in stock

Бізнес-план проекту організації комплексу по вирощуванню зернового сорго

Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2017 року
Кількість сторінок: 64 сторінок, в тому числі 37 таблиць, 30 малюнків (проект підготовлений російською мовою)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
20499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Різні види сорго стають все більш популярними в усьому світі - цьому сприяє їх стійкість до високих температур і невибагливість до води. Сорго займає 4 місце в світі по виробництву зернових і зернобобових культур (після пшениці, рису і кукурудзи). За підсумками 2017 року Україна опинилася на 25 місці в світовому по виробництву сорго. Обсяг виробництва сорго в Україні склав більше 250 тисяч тонн.
Сорго в Україні відноситься до нішевих видів сільськогосподарської продукції поряд з такими видами культур, як: нут, льон, конопля, гірчиця і квасоля. Нішевий ринок набирає все більшої популярності в Україні завдяки розвитку сільського господарства, а безпосередньо популярність сорго обумовлюється кліматичними змінами.

Даним проектом передбачена організація вирощування зернового сорго в обсягах понад 2 000 тонн на рік і подальшої реалізації його як на внутрішній ринок (40% реалізації), так і на експорт (60% реалізації). В рамках реалізації проекту передбачається оренда необхідної земельної ділянки площею 300 га.
В рамках бізнес-плану обгрунтовані економічна і фінансова сторони створення і подальшого функціонування комплексу по вирощуванню сорго, описаний процес організації його роботи, а також особливості технології. Були проведені розрахунки, що підтверджують ефективність проекту, його інвестиційну привабливість і прибутковість.

Зміст:

1. Резюме проекту
2. Опис проекту
3. Характеристика цільового ринку
3.1 Загальна характеристика виробництва сорго в Україні
3.2 Цінова ситуація на ринку сорго України
3.3 Перспективи розвитку ринку сорго
4. Виробничий план Проекту
4.1 Місцезнаходження проекту
4.2. Виробничі потужності
4.3. Опис виробничого процесу та характеристика продукції
5. Організаційний план
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал
5.3. Державне регулювання галузі. Необхідна дозвільна документація
6. Інвестиційний план
7. Фінансова оцінка Проекту
7.1. Параметри бізнесу
7.2. Передумови для розрахунків і їх аргументація
7.3. Прогноз продажів за проектом
7.4. Формування прибутку за проектом
7.5. Прогноз руху грошових потоків
7.6. Точка беззбитковості за проектом
8. Аналіз ефективності проекту
8.1. Показники інвестиційної привабливості
8.2. Сценарії розвитку проекту
9. Аналіз ризиків
9.1. Аналіз ризиків проекту
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Технічні характеристики МТЗ 82
Таблиця 2. Технічні характеристики ЛДГ-15
Таблиця 3. Технічні характеристики плуга навісного (потужністю 150 к.с.)
Таблиця 4. Технічні характеристики розкидачі мінеральних добрив
Таблиця 5. Технічні характеристики борони зубової БЗТС 1
Таблиця 6. Технічні характеристики ОП-2000
Таблиця 7. Технічні характеристики СУПН-8
Таблиця 8. Технічні характеристики ОВС-25
Таблиця 9. Технічні характеристики АВГ-8
Таблиця 10 Технічні характеристики напівпричепа 2ПТС-4
Таблиця 11. Технічні характеристики АПВ-10
Таблиця 12. Технічні характеристики комбайна для збирання зерна «Вектор» 410
Таблиця 13. Характеристика етапів вирощування сорго
Таблиця 14. Основні напрямки культури сорго
Таблиця 15. Роботи по проекту і графік вкладення коштів
 Таблиця 16. Додаткові стандарти якості та дефекти для зерна сорго
Таблиця 17. Загальні параметри по проекту
Таблиця 18. Параметри роботи комплексу
Таблиця 19. Параметри оподаткування
Таблиця 20. Параметри експорту
Таблиця 21. Витрати на паливо на 1 га площі
Таблиця 22. Витрати на електроенергію на 1 га площі
Таблиця 23. Калькуляція витрат на придбання насіння сорго на 1 га
Таблиця 24. Калькуляція витрат на внесення мінеральних добрив на 1 га площі
Таблиця 25. Калькуляція витрат на внесення гербіцидів на 1 га площі
Таблиця 26. Калькуляція собівартості і ціни реалізації продукції
Таблиця 27. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту в цілому
Таблиця 28. Прогнозний план продажів по проекту (на внутрішній ринок)
Таблиця 29. Прогнозний план продажів по проекту (на експорт)
Таблиця 30. Формування прибутку по Проекту
Таблиця 31. Операційні витрати по Проекту
Таблиця 32. Розрахунок точки беззбитковості в натуральному вираженні по Проекту
Таблиця 33. Розрахунок точки беззбитковості в грошовому еквіваленті
Таблиця 34. Показники ефективності
Таблиця 35. Чутливість проекту до зміни ціни
Таблиця 36. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів
Таблиця 37. Чутливість проекту до зміни собівартості

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Продукція, що отримується від виробництва і переробки сорго
Малюнок 2. Лідери з виробництва сорго в 2017 році, тисяч тонн
Малюнок 3. Динаміка валового збору сорго в Україні, тисяч тонн
Малюнок 4. Площа, з якої зібрано врожай, тис. га
Малюнок 5. Урожайність сорго, ц з 1 га зібраної площі і порівняння врожайності сорго з іншими культурами в 2016 році
Малюнок 6. Виробництво культур зернових і зернобобових по регіонах у 2016 році, тисяч тонн
Малюнок 7. Динаміка обсягу експорту і імпорту сорго за 2011-2016 роки, тис. тонн
Малюнок 8. Фактори, що впливають на ціноутворення на ринку сорго
Малюнок 9. Ціни на реалізацію культур зернових і зернобобових, грн / тонна
Малюнок 10. Середньомісячні ціни на сорго на внутрішньому ринку України станом на 1-е число місяця, USD / тонна
Малюнок 11. Світове споживання сорго в різних сферах у 2016 році
Малюнок 12. Місцезнаходження проекту
Малюнок 13. Основні етапи вирощування сорго
Малюнок 14. Найбільш врожайні види зернового сорго
Малюнок 15. Графік фінансування Проекту
Малюнок 16. Органіграма за проектом
Малюнок 17. Структура інвестиційних вкладень
Малюнок 18. Напрями інвестування
Малюнок 19. Динаміка доходів за Проектом
Малюнок 20. Динаміка валової виручки і маржинальної прибутку за проектом
 Малюнок 21. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів за проектом
Малюнок 22. Звіт про фінансові результати за Проектом
Малюнок 23. Структура операційних витрат
Малюнок 24. Графік беззбитковості по Проекту
Малюнок 25. Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 26. Дисконтований період окупності проекту
Малюнок 27. Кореляція NPV і ціни на продукцію
Малюнок 28.. Кореляція NPV і обсягами продажів
Малюнок 29. Кореляція NPV і зміни собівартості
Малюнок 30. Показники прибутковості по Проекту

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами