in stock

Бізнес-план організації виробництва пісочно-відсаджувального печива

Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2012 року
Кількість сторінок: 64 сторінки, в тому числі 18 додатків, 24 таблиць, 22 рисунки (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
18999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

У цьому проекті представлено план організації виробництва пісочно-відсаджувального печива. У проекті представлено опис етапів організації бізнесу такого типу, тимчасового інтервалу для запуску, обсяги первинних фінансових вкладень, а також період окупності.         

План передбачає розташування виробництва на території південних регіонів країни. Це дасть можливість скоротити кількість конкурентів (якщо розмістити виробництво, наприклад, у Києві, конкуренція буде жорсткішою). Ще одним позитивним фактором є більш низька вартість оренди в Херсоні та Херсонській області, а також припливши туристів в цьому регіоні в літній час, що значно збільшить попит у цей період.  

Одна з основних частин проекту - аналіз ринку пісочно-відсаджувального печива України. Цей розділ містить опис ємності ринку протягом п'яти років, зовнішньоекономічні показники, імпорт і експорт. У ході розробки проекту було проведено дослідження уподобань споживачів у цій сфері. За результатами досліджень за цей період скоротився імпорт і високими темпами збільшується експорт. Основна країна-експортер - Росія. Що стосується якості пісочно-відсаджувального печива, то українські виробники можуть конкурувати з провідними російськими постачальниками. Чималий обсяг ринку в грошовому вираженні свідчить про те, що на українському ринку також є попит на цей продукт. Важливо також враховувати, що експерти прогнозують зростання обсягів ринку і в фінансовому, і натуральному еквівалентах.     

Що стосується фінансування виробництва, то це можуть бути як особисті кошти реалізатора проекту, так і кредитні кошти, залучені з метою придбання обладнання.      

У фінансову частину бізнес-плану увійшли: штатний розклад, прогнозний план продажів, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, розрахунок точки беззбитковості. З метою обгрунтування інвестиційної привабливості проекту були проведені розрахунки таких показників: внутрішньої норми прибутковості, чистого приведеного грошового потоку, дисконтованого періоду окупності, рентабельності інвестицій, продукції, продажів і ряду інших показників. Проект містить також опис варіантів розвитку бізнесу, в яких враховані зміни початкової вартості товару, обсягів продажів і ціни.    

 

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

2. ОПИС ПРОЕКТУ  
2.1. Цілі і завдання Проекту  
2.2. Параметри бізнесу  
2.3. Джерела фінансування Проекту. Цільове спрямування інвестицій  
2.4. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту  
3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН  
3.1. Місце розташування об'єкта по Проекту  
3.2. Опис виробничого процесу та характеристика послуг  
3.2. Характеристика необхідного обладнання  
3.3. Сировинна і собівартість продукції  
3.4. Кадрова політика Проекту  
3.5. Нормативно - правове регулювання ринку  
4. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ  
4.1. Загальна характеристика ринку пісочного печива України  
4.2. Показники виробництва печива в Україні. Основні виробники та обсяги їх виробництва  
4.3. Аналіз конкурентного середовища на ринку кондитерських виробів  
4.4. Прогноз розвитку ринку пісочного печива України  
5. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ  
5.1. Передумови для розрахунків та їх аргументація  
5.2. Прогноз продажів за Проектом   
5.3. Формування прибутку за Проектом
5.4. Прогноз руху грошових потоків за Проектом
5.5. Точка беззбитковості за Проектом
5.6. Показники інвестиційної привабливості  
5.7. Сценарії розвитку Проекту  
6. АНАЛІЗ РИЗИКІВ  
6.1. Факторний аналіз ризиків Проекту  
6.2. Стратегія зниження ризиків  
6.3. SWOT-аналіз  
7. ВИСНОВКИ

