in stock

Бізнес-план проекту організації елеваторного комплексу на 30 000 тон

Загальна характеристика
Дата підготовки: Квітень 2018 року
Кількість сторінок: 96 сторінок, в тому числі 42 таблиці, 38 рисунків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
21499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Родючі українські чорноземи і помірно-континентальний клімат дозволяють вирощувати велику кількість сільськогосподарських культур, однак близько 96% валового збору врожаю нашої країни припадає на пшеницю, кукурудзу і ячмінь, які також є основними експортними агрокультурами.


Україна вже багато років утримує лідируючі позиції у світовому валовому зборі зернових та олійних культур. У найближчому майбутньому наша країна планує збільшити урожай зернових на 60% і досягти рівня 100 млн тонн. Відповідно, необхідно це зерно обробити і зберегти до моменту продажу.
На сьогоднішній день вітчизняна інфраструктура для зберігання та транспортування зернових і олійних культур сильно застаріла і дуже часто не може забезпечити рівень якості послуг, який влаштовує іноземні компанії. Крім цього, сумарні елеваторні потужності в Україні занадто малі для збереження всього врожаю навіть в нинішньому обсязі. До того ж, застарілі елеватори не дають можливості якісно обробити і зберегти зерно, внаслідок чого щорічні втрати врожаю становлять близько 15%.

Метою проекту є організація роботи елеваторного комплексу з обробки та зберігання зернових та олійних культур: пшениця, кукурудза, соя, ріпак та соняшник. Площа території, необхідної для організації роботи такого підприємства, становить 2 га. Плановане місце розташування елеваторного комплексу – Хмельницька область. Слід зазначити, що вартість будівництва елеватора за даним проектом складе близько $190 за тонну зберігання. Відповідно до попередньо проведеного маркетингового дослідження, організація такого виду діяльності дозволить забезпечити власнику стабільний попит на послуги, а відповідно і дохід, протягом усього проектного періоду. Розрахункова рентабельність нового елеватора складе близько 40%.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ОПИС ПРОЕКТУ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬОВОГО РИНКУ
3.1. Загальна характеристика ринку зернових і технічних культур
3.2. Загальна характеристика ринку елеваторів України
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
4.1. Місцезнаходження об'єкта реалізації проекту
4.2. Опис і характеристика основних послуг
4.3. Необхідне обладнання та інші активи за проектом
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика за проектом
6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
7.1. Параметра бізнесу. Вихідні дані для розрахунків
7.2. Прогноз продажів за проектом
7.3. Формування прибутку за проектом
7.4. Прогноз руху грошових потоків за проектом
7.5. Точка беззбитковості за проектом
8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
8.1. Аналіз прибутковості проекту
8.2. Показники інвестиційної привабливості проекту
8.3. Сценарії розвитку проекту
9. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
9.1. Аналіз ризиків проекту
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. ВИСНОВКИ

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Динаміка світового виробництва соняшнику, млн. т
Таблиця 2. Динаміка світового виробництва кукурудзи, млн. т
Таблиця 3. Динаміка світового виробництва сої, млн. т
Таблиця 4. Динаміка світового виробництва ріпаку, млн. т
Таблиця 5. Динаміка світового виробництва пшениці, млн. т
Таблиця 6. Динаміка реалізації продукції сільського господарства в Україні, тис. т
Таблиця 7. Лідери з експорту сільськогосподарських культур в Україні
Таблиця 8. Динаміка середніх цін реалізації продукції сільського господарства, грн. / т
Таблиця 9. Рейтинг компаній за елеваторним потужностям в Україні за 2017 рік
Таблиця 10. ТОП-7 лінійних елеваторів України за потужностями одноразового зберігання в 2017 році
Таблиця 11. Характеристика елеваторних потужностей Хмельницької області
Таблиця 12. Середні тарифи послуг елеваторів на 2017/2018 в Хмельницькій області
Таблиця 13. Загальний перелік необхідного виробничого обладнання
Таблиця 14. Графік реалізації та фінансування проекту
Таблиця 15. Штатний розклад проекту
Таблиця 16. Інвестиційні витрати проекту
Таблиця 17. Загальні параметри за Проектом
Таблиця 18. Параметри доходів за Проектом
Таблиця 19. Параметри витрат за Проектом
Таблиця 20. Оподаткування за Проектом
Таблиця 21. Розрахунок амортизаційних відрахувань за Проектом
Таблиця 22. Прогнозний план продажів за Проектом
Таблиця 23. Структура операційних доходів
Таблиця 24. Звіт про прибутки і збитки за проектом
Таблиця 25. Річні надходження по проекту від реалізації продукції
Таблиця 26. Операційні витрати за Проектом
Таблиця 27. Річний грошовий потік за Проектом
Таблиця 28. Беззбитковий обсяг надання послуг з очищення на елеваторній комплексі
Таблиця 29. Беззбитковий обсяг надання послуг по сушці на елеваторній комплексі
Таблиця 30. Беззбитковий обсяг надання послуг зі зберігання на елеваторній комплексі
Таблиця 31. Мінімальна вартість послуг з очищення
Таблиця 32. Мінімальна вартість послуг по сушці
Таблиця 33. Мінімальна вартість послуг зі зберігання
Таблиця 34. Розрахунок точки беззбитковості по очищенню в грошовому еквіваленті
Таблиця 35. Розрахунок точки беззбитковості по сушці в грошовому еквіваленті
Таблиця 36. Розрахунок точки беззбитковості по зберіганню в грошовому еквіваленті
Таблиця 37. Формування прибутку за проектом
Таблиця 38. Ефективність проекту
Таблиця 39. Показники ефективності
Таблиця 40. Чутливість проекту до зміни ціни на послуги
Таблиця 41. Чутливість проекту до зміни собівартості
Таблиця 42. Чутливість проекту до зміни завантаженості

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Цілі бізнес-плану
Рисунок 2. Динаміка посівних площ під олійними культурами та горохом в Україні за 2005 2010 - 2017 року, млн. га
Рисунок 3. Динаміка посівних площ під зерновими культурами в Україні за 2005 2010 - 2017 року, млн. га
Рисунок 4. Динаміка врожайності олійних культур (ріпак і соя) в Україні за 2005, 2010-2017 роки, ц з 1 га
Рисунок 5. Динаміка врожайності соняшнику і гороху в Україні за 2005, 2010-2017 роки, ц з 1 га
Рисунок 6. Динаміка врожайності зернових в Україні за 2005, 2010-2017 роки, ц з 1 га
Рисунок 7. Динаміка виробництва олійних культур і гороху в Україні за 2005, 2010-2017 роки, млн. т
Рисунок 8. Динаміка виробництва зернових в Україні за 2005, 2010-2017 роки, млн. т
Рисунок 9. Структура валового збору зернових в розрізі культур у 2017 році
Рисунок 10. Структура валового збору олійних культур (соняшник, соя, рапс) в розрізі культур у 2017 році
Рисунок 11. Валовий збір зерна пшениці і кукурудзи по регіонах України в 2017 році, млн. т
Рисунок 12. Валовий збір сої і ріпаку по регіонах України на кінець 2017 року, млн. т
Рисунок 13. Валовий збір соняшнику та гороху по регіонах України в 2017 році, млн. т
Рисунок 14. Сегментація експорту кукурудзи з України за основними країнами
Рисунок 15. Сегментація експорту сої з України за основними країнами
Рисунок 16. Сегментація експорту соняшнику з України за основними країнами
Рисунок 17. Сегментація експорту пшениці з України за основними країнами
Рисунок 18. Сегментація експорту гороху з України за основними країнами
Рисунок 19. Сегментація експорту ріпаку з України за основними країнами
Рисунок 20. Сегментація експорту ячменю з України за основними країнами
Рисунок 21. Структура зернових складів та елеваторів, станом на 12.12.2017 р.
Рисунок 22. Угруповання елеваторів по регіонах України на 11.04.2018
Рисунок 23. Розташування елеваторних потужностей Хмельницької області, станом на квітень 2018
Рисунок 24. Місце розташування елеватора за Проектом
Рисунок 25. Технологічна карта елеватора
Рисунок 26. Структура капіталовкладень за Проектом
Рисунок 27. Структура операційних доходів
Рисунок 28. Структура операційних витрат
Рисунок 29. Формування прибутку за Проектом
Рисунок 30. Валова виручка і маржа валового прибутку
Рисунок 31. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Рисунок 32. Внутрішня ставка доходу за Проектом
Рисунок 33. Період окупності проекту (з початку реалізації проекту)
Рисунок 34. Кореляція NPV і цін на послуги
Рисунок 35. Кореляція NPV і собівартості
Рисунок 36. Кореляція NPV і обсягом завантаження
Рисунок 38. Показники прибутковості проекту

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами