in stock

Бізнес-план організації підприємства з вирощування зернових культур: пшениці і ячменю

Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2016 року
Кількість сторінок:  76 сторінки, у тому числі 16 додатків, 29 таблиця і 36 рисунків 
Спосіб оплати:  безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді в форматі Word + фінансова модель у програмному середовищі Excel 
20499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Виробництво зерна в Україні є стратегічним і найбільш прибутковою галуззю сільського господарства.
Український зерновий комплекс здатний повністю гарантувати продовольчу безпеку країни. На сьогоднішній день це потужна система, яка об'єднує різні групи суб'єктів, забезпечуючи рух зерна від сільгоспвиробника до кінцевого споживача, тому вирощування зерна розвинене як на великих аграрних підприємствах, агрохолдингів, також і серед приватних господарств, дрібних і великих виробників.
За останні три роки обсяги зібраного врожаю зернових культур в Україні перевищили 60 млн. т. Причиною зростання валового збору стало підвищення ділової активності України на світових ринках, особливо в розрізі торгівлі продукцією сільського господарства. Потреби виходу українських виробників на нові ринки збуту відкрили додаткові джерела отримання доходів, а постійний попит на українські зернові активізують сільське господарство до нарощування обсягів виробництва.
 
 
В даному бізнес-плані представлено економічне обґрунтування ефективності проекту з вирощування пшениці і ячменю. 
Реалізація проекту передбачає взяття в оренду земель площею 1200 га для вирощування зернових, а також придбання необхідної сільськогосподарської техніки.
 
Реалізація зерна планується відразу ж в сезон збору, з метою мінімізації витрат на зберігання. Крім зерна при збиранні врожаю будуть виникати відходи у вигляді соломи пшениці і ячменю, яку в подальшому також планується реалізувати на корм, добрива або на виробництво біопалива в збитих тюках по 20 кг.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ОПИС ПРОЕКТУ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬОВОГО РИНКУ
3.1. Загальна характеристика ринку зернових культур
3.2. Вирощування і динаміка реалізації пшениці і ячменю в Україні
3.3. Ціна і динаміка зміни вартості пшениці і ячменю
3.4. Прогноз розвитку галузі та інвестиційна привабливість ринку зерна в Україні
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
4.1. Місцезнаходження об'єкта реалізації проекту
4.2. Опис процесу вирощування зернових
4.3. Опис і характеристика продукції
4.4. Необхідне обладнання та інші активи за проектом
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика по проекту
6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
7.1. Параметри бізнесу
7.2. Вихідні дані для розрахунків їх аргументація
7.3. Прогноз продажів за проектом
7.4. Формування прибутку по проекту
7.5. Прогноз руху грошових потоків за проектом
8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
8.1. Аналіз прибутковості проекту
8.2. Показники інвестиційної привабливості Проекту: NPV, IRR, DPP, PI
8.3. Сценарії розвитку проекту
9. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
9.1. Факторний аналіз ризиків проекту
9.2 Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. ВИСНОВКИ

Додатки:

 

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Середні ціни реалізації пшениці і ячменю сільськогосподарськими підприємствами в Україні помісячно за 2015 серпень 2016 року, грн. / Т без ПДВ
Таблиця 2. Середні ціни реалізації пшениці і ячменю домогосподарствами в Україні помісячно за 2015 серпень 2016 року, грн. / Т без ПДВ
Таблиця 3. Середні ціни пропозиції на пшеницю 2-го класу і ячменю (пропозиція, EXW) у всіх категоріях суб'єктів господарювання за 2015 жовтень 2016 року, грн. / Т
Таблиця 4. Графік земельних робіт при вирощуванні ярого ячменю
Таблиця 5. Графік сівозміни по Проекту
Таблиця 8. Перелік основної техніки
Таблиця 9. Графік реалізації та фінансування проекту
Таблиця 10. Штатний розклад проекту
Таблиця 11. Інвестиційні витрати проекту
Таблиця 12. Загальні параметри по Проекту
Таблиця 13. Параметри роботи підприємства
Таблиця 14. Оподаткування за проектом
Таблиця 15. Калькуляція витрат на паливо на 1 робочу одиницю
Таблиця 16. Калькуляція витрат на придбання насіння зерна на 1 га
Таблиця 17. Калькуляція витрат на обробку зерна перед посівом на 1га
Таблиця 18. Калькуляція витрат на добрива на 1 га посівів
Таблиця 19. Калькуляція витрат на пестициди на 1 га посівів
Таблиця 20. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту в цілому
Таблиця 21. Прогнозний план продажів по проекту
Таблиця 22. Звіт про прибутки і збитки за проектом
Таблиця 23. Операційні витрати за проектом
Таблиця 24. Формування прибутку по проекту
Таблиця 25. Ефективність проекту
Таблиця 26. Показники ефективності
Таблиця 27. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів (врожайності)
Таблиця 28. Чутливість проекту до зміни ціни реалізації
Таблиця 29. Кореляція NPV і собівартості

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Цілі бізнес-плану
Малюнок 2. Динаміка валового збору зернових і зернобобових в Україні за 2000,2005, 2010-3 кв. 2016 року, млн.т
Малюнок 3. Посівні площі і середня врожайність зернових за 2000, 2005, 2010-3 кв. 2016 року
Малюнок 4. Структура валового збору зернових в розрізі культур за 2015 рік,%
Малюнок 5. Валовий збір зерна по регіонах України за 2015 рік, млн.т
Малюнок 6. Баланс зернових і зернобобових культур (включаючи продукти переробки зерна в перерахунку на зерно) в Україні за 2000, 2005, 2010-2015 рр., Тис.т
Малюнок 7. Динаміка загальних ресурсів по зерновим і їх експорту за 2000, 2005, 2010-2015 рр., Тис.т
Малюнок 8. Динаміка валового збору пшениці за 2000, 2005, 2010-3 кв. 2016 року, млн. Т
Малюнок 9. Посівні площі і врожайність зернових за 2000, 2005, 2010-3 кв. 2016 року
Малюнок 10. Валовий збір пшениці по регіонах України за 2015 рік, тис.т
Малюнок 11. Динаміка валового збору ячменя за 2000, 2005, 2010-3 кв. 2016 р тис. Т
Малюнок 12. Посівні площі і врожайність ячменю за 2000, 2005, 2010-3 кв. 2016 р
Малюнок 13. Валовий збір ячменю по регіонах України за 2015 рік, тис.т
Малюнок 14. Динаміка реалізації пшениці в Україні за 2011-2015 рр.
Малюнок 15. Напрями реалізації пшениці (2015),%
Малюнок 16. Динаміка реалізації ячменю в Україні за 2011-2015 рр.
Малюнок 17. Напрями реалізації ячменю (2015),%
Малюнок 18. Сезонність цін на пшеницю і ячмінь за рік
Малюнок 19. Карта грунтів України
Малюнок 20. Врожайність пшениці в регіонах України за 2015 р ц на 1 га
Малюнок 20. Урожайність ячменю в регіонах України за 2015 р ц на 1 га
Малюнок 21. Графік земельних робіт по вирощуванню озимої пшениці
Малюнок 22. Графік фінансування по Проекту
Малюнок 23. Органиграмма за проектом
Малюнок 24. Структура капіталовкладень по Проекту
Малюнок 25. Напрями інвестування
Малюнок 26. Структура операційних доходів за Проектом
Малюнок 27. Структура операційних витрат
Малюнок 28. Формування прибутку по проекту
Малюнок 29. Валова виручка і маржа валового прибутку
Малюнок 30. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 31. Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 32. Період окупності проекту (з початку реалізації проекту)
Малюнок 33. Кореляція NPV і обсягів продажів
Малюнок 34. Кореляція NPV і ціни реалізації
Малюнок 35. Кореляція NPV і собівартості
Малюнок 36. Показники прибутковості проектуалізації Проекту)

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами