Боттлнек у бізнесі: як не застрягти у вузькому місці – коментарі аналітикині Pro-Consulting Крістіни Бровенко. Login Сasino
839

Боттлнек у бізнесі: як не застрягти у вузькому місці – коментарі аналітикині Pro-Consulting Крістіни Бровенко. Login Сasino

Аналітикиня компанії Pro-Consulting Крістіна Бровенко розповіла про те, чому виникають боттлнеки в бізнесі, як їх подолати та що станеться із брендом, який ігнорує проблеми таких вузьких місць.

Як ви знаходите боттлнеки у компанії клієнта?

Іноді ми знаходимо боттлнеки в роботі клієнта, але здебільшого клієнт приходить з гіпотезами щодо того, які боттлнеки існують на ринку та безпосередньо у замовника. Залежить від галузі, клієнта, його позиції на ринку, динаміки результатів діяльності та цілей дослідження.

Дослідження ринку ознайомтеся з типовою структурою аналізу ринку

Варто розуміти, яка складова/етап діяльності компанії викликає затримку у результатах роботи, знижує загальну ефективність. Якщо компанія спрямовує ресурси в розвиток, але отримує негативний результат, це свідчить про те, що ефективність бізнес-процесів не відповідає вхідним імпульсам.

Які негативні наслідки можуть виникнути через існування боттлнеків в компанії?

Вузькі місця уповільнюють та обмежують ефективність виробництва, потужність процесів, що призводить до збільшення виробничих витрат, блокування чи тимчасового призупинення виробничої лінії, ланцюжка надання послуг та недоотримання прибутку.

Більше 1900 готових аналізів ринків – перейдіть до каталогу та знайдіть готовий звіт по своєму ринку

Вузькі місця в бізнесі (на прикладі виробничої компанії) можуть призводити до недовипуску, простоїв та тривалого очікування, уповільнення випуску, підвищення собівартості продукції, демотивації працівників тощо. Одна з головних проблем – компанія не бачить потенціал ринку, якого можливо дістатись.

Якщо ігнорувати вузькі місця в бізнесі, до чого це може призвести?

Це безпосередньо залежить від виду діяльності компанії та життєвого циклу компанії. Нижче представлені приклади деяких універсальних боттлнеків, з якими може зіткнутися бізнес.

  • Короткострокові - викликані тимчасовими проблемами. Наприклад, відпустка ключових працівників, яких у команді не може повноцінно замінити ніхто. За рахунок цього робота сповільнюється чи зупиняється. Таке вузьке місце спричинене неефективною організацією роботи в компанії, відсутністю взаємозамінності працівників в разі гострої необхідності задля забезпечення безперервності процесу. Такий приклад несе в собі велику небезпеку.
  • Довгострокові - є постійно. Наприклад, регулярна затримка у формування місячних звітів у компанії внаслідок неможливості обробки одним працівником великого масиву даних, який надходить до нього наприкінці місяця. Ще одним прикладом може бути проблема з бізнес-процесами в компанії, що призводить до слабкої взаємодії відділів і департаментів.

Аналіз впізнаваності бренду – дізнайтесь більше про цей вид дослідження

Також однією з передумов успішного ведення бізнесу є знання ринку та споживача, якою час від часу можуть нехтувати компанії.

Де найчастіше виникають боттлнеки в бізнесі?

Вузькі місця можуть виникнути у будь-яких напрямках і на будь-яких етапах, де складові системи підприємства не справляються з обмеженістю ресурсів.

Вузьке місце виникає у зв’язку з неефективністю – технології, процесу чи роботи конкретної людини, — де обсяг «на вході» перевищує здатність цієї ділянки бізнес-процесу трансформувати їх у власні результати.

Конкурентний аналіз ринку – почитайте про цю частину дослідження ринку

У цілому компанії більше схильні до bottleneck, коли вони починають процес виробництва нового товару/надання нової послуги. Це пов’язано з тим, що в процесах можуть бути недоліки, які компанія повинна виявити та виправити; ця ситуація вимагає більш пильної перевірки.

Як можна попередити виникнення боттлнеків і чи це загалом можливо?

Є вузькі місця, виявити які доволі складно. Але виявленню боттлнеків заздалегідь сприяє проведення регулярних досліджень ринку, конкурентів, аналізу їх досвіду, складання бізнес-схем та опис бізнес-процесів, комплексний економічний аналіз та грамотне планування виробничого середовища допомагає попередити появу проблемних місць у компанії.

Завдяки регулярному відстеженню й удосконаленню метрик, можна ефективно визначати слабкі місця на кожному етапі розвитку бізнесу.

Як можна визначити вузькі місць у роботі бізнесу клієнтів?

Методи визначення вузьких місць відрізняються залежно від виду бізнесу. Нижче універсальний (не вичерпний) перелік якісних та кількісних інструментів для здійснення такого аналізу.

  • Застосовування блок-схем. Така схема допомагає у схематичному вигляді деталізувати кожен крок процесу. Так простіше побачити вузьке місце та визначити кроки, які зможуть виправити ситуацію.
  • Збір та аналіз бізнес-процесів клієнта. Кожен бізнес-процес має вхід і вихід, споживає різноманітні ресурси (сировину, заготівлі, час, інформацію) та трансформує їх у результат. Формування і опис бізнес-процесів клієнта допомагає зрозуміти, яка ланка в ланцюжку бізнес-процесу є першою за темпом роботи, а яка – останньою, як результати роботи одних ланок відбиваються на роботі інших.
  • Дослідження конкурентного середовища в динаміці, виявлення УТП, рівня клієнтоорієнтованості компанії, проведення бенчмаркінгу, виявлення конкурентних переваг, дослідження зворотного зв’язку тощо.
  • Постановка запитань як клієнту у ході дослідження, так і собі для визначення проблеми. Необхідно ставити питання про проблеми на кожному кроці, поки не будуть знайдені першопричини.
  • Побудова моделі сильних, слабких сторін, загроз та можливостей (SWOT-аналіз), карти конкурентного середовища, карти ризиків тощо.
  • Контент-аналіз відгуків споживачів, обробка результатів опитування користувачів продукції – призводить до комплексного розуміння як слабких, так і сильних сторін бізнесу.
  • Оцінка впливу слабких ланок на ключові питання розвитку бізнесу (можливість мобілізувати кошти на цілі зростання, наявність доступу до джерел позикових коштів, здатність компанії адекватно планувати бюджет та контролювати витрачання коштів, достатність та якість людських ресурсів, готовність управлінської команди до активних дій, ефективність роботи з постачальниками та клієнтами, здатність задовольнити потреби нових клієнтів, доступ до ефективних джерел сировини, потреба продукту/послуг на ринку, здатність збирати та обробляти маркетингову інформацію тощо).

Розкажіть про відмінності боттлнеків сервісних компаній та продуктових?

Якщо у виробництві легко простежити весь процес (вузькі місця, продуктивність тощо), то у сервісних процесах побачити неозброєним оком продукт праці – інформацію, заявки, замовлення, пропозиції, зустрічі, презентації, підписи, рахунки-фактури, проєкти, ідеї – дуже важко.

На вашу думку, про що говорить той факт, що у компанії виникають на одному й тому ж місці бізнес-процесів боттлнеки?

Це свідчить про те, що компанія приймає нерезультативні рішення для розв’язання проблем з боттлнеком у своїй роботі, проводить неефективні дослідження з визначення передумов складеної ситуації, не хоче розв’язувати проблему вузького місця у бізнесі, не прагне викорінити її першопричину.

З чим компанія може зіткнутися, якщо помилково проведе діагностику боттлнеку або недооцінить масштаби слабкого місця?

Неправильне визначення слабких місць у роботі бізнесу призводить до неефективності роботи сформованих бізнес-процесів у компанії, погіршення результатів компанії, зменшення рентабельності бізнесу,

Як швидко можна позбутися боттлнеку та як відбувається процес усунення їх?

Усунення деяких боттлнеків може бути доволі довготривалим. Усунути вузькі місця можна кількома способами. Наприклад, зміцнити вузькі місця кадрами (додати більше людей), усунути зайві та недоцільні дії у ході будь-яких процесів в компанії; придбати додаткове обладнання, яке виконує аналогічні дії та оптимізує роботу вузьких місць; організувати належну роботу зі «слабкою ланкою»; забезпечити належне обслуговування, скоротити час, що витрачається на налаштування та переналагодження, навчати фахівців. Передумовами таких методів є їх функціонування у межах внутрішнього середовища бізнесу, що дає можливість уникнути їх самостійно удосконаливши бізнес-процеси, змінивши підходи, прийнявши ефективні управлінські рішення тощо.

Боттлнеки, залежні від зовнішньої кон’юнктури, важко піддаються самостійному усуненню чи зменшенню їх впливу.

Коли компанія може вже відчути позитивний результат після ліквідації боттлнеку?

Результат від усунення слабких місць в компанії може проявитись як моментально, так і через тривалий проміжок часу. Це залежить від специфіки бізнесу (виробничий процес чи надання послуг).

Внесення змін у виробничі процеси потребують довготривалого часу. У сервісі, навпаки, процеси можуть змінюватися дуже швидко. У зв’язку з чим і результат від усунення слабких місць проявляється з різною швидкістю.

А якщо взагалі не намагатися прибрати слабке місце в бізнесі, чи компанія зможе працювати та наскільки її робота буде ефективною?

Так, але в такому разі компанія буде «топтатися» на місці, не розвиваючись і не покращуючи свої процеси на підприємстві. Варто регулярно підвищувати вимоги до роботи компанії. Конкуренція зростає, конкуренти розвиваються, їхня кількість завжди збільшується. І все це означає, що стояти на місці, не шукати боттлнеки, виконувати роботу тими ж темпами та способами, з тією самою якістю, означає рух назад.

Не знаючи ринок досконально, без проведення відповідних його досліджень, бізнес рухаєтеся «у сліпу». Необхідно спостерігати за діяльністю на суміжних ринках, не тільки в межах місця функціонування компанії, а й дивитися на практику колег за кордоном, навчатися, тестувати, аналізувати і застосовувати краще.

Джерело: Login Сasino

дивитися наступну новину

Інші новини

Зв'язатися з нами