Аналіз ринку продукції - Pro-Consulting
723

Аналіз ринку продукції - Pro-Consulting

Ефективні продажі своїх товарів або послуг - це те, до чого прагне будь-який бізнес. Для організації продажів менеджменту підприємства необхідно володіти інформацією про поточні економічні умови, в яких доводиться працювати, і ще бажано мати прогноз їх зміни на коротко- і середньострокову перспективу.

Чинниками, що постійно впливають на ринок, є:

 • макроекономічна ситуація і бізнес-клімат в країні;
 • діяльність законодавчої і виконавчої влади в плані впливу на систему держрегулювання галузі;
 • міжнародна політична та економічна ситуація;
 • цінова і товарна кон'юнктура споживчих і сировинних ринків на національному, регіональному та глобальному рівнях;
 • конкурентна боротьба;
 • демографічна ситуація і споживчі тренди, які переважають.

В якості прикладу ознайомтеся зі структурою готового аналізу ринку мінеральних добрив в Україні за 2016 - 1 пол. 2021 рр. - за аналогічною структурою можна дослідити і ваш ринок

Крім того, на ринки товарів і послуг можуть сильно впливати тимчасові чинники, такі як вірусні пандемії, техногенні аварії, кліматичні аномалії та інші.

Типові розділи готового аналізу ринку продукції

Типовий аналіз ринку продукції, в разі якщо замовник не ставить перед виконавцем специфічних умов, описує всі істотні аспекти ринкового середовища, знання, які потрібні для вирішення завдань, які найбільш часто зустрічаються, наприклад,

 • коригування асортименту;
 • вихід на нові ринки;
 • ребрендинг;
 • пошуку контрагентів для організації зовнішньоекономічної діяльності;
 • розширення ринкової частки;
 • реакції на активність конкурентів;
 • реалізації інвестиційних проектів.

На сайті розміщені до покупки понад 1900 готових аналіз ринків - перейдіть в каталог

Готовий звіт за результатами аналізу ринку продукції за замовчуванням містить наступні розділи:

1. Загальний аналіз ринку продукції:

 • обсяги внутрішнього виробництва і зовнішніх поставок в натуральному і грошовому вираженнях;
 • динаміка місткості ринку протягом певного часового проміжку з екстраполяцією в майбутнє;
 • сегментація ринку за споживчими, географічним та іншим параметрам;
 • результати впливу постійних і тимчасових факторів;
 • споживчі, технологічні, екологічні та інші тренди, які переважають на ринку.

2. Рамки нормативно-правового регулювання даної сфери бізнесу:

 • положення законів, постанов уряду та інших видів нормативних актів;
 • умови ліцензування та сертифікації;
 • податки, збори і мита;
 • можливості участі в бюджетних тендерах;
 • відомі плани щодо зміни системи держрегулювання галузі.

Можливо, вам буде цікава стаття про вихід на ринок Китаю

3. Аналіз конкуренції на ринку продукції:

 • найбільші прямі і непрямі конкуренти, їх характеристики;
 • цінові, збутові, рекламні та інші політики ринкових суб'єктів;
 • поточне співвідношення часток конкурентів в значущих зрізах;
 • конкурентні бар'єри і ризики для розвитку бізнесу клієнта, шляхи їх мінімізації.

Дізнайтеся більше про аналіз конкурентів як частину аналізу ринку

4. Споживчий аналіз ринку продукції:

 • опис цільової аудиторії споживачів;
 • споживчі очікування і мотивації за результатами польових досліджень;
 • використання споживачами можливостей електронної комерції;
 • споживання продукції ринковими суб'єктами;
 • споживання в державному секторі.

5. Аналіз ефективності каналів збуту:

 • опис всіх варіантів збуту продукції;
 • політика операторів каналів збуту - дистриб'юторів і рітейлерів;
 • структура ціни продукції в залежності від каналу збуту;
 • прийоми просування товарів;
 • рекомендації ініціатору дослідження по збутових політиках.

Також дізнайтеся більше про ринок послуг в Україні

6. Дослідження ринкової позиції компанії-клієнта:

 • ринкова частка замовника і тенденції її зміни;
 • оцінка ступеня ефективності взаємодії зі споживачами за допомогою методів «таємний покупець» і «таємний дзвінок»;
 • варіанти стратегії поліпшення ринкової позиції.

7. Аналіз рекламної сфери ринку продукції:

 • моніторинг рекламних повідомлень на різних носіях;
 • систематизація пошукових запитів потенційних покупців, виділення ключових фраз для реклами;
 • пропозиції щодо спрямованості і складу рекламної кампанії;
 • контроль ходу і ефективності застосування прийомів просування продукції.

Можливо, вам стане в нагоді матеріал про ринок електронної комерції в Україні

8. Оцінка інвестиційної привабливості та потенційної прибутковості ринків:

 • порівняння ринків методом факторного аналізу;
 • ризики та бар'єри для інвестування за результатами SWOT- і PEST-аналізу;
 • пропозиції по маркетингових стратегіях.

Кожен аналіз ринку продукції має також заключну частину з висновками, прогнозами і рекомендаціями, необхідними ініціатору дослідження.

Замовити аналіз ринку продукції можна, звернувшись в Pro-Consulting за контактними даними.

Дізнайтеся більше про маркетингові опитування як один з інструментів дослідження ринку

дивитися наступну новину

Інші новини

Зв'язатися з нами