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники за Проектом

Додаток 2. Установки за Проектом  
Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість Проекту  
Додаток 4. Мережевий графік реалізації Проекту  
Додаток 5. Погашення кредиту і виплата відсотків за кредитом   
Додаток 6. Графік обслуговування кредиту за Проектом  
Додаток 7. Розрахунок амортизаційних відрахувань за Проектом  
Додаток 8. Штатний розпис за Проектом  
Додаток 9. Розрахунок витрат за Проектом 
Додаток 10. Прогнозний план продажів (за кожен проектний рік)  
Додаток 11. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за проектом (за кожен проектний рік)  
Додаток 12. Прогнозний звіт про рух грошових коштів (за кожен проектний рік)  
Додаток 13. Схема операційних витрат за Проектом  
Додаток 14. Аналіз прибутковості Проекту  
Додаток 15. Розрахунок точки беззбитковості 1-4 рік  
Додаток 16. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості і показників ефективності Проекту: чистої приведеної вартості проекту, дисконтованого періоду окупності, прибутковості вкладень, його рентабельності  
Додаток 17. Розрахунок дисконтованого періоду окупності Проекту  
Додаток 18. Оцінка сценаріїв розвитку Проекту

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Резюме Проекту

Таблиця 2. Загальні параметри за Проектом
Таблиця 3. Параметри роботи підприємства  
Таблиця 4. Оподаткування за Проектом  
Таблиця 5. Напрямки інвестування  
Таблиця 6. Графік фінансування проекту  
Таблиця 7. Можливі варіанти складських приміщень під оренду  
Таблиця 8. Зведена рецептура пісочно-відсадного печива  
Таблиця 9. Постачальники сировини і напівфабрикатів  
Таблиця 10. Штатний розпис за Проектом
Таблиця 11. Місткість ринку пісочного печива України в динаміці 2008-2011 рр.., в натуральному вираженні, тис. тонн  
Таблиця 12. Основні країни експортери / імпортери за 2008-2011 рр..  
Таблиця 13. Калькуляція витрат на сировину при виробництві печива  
Таблиця 14. Амортизаційні відрахування за усіма основними засобами   
Таблиця 15. Структура продажів за Проектом 
Таблиця 16. Формування прибутку за Проектом 
Таблиця 17. Звіт про прибутки і збитки за Проектом 
Таблиця 18. Прибутковість Проекту  
Таблиця 19. Операційні витрати за проектом  
Таблиця 20. Беззбитковий обсяг виробництва підприємства по Проекту 1 - 4 роки  
Таблиця 21. Показники ефективності  
Таблиця 22. Чутливість проекту до зміни ціни  
Таблиця 23. Чутливість проекту до зміни обсягу продажів  
Таблиця 24. Чутливість проекту до зміни собівартості

 

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Структура інвестиційних вкладень

Рисунок 2. Графік реалізації та фінансування Проекту  
Рисунок 3. Карта України, на якій виділена область розміщення виробничих потужностей  
Рисунок 4. Технологічна схема виробництва пісочно-отсадного здобного печива  
Рисунок 5. Органіграмма Проекту  
Рисунок 6. Місткість ринку пісочного печива в Україні  
Рисунок 7. Основні країни експортери  
Рисунок 8. Основні країни імпортери  
Рисунок 9. Виробництво пісочного печива в Україні в динаміці 2007-2011 рр..  
Рисунок 10. Частка пряників / печива в кондитерській структурі України  
Рисунок 11. Обсяги виробництва основних операторів ринку  
Рисунок 12. Частка виробництва основних операторів ринку  
Рисунок 13. Рейтинг ТМ печива, на думку споживачів за підсумками 2012 року  
Рисунок 14. Прогноз ємності ринку в натуральному вираженні на 2012-2014 рр.  
Рисунок 15. Формування прибутку по Проекту  
Рисунок 16. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку по Проекту  
Рисунок 17. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів по Проекту
Рисунок 18. Внутрішня ставка прибутковості  
Рисунок 19. Дисконтований період окупності Проекту  
Рисунок 20. Кореляція NPV і зміни ціни  
Рисунок 21. Кореляція NPV і зміни обсягу продажів  
Рисунок 22. Кореляція NPV і зміни собівартості

 

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами