in stock

Бізнес-план організації молочної ферми (560 дійних корів)

Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2017 року
Кількість сторінок: 69 сторінок, в тому числі 24 таблиці і 18 малюнка (проект підготовлений українською мовою)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
20499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Загальне поголів'я великої рогатої худоби (в тому числі корів) в Україні на перше січня 2017 склало 3682,3 тис. голів, з них чисельність корів - 2108,9 тис. голів. Протягом 1995-2016 рр. в Україні не припинилася тенденція до скорочення поголів'я корів. З 2016 кількість великої рогатої худоби в нашій країні скоротилося на 68 тис. голів, в тому числі корів на 57,7 тис. голів. В останні роки молочний ринок України не відрізнявся особливою стабільністю. Виробництво знижувалося, ринок чутливо реагував як на внутрішні політичні та економічні фактори, так і світові тенденції, його лихоманило від внутрішніх галузевих проблем. Ситуацію зі зменшенням поголів'я корів і зростанням валового надою коров'ячого молока можна пояснити тим, що в великих тваринницьких господарствах поступово йде процес заміщення малопроизводительного ВРХ на більш продуктивне поголів'я, в тому числі переорієнтація на корів чисто молочного напряму.


Концепцією проекту передбачається створення сучасної молочної тваринницької ферми на 560 дійних корів.
Метою відкриття молочної ферми є забезпечення молокопереробних підприємств високоякісною сировиною, задоволення попиту населення на пропоновану продукцію, а також створення передумов для розвитку суміжних галузей АПК.
Молочна ферма буде розташована в Київській області. Ринок збуту продукції (сирого молока) - молокопереробні підприємства регіону. Ринок збуту для віддалених корів і телят на м'ясо - населенню, а також оптовим покупцям.

Зміст:

1. Резюме проекту
2. Опис проекту
3. Виробничий процес проекту
3.1. Адреса нового проекту, концепція, схема площі
3.2. Опис виробничого процесу
3.3. Характеристика молочно-виробничого комплексу
3.4. характеристика продукції
3.5. сировинна база
4. Аналіз цільового ринку та маркетингова стратегія проекту
4.1. Загальний огляд ринку молока
4.2. Цінова ситуація на ринку молока
4.3. Класифікація виробників молока
4.4. Споживачі сирого молока
4.5. Класифікація порід великої рогатої худоби
5. Організаційний план
5.1. Мережевий графік реалізації та фінансування проекту
5.1. Кадрова політика
5.3. Нормативно-правові документи
6. Інвестиційний план
7. Фінансова оцінка проекту
7.1. параметри бізнесу
7.2. Передумови для розрахунків і їх аргументація
7.3. План продажів за проектом
7.4. Формування прибутку за проектом
7.5. Прогноз руху грошових потоків за проектом
7.6. Точка беззбитковості за проектом
7.7. Оцінка інвестиційної привабливості та рентабельності проекту
8. Аналіз ризиків
8.1. Аналіз ризиків проекту
8.2. Стратегія зниження ризиків
8.3. SWOT-аналіз
9. Висновок

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Характеристика молока
Таблиця 2. Обсяг кормів на 1 голову дійного стада
Таблиця 3. Динаміка поголів'я корів в Україні в 2008-2017 рр. (Станом на 1 січня року, розглядається), тис. голів
Таблиця 4. Угруповання областей України по регіонах
Таблиця 5. Структура поголів'я корів по регіонах України на 1.01.2017 р.,%
Таблиця 6. Кількість і структура поголів'я корів по областям України на 01.01.2017 р
Таблиця 7. Найбільші виробники молочної продукції в Україні в 2016 році
Таблиця 8. Графік реалізації проекту
Таблиця 9. Штатний розклад проекту
Таблиця 10. Національні стандарти молока і ВРХ прямої дії, розроблені після 1992 року (ДСТУ)
Таблиця 11. Національні стандарти, якими запроваджено стандарти Міжнародної організації стандартизації (ISO)
Таблиця 12. Напрями інвестування
Таблиця 13. Загальні параметри по проекту
Таблиця 14. Параметри роботи підприємства
Таблиця 15. Параметри оподаткування
Таблиця 16. Розрахунок амортизаційних відрахувань за проектом в цілому
Таблиця 17. Прогноз продажів
Таблиця 18. Звіт про прибутки і збитки за проектом
Таблиця 19. Формування прибутку за проектом
Таблиця 20. Прибутковість проекту
Таблиця 21. Структура операційних витрат ферми
Таблиця 22. Обсяг беззбитковості підприємства за проектом 1 - 7 рік
Таблиця 23. Обсяг беззбитковості підприємства за проектом 1 - 7 рік
Таблиця 24. Показники ефективності

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Місце розташування об'єкта
Малюнок 2. План молочної ферми
Малюнок 3. Динаміка виробництва молока всіх видів і валового надію коров'ячого молока, тис. т
Малюнок 4. Динаміка середнього надію на одну корову, яка була в наявності на початок року, кг
Малюнок 5. Якість молока, що надійшов на переробку від с / г підприємств,%
Малюнок 6. Динаміка виробництва основних молочних продуктів в Україні, тис. тонн
Малюнок 7. Динаміка середніх цін реалізації молока, грн / т.
Малюнок 8. Динаміка середньої базової ціни на молоко в Україні
Малюнок 9. Питома вага поголів'я корів за категоріями господарств, 2011-2016 рр., в % до загальної чисельності корів
Малюнок 10. Структура виробництва молока за категоріями господарств в 2010-2016 рр., тис. тонн
Малюнок 11. Середньорічний надій молока від однієї корови за категоріями господарств в 2010-2016 рр., кг
Малюнок 12. Розташування молокопереробних підприємств України
Малюнок 13. Структура інвестиційних вкладень
Малюнок 14. Формування прибутку за проектом
Малюнок 15. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку за проектом
Малюнок 16. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів за проектом
Малюнок 17. Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 18. Дисконтований період окупності проекту

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами