in stock

Бізнес-план створення тепличного комплексу з вирощування томатів

Загальна характеристика
Дата підготовки: Квітень 2015 року
Кількість сторінок: 83 сторінoк, в тому числі 21 таблиць, 33 рисунків 
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
19999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Мета проекту - створення тепличного комплексу з вирощування овочів (томатів). Площа теплиць становитиме 3 га, а загальна площа комплексу - 6 га. Поставку обладнання та витратних матеріалів для будівництва та функціонування комплексу здійснить компанія «ITE Agro» - дочірнє підприємство голландської фірми «Pebaco BV».  

 

Даний бізнес-план передбачає, що роботи з реалізації проекту повинні початися в січня першого проектного року. 11 місяців піде на підготовчий етап, тобто на роботи з будівництва теплиць і адміністративної будівлі, на закупівлю обладнання та матеріалів. Реалізація вирощеної продукції повинна початися в грудні першого проектного року.   

 

У проекті описані необхідні інвестиції та спрямування фінансових вливань, охарактеризовано процес вирощування, описані будівлі комплексу й устаткування для роботи, проведений огляд ринку тепличних овочів в країні. Одна з головних частин бізнес-плану - комплексний фінансово-інвестиційний аналіз, складений на основі таких показників: прибутковості та рентабельності інвестицій, прогнозному плані продажів, звіті про прибутки і збитки та рух фінансів. Також в бізнес-плані є комплексна фінансова оцінка проекту, що дозволяє стверджувати про інвестиційну привабливість даного виду бізнесу.  

   

Для опису повної картини роботи тепличного господарства в ході розробки бізнес-плану були проаналізовано ризики, характерні для даної діяльності, враховані можливості та загрози проекту, його сильні і слабкі сторони. Також проект містить різні варіанти розвитку даного бізнесу.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ПРОЕКТ
2.1. ОПИС ПРОЕКТУ
2.1.1. Цілі і завдання Проекту
2.1.2. Параметри бізнесу
2.1.2. Загальна вартість Проекту. Джерела фінансування Проекту
2.1.3. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту
2.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТУ
2.2.1. Місцезнаходження об'єктів, схема площ
2.2.2. Технологія вирощування овочів по методу малої гідропоніки
2.2.3. Опис виробничих потужностей і продукції по Проекту
2.2.3. Необхідний персонал і кадрова політика Проекту
2.2.4. Нормативно-правове регулювання, необхідна дозвільна документація
2.3. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ
2.3.1. Загальна характеристика ринку
2.3.2. Аналіз виробництва тепличних овочів
2.3.3. Цінова ситуація
2.3.4. Конкурентне середовище
2.3.5. Зовнішня торгівля
2.3.6. Висновки
2.4. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ
2.4.1. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація
2.4.2. Прогноз продажів по Проекту
2.4.3. Формування прибутку по Проекту
2.4.4. Прогноз руху грошових потоків по Проекту
2.4.5. Графік обслуговування кредиту. Заставу по кредиту. Обгрунтування можливості обслуговування залученого кредиту
2.4.6. Розрахунок точки беззбитковості
2.4.7. Показники інвестиційної привабливості та прибутковості Проекту (NPV, IRR, DPP, PI та ін.)
2.4.8. Сценарії розвитку Проекту
2.5. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРОЕКТУ
2.5.1. Факторний аналіз ризиків Проекту
2.5.2. Стратегія зниження ризиків
2.5.3. SWOT-аналіз
3. ВИСНОВКИ
 
 

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники за Проектом

Додаток 2. Установки за Проектом

Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість Проекту  

Додаток 4. Мережевий графік реалізації Проекту  

Додаток 5. Погашення кредиту і виплата відсотків по кредиту  

Додаток 6. Графік обслуговування кредиту за Проектом  

Додаток 7. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту  

Додаток 8. Штатний розпис за Проектом

Додаток 9. Сезонність виробництва і реалізації продукції  

Додаток 10. Розрахунок витрат за Проектом

Додаток 11. Прогнозний план продажів  

Додаток 12. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за проектом  

Додаток 13. Прогнозний звіт про рух грошових коштів  

Додаток 14. Схема операційних витрат за Проектом

Додаток 15. Аналіз прибутковості Проекту  

Додаток 16. Розрахунок точки беззбитковості 2-6 рік  

Додаток 17. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості і показників ефективності Проекту: чистої зведеної вартості проекту, дисконтованого періоду окупності, прибутковості вкладень, його рентабельності  

Додаток 18. Розрахунок дисконтованого періоду окупності Проекту  

Додаток 19. Оцінка сценаріїв розвитку Проекту

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Загальні параметри по проекту
Таблиця 2. Параметри роботи тепличного господарства
Таблиця 3. Оподаткування за проектом
Таблиця 4. Напрями інвестування
Таблиця 5. Роботи по Проекту і графік вкладення коштів
Таблиця 6. Штатний розклад
Таблиця 7. Динаміка виробництво овочів закритого грунту (тис. т)
Таблиця 8. Динаміка площі під овочами закритого грунту (тис. га)
Таблиця 9. Динаміка врожайності тепличних овочів (ц/га)
Таблиця 10. Сезонність виробництва і реалізації продукції
Таблиця 11. Звіт про прибутки і збитки по Проекту
Таблиця 12. Формування прибутку по Проекту
Таблиця 13. Прибутковість Проекту
Таблиця 14. Операційні витрати по Проекту
Таблиця 15. Графік вибірки та погашення кредиту
Таблиця 16. Розрахунок коефіцієнта обслуговування боргу за кредитом
Таблиця 17. Показники ефективності
Таблиця 18. Чутливість проекту до зміни доходу від реалізації
Таблиця 19. Чутливість проекту до зміни собівартості
 

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Структура інвестиційних вкладень

Рисунок 2. Приклад ескізного проекту тепличного комплексу

Рисунок 3. Орієнтовна модель тепличного комплексу

Рисунок 4. Система опалення

Рисунок 5. Міксер добрив

Рисунок 6. Лампа для створення штучного освітлення

Рисунок 7. Система горизонтального зашторювання

Рисунок 8. Щит системи управління мікрокліматом

Рисунок 9. Органіграма Проекту

Рисунок 10. Динаміка виробництва овочів закритого грунту (тис. т)

Рисунок 11. Динаміка площі під овочами закритого грунту (тис. га)

Рисунок 12. Динаміка врожайності тепличних овочів (ц/га)

Рисунок 13. Динаміка оптових цін на тепличний томат. ОРСП «Столичний» (Київ), 2014-2015 рр (грн/кг)

Рисунок 14. Динаміка оптових цін на томат. Ринок «Шувар» (Львів), 2014-2015 рр (грн/кг)

Рисунок 15. Динаміка цін виробників томатів Київська область, 2014-2015 рр (грн/кг)

Рисунок 16. Динаміка цін виробників томатів Львівщині, 2014-2015 рр (грн/кг)

Рисунок 17. Динаміка імпорту помідорів і огірків, тис. т

Рисунок 18. Структура імпорту огірків і помідорів за 2014

Рисунок 19. Динаміка експорту помідорів і огірків

Рисунок 20. Структура експорту огірків і помідорів за 2014

Рисунок 21. Формування прибутку по Проекту

Рисунок 22. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку по Проекту

Рисунок 23. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів по Проекту

Рисунок 24. Структура операційних витрат тепличного комплексу

Рисунок 25. Графік обслуговування кредиту

Рисунок 26. Графік беззбитковості

Рисунок 27. Внутрішня ставка прибутковості

Рисунок 28. Дисконтований період окупності Проекту

Рисунок 29. Кореляція NPV і зміни обсягу продажів

Рисунок 30. Кореляція NPV і зміни собівартості

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами