, %  

Малюнок 14. Середні оптові ціни на закупівлю свіжих яблук (вересень, жовтень), грн./кг  

Малюнок 15. Середні ціни на реалізацію свіжих яблук в період 7-ми місяців продажу з листопада по травень, грн./кг  

Малюнок 16. Структура ціни при продажу яблук в сезон, %  

Малюнок 17. Структура ціни при продажу яблук поза сезону, %  

Малюнок 18. Структура продажів по Проекту  

Малюнок 19. Формування прибутку по Проекту  

Малюнок 20. Валова виручка і маржа валового прибутку  

Малюнок 21. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів  

Малюнок 22. Структура операційних витрат  

Малюнок 23. Графік обслуговування кредиту  

Малюнок 24. Динаміка коефіцієнтів обслуговування боргу за проектом  

Малюнок 25. Внутрішня ставка прибутковості  

Малюнок 26. Період окупності Проекту (з початку реалізації Проекту)  

Малюнок 27. Кореляція NPV і обсягу продажів продукції  

Малюнок 28. Кореляція NPV і зміни ціни  

Малюнок 29. Кореляція NPV і зміни собівартості

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами