in stock

Бізнес-план організації аптечного супермаркету

Бізнес-план організації аптечного супермаркету
Загальна характеристика
Дата підготовки: Жовтень 2014 року
Кількість сторінок:  88 сторінок, у тому числі 16 додатків, 23 таблиці та 36 рисунків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата  
Спосіб отримання: В електронному вигляді у форматі Word + фінансова модель у програмному середовищі Excel
17999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Аптечний бізнес традиційно залишається найбільш привабливим з погляду рентабельності, стабільності та перспектив. Цьому сприяє динамічний розвиток вітчизняного фармацевтичного ринку в цілому. Середня прибутковість аптечного супермаркету на місяць становить 8–11 тис. грн із 1 кв. м, що свідчить про високу рентабельність бізнесу. 

За останні три роки загалом по країні забезпеченість населення аптечними установами збільшилася, але при цьому все одно зберігається нестача аптек при зростанні попиту на фармацевтичні послуги з боку споживачів. 

 

Метою реалізації проекту є створення аптечного супермаркету. 

Аптечний супермаркет має ряд переваг перед звичайними аптеками: ширший асортимент; швидше і якісніше обслуговування; можливість придбати не тільки лікарські препарати, але й лікувальну косметику, медичну апаратуру, інші предмети та вироби медичного призначення – так звану парафармацевтичну продукцію. Завдяки спеціальній системі покажчиків (навігації) необхідний товар легко знайти й уважно вивчити, ознайомившись з інструкцією. 

Метою організації аптечного супермаркету є отримання прибутку завдяки швидкому зростанню обсягу продажів, високій якості обслуговування і низьким питомим виробничим витратам. Запорукою успіху компанії стане грамотний маркетинг, ефективний менеджмент, побудова стосунків серед співробітників на засадах колективізму, конкурентні ціни. 

 

Принципи обслуговування, що лежать в основі концепції проекту, – висока якість ліків, відмінна підготовка кадрів і уважне ставлення до клієнтів. 

Одним із головних факторів успіху в цьому бізнесі є вдале місце розташування аптеки. Розміщення аптеки в жвавому місці дозволить підвищити відвідуваність і сприятиме формуванню та швидкому розширенню клієнтської бази. Крім того, пропоноване розміщення біля кількох великих новобудов і ЖК, мешканці якого – платоспроможний шар населення з достатнім рівнем доходів, забезпечить їм швидкий і зручний доступ. 

 

У цьому бізнес-плані проаналізований вітчизняний ринок фармацевтичного бізнесу в цілому, а також його сегмент по м. Києву зокрема. Були виділені основні великі мережі та висвітлені перспективи ринку. 

 

Бізнес-план містить опис організаційного процесу, а також перелік необхідного обладнання та програмного забезпечення для оптимізації роботи підприємства. 

 

У рамках проекту був проаналізований обсяг необхідних інвестицій, процес формування прибутку та розрахована точка беззбитковості, що дозволить оцінити мінімальний обсяг реалізації для забезпечення рентабельності підприємства. Також були визначені показники інвестиційної привабливості та розроблені можливі сценарії розвитку бізнесу.

Більш детальна інформація про зміст проекту приведена нижче.

 

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ОПИС ПРОЕКТУ
2.1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ 
2.2. ПАРАМЕТРИ БІЗНЕСУ 
2.3. ДЖЕРЕЛА І ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ. ЦІЛЬОВА СПРЯМОВАНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ 
3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН 
3.1. МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
3.2. ОПИС ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ 
3.3. ОПИС НЕОБХІДНОГО ТОРГОВОГО І ФІСКАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 
3.4. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПРОЕКТУ 
3.5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУ. ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
4.АНАЛИЗ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ 
4.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТАН РИНКУ АПТЕК УКРАЇНИ ТА М. КИЄВА 
4.2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ МЕРЕЖ АПТЕЧНИХ СУПЕРМАРКЕТІВ М. КИЄВА 
5. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ 
5.1. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ І ЇХ АРГУМЕНТАЦІЯ 
5.2. ПРОГНОЗ ПРОДАЖІВ ЗА ПРОЕКТОМ 
5.3. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ЗА ПРОЕКТОМ 
5.4. ПРОГНОЗ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЗА ПРОЕКТОМ 
5.5. ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ ЗА ПРОЕКТОМ 
5.6. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ (РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ NPV, IRR, DPP, PI ТОЩО) 
5.7. СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ 
6. АНАЛІЗ РИЗИКІВ 
6.1. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРОЕКТУ 
6.2. СТРАТЕГІЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ 
6.3. SWOT-АНАЛІЗ 
7. ВИСНОВКИ
 

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники за проектом 
Додаток 2. Параметри за проектом 
Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість проекту 
Додаток 4. Графік реалізації проекту та джерела фінансування 
Додаток 5. Устаткування 
Додаток 6. Розрахунок амортизаційних відрахувань за проектом 
Додаток 7. Штатний розпис за проектом 
Додаток 8. План продажів за проектом 
Додаток 9. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за проектом 
Додаток 10. Прогнозний звіт про рух грошових коштів за проектом 
Додаток 11. Схема операційних витрат за проектом 
Додаток 12. Прибутковість проекту 
Додаток 13. Розрахунок точки беззбитковості (у натуральному вираженні та в грошовому еквіваленті) 
Додаток 14. Розрахунок показників ефективності проекту 
Додаток 15. Розрахунок сценаріїв розвитку бізнесу 
Додаток 16. Оцінка сценаріїв розвитку бізнесу
 

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Загальні параметри за проектом 
Таблиця 2. Параметри роботи підприємства 
Таблиця 3. Оподаткування за проектом 
Таблиця 4. Напрями капіталовкладень 
Таблиця 5. Графік фінансування проекту 
Таблиця 6. Обов’язковий мінімальний асортимент лікарських засобів (соціально орієнтованих) для аптечних установ 
Таблиця 7. Обов’язковий мінімальний асортимент виробів медичного призначення (соціально орієнтованих) для аптечних установ 
Таблиця 8. Перелік необхідних торгових меблів 
Таблиця 9. Штатний розпис 
Таблиця 10. Граничні показники цінових ніш із зазначенням націнки, що діють на вересень 2014 р., % 
Таблиця 11. Граничні показники цінових ніш із зазначенням поточної та планованої націнки, % 
Таблиця 12. АТС-класифікація 
Таблиця 13. Розрахунок амортизаційних відрахувань за проектом у цілому 
Таблиця 14. План продажів за проектом 
Таблиця 15. Структура доходів за проектом 
Таблиця 16. Звіт про прибутки та збитки за проектом 
Таблиця 17. Формування прибутку за проектом 
Таблиця 18. Прибутковість проекту 
Таблиця 19. Операційні витрати за проектом 
Таблиця 20. Показники ефективності 
Таблиця 21. Чутливість проекту до зміни ціни 
Таблиця 22. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів 
Таблиця 23. Чутливість проекту до зміни собівартості
 

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Місце розташування аптеки 
Рисунок 2. План-схема аптеки 
Рисунок 3. План-схема аптечного супермаркету 
Рисунок 4. Схема автоматизації аптеки 
Рисунок 5. Органіграма проекту 
Рисунок 6. Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» у грошовому вираженні за підсумками 2011 – 1 пол. 2014 рр., млн грн 
Рисунок 7. Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в натуральному вираженні за підсумками 2011 – 1 пол. 2014 рр., млн упаковок 
Рисунок 8. Питома вага регіонів у загальному обсязі аптечних продажів усіх категорій товарів «аптечного кошика» у грошовому вираженні за підсумками 2013 р., % 
Рисунок 9. Структура роздрібних аптечних продажів у розрізі різних категорій товарів «аптечного кошика» у грошовому вираженні в Україні у 1 пол. 2014 р., % 
Рисунок 10. Структура роздрібних аптечних продажів у розрізі різних категорій товарів «аптечного кошика» в натуральному вираженні в Україні у 1 пол. 2014 р., % 
Рисунок 11. Структура роздрібних аптечних продажів у розрізі різних категорій товарів «аптечного кошика» у грошовому вираженні в м. Києві у 2013 р., % 
Рисунок 12. Обсяг аптечних продажів у м. Києві та питома вага категорій товарів «аптечного кошика» у грошовому вираженні за підсумками 2013 р.
Рисунок 13. Структура роздрібних аптечних продажів у розрізі різних категорій товарів «аптечного кошика» у грошовому вираженні в аптечних супермаркетах у м. Києві 
Рисунок 14. Структура аптечних продажів рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому вираженні в Україні за підсумками I кв. 2014 р., % 
Рисунок 15. Структура аптечних продажів лікарських засобів у розрізі цінових ніш у грошовому вираженні за підсумками 2012 – 1 пол. 2014 рр., % 
Рисунок 16. Структура аптечних продажів рецептурних лікарських засобів у розрізі цінових ніш у грошовому вираженні за підсумками I кв. 2014 р., % 
Рисунок 17. Зміна роздрібної націнки на рецептурні препарати, що підпадають і не підпадають під цінове регулювання відповідно до постанови КМУ № 955 від 17 жовтня 2008 р. за підсумками I кв. 2014 р., % 
Рисунок 18. Маржинальний дохід аптечних підприємств від продажу рецептурних лікарських засобів, що підпадають під цінове регулювання відповідно до постанови КМУ № 955 від 17 жовтня 2008 р. за підсумками I кв. 2014 р., % 
Рисунок 19. Структура роздрібних аптечних продажів у розрізі груп АТС-класифікації у грошовому вираженні в Україні в 2013 р., % 
Рисунок 20. Інфраструктура аптечного ринку України та м. Києва в 2013 р., % 
Рисунок 21. Питома вага торгових точок у розрізі розмірів аптечної мережі станом на 01.11.2013 р., % 
Рисунок 22. Середній виторг за 9 міс. 2013 р. на одну торгову точку в різних типах населених пунктів, тис. грн 
Рисунок 23. Середній річний чек аптечних продажів лікарських засобів в Україні у 2011–2013 рр., грн / особу 
Рисунок 24. Виручка з одного кв. м загальної площі аптечних установ у м. Києві на місяць, грн 
Рисунок 25. Виручка з одного кв. м торгової площі аптечних установ у м. Києві на місяць, грн 
Рисунок 26. Розташування найближчих аптечних точок 
Рисунок 27. Структура доходів за проектом 
Рисунок 28. Формування прибутку за проектом 
Рисунок 29. Розмір валової виручки та маржі валового прибутку за проектом 
Рисунок 30. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів за проектом 
Рисунок 31. Структура операційних витрат 
Рисунок 32. Внутрішня ставка доходу 
Рисунок 33. Дисконтований період окупності проекту 
Рисунок 34. Кореляція NPV і ціни на продукцію 
Рисунок 35. Кореляція NPV і обсягу продажів продукції 
Рисунок 36. Кореляція NPV і зміни розміру собівартості
 

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами