in stock

Аналіз ринку продуктів переробки пшениці у Азербайджані, Туркменістані, Вірменії, Казахстані та Туреччині. 2024 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Лютий 2024 року
Кількість сторінок: 54, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 7
Таблиць: 35
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська, російська, англійська
99000 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринок глибокої переробки пшениці в Азербайджані, Туркменістані, Вірменії, Казахстані та Туреччині. Проаналізовано тренди ринку в споживанні, стан головних галузей споживання. Моживість виход продукту в обрану країну.
В ході аналізу було проаналізовано особливості ринку глибокої переробки пшениці порівняно з продуктами переробки кукурудзи, їхню цінову різницю та прогноз на наступні 4 роки.
Для аналізу були розглянуті загальні галузі, які використовують продукти переробки зернових – тваринництво (лізини, висівки пшеничні), харчова промисловість (ГФС, глютен пшеничний, СО2), фармакологія (спирт медичний)
Азербайджан
Другим важливим сектором азербайджанської економіки є сільське господарство (сг). На нього припадає 46% загальної площі країни. Провідна галузь тваринництва є вівчарство. Скотарський, як і рослинницький сектори в Азербайджані розширилися протягом останніх років. Загалом тенденція йде на збільшення, проте існують кілька проблем, які перешкоджають проявляти весь потенціал сектору сільського господарства. (Детальніше в пункті 7).
Азербайджан має розвинену харчову промисловість, яка включає в себе виробництво різноманітних продуктів харчування, включаючи м'ясо, молокопродукти, хлібобулочні вироби, напої, кондитерські вироби тощо.
Фармацевтика є одним із секторів, якому країна надає великого значення, проте сектор в Азербайджані розвинений недостатньо.
Туркменістан
Курс – 3,49 туркменський манат = 1 дол. США (офіційний курс)
27,3 туркменський манатів = 1 дол. США (неофіційний курс)
Площа зрошуваних земель нині становить близько 1,5 млн.. га, а загальна площа сільськогосподарських угідь становить близько 39 млн.. га. Агроекспорт становив 2019 - 60млн. дол. США. Технічне забезпечення всіх аграрних заходів покладено на Асоціацію акціонерних товариств із виробничо-технічного обслуговування сільського господарства «Туркменобахизмат» (Туркменсільгоспобслуговування). Аграрний сектор у Туркменістані, як і раніше, є провідним сектором економіки з високою часткою сільського населення (58 %) та високою часткою сільськогосподарських працівників у загальній кількості зайнятого населення (48 %).
За даними Світового банку, у 2020 році харчова промисловість становила 2,2% ВВП Туркменістану. Харчова промисловість займає третє місце після легкої та паливної.
Жорсткий адміністративний контроль та велика роль державного сектору в економіці залишаються основними перешкодами для розвитку приватного сектору у Туркменістані.
Вірменія
Вірменія - гірська країна. Майже 40% її території лежить на висоті понад 1 500 метрів. Вся господарська діяльність сконцентрована в теплих, але недостатньо зволожених рівнинах, де вирощування сільськогосподарських культур потребує штучного зрошення. Гірські території використовуються під пасовища. Під сільськогосподарські потреби відведено приблизно 45 % площі держави, причому обробляється лише 20 %. На пасовищні угіддя припадає 25%. Тваринництво спеціалізується на молочно-м'ясному скотарстві, у гірських районах розводять овець
Фармацевтичний ринок Вірменії є важливим сектором економіки, який швидко розвивається та має великий потенціал в цій галузі.
Казахстан
Сільське господарство у 2019 році становило 4,5 % ВВП Казахстану. По виробництву зерна Казахстан займає 3 місце серед колишніх країн СРСР, після Росії та України. Основні зернові культури країни включають пшеницю, ячмінь, бавовну та рис. Експорт пшениці одна із головних джерел валютних надходжень економіки країни.
Продукти харчової промисловості активно експортуються з Казахстану до країн ЄАЕС та близького зарубіжжя. Так, обсяг експорту Казахстану за 2022 рік становив 5,6 млрд дол. США, що становить 7% від усього експорту Казахстану.
Також за останні 5 років прямі іноземні інвестиції у виробництво харчових продуктів зросли в 2 рази.
Туреччина
Туреччина є однією з найшвидших економік протягом кількох десятиліть, незважаючи на недавній спад і економічну кризу. Сільське господарство стало одним із найважливіших секторів, які забезпечують не лише продовольчу безпеку, а й значну частину доходів від експорту. Унікальна географія та клімат Туреччини створюють ідеальні умови для вирощування широкого спектру культур, включаючи пшеницю, ячмінь, фрукти, овочі та горіхи. Крім того, Туреччина має довгу історію сільськогосподарського виробництва, і цей призвело до створення міцного та ефективного ланцюжка постачання продуктів харчування, що дозволяє ефективно поширювати товари як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.
Тваринництво є важливою частиною сільськогосподарського сектору та економіки Туреччини. Доля тваринництва у загальному обсязі сільськогосподарської продукції становить приблизно 25%.
Виробництво продуктів харчування є важливою частиною економіки Туреччини. Майже 20% її ВВП забезпечує харчова промисловість і виробництво напоїв, також Туреччина заявляє про наміри розширення в цій галузі.
Туреччина є однією з провідних країн у галузі фармакології у регіоні Близького Сходу та Північної Африки. У країні діє сильна фармацевтична промисловість, яка виготовляє широкий спектр медикаментів для внутрішнього та зовнішнього ринку. Туреччина має понад 150 фармацевтичних компаній, які виробляють ліки різних видів та категорій

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, його застосування та кодів згідно класифікаторів)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.3. Загальні показники ринку, оцінка ємності ринку в 2019-2023 рр. (виробництво + імпорт - експорт)
1.4. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням, регіонами)
2. Державне регулювання галузі. Обмеження, сертифікати та мита
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, сировина і асортимент; регіональна представленіст)
3.2. Частки ринку основних операторів ринку (оцінка)
5. Зовнішня торгівля та ЗЕД
5.1. Експорт лізину, ГФС та пшеничного глютену з досліджуваних країн в 2019-2022 рр. (обсяги, географія у розрізі видів, оцінка товарів з пшениці)
5.2. Імпорт лізину, ГФС та декстрози в досліджувані країни в 2019-2022 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Середні поточні ціни на продукцію
6.2. Порівняння цін на досліджувані продукти з пшениці та кукурудзи
7. Аналіз споживання на ринку. Перелік та основні показники галузей-споживачів у розрізі продуктів за країнами
8. Висновки. Прогнозні показники ринку
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2027 рр,
8.3. Рекомендації по розвитку на ринку
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. SWOT- аналіз компанії Замовника на ринках (за наданою інформацією про сильні та слабкі сторони)
9.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок.

Перелік таблиць:

1. Вирощування пшениці в 2021 році в досліджуваних регіонах, в натуральному вираженні, %
2. Вирощування пшениці в 2019-2020 році в досліджуваних регіонах, в натуральному вираженні, %
3. Ємкість ринків лізину, пшеничних висівок, пшеничного глютену, вугликислого газу в Азербайджані, Туркменістані, Вірменії, Казахстані та Туреччині за 2019-2023 роки, в грошовому вимірі тис. дол. США
4. Ємкість ринків лізину, пшеничних висівок, пшеничного глютену, вугликислого газу в Азербайджані, Туркменістані, Вірменії, Казахстані та Туреччині за 2019-2023 роки, в натуральному виражені, тонн
5. Провідні виробники на світовому ринку продуктів переробки пшениці
6. Частки основних операторів ринку лізину станом на 2023 рік,%
7. Частки основних операторів ринку ГФС станом на 2023 рік,%
8. Частки основних операторів ринку пшеничні висівки станом на 2023 рік,%
9. Частки основних операторів ринку фармацевтичного спирту станом на 2023 рік,%
10. Частки основних операторів ринку пшеничного глютену станом на 2023 рік,%
11. Географічна структура експорту лізину, ГФС та пшеничного глютену з Вірменії за 2019-2022 рр., в грошовому вираженні, тис. дол. США
12. Географічна структура експорту лізину, ГФС та пшеничного глютену з Вірменії за 2019-2022 рр., в натуральному вираженні, тонн США
13. Географічна структура експорту лізину, ГФС та пшеничного глютену з Казахстану за 2019-2022 рр., в грошовому вираженні, тис. дол. США
14. Географічна структура експорту лізину, ГФС та пшеничного глютену з Казахстану за 2019-2022 рр., в натуральному вираженні, тонн
15. Географічна структура експорту лізину, ГФС та пшеничного глютену з Туреччини за 2019-2022 рр., в грошовому вираженні, тис. дол. США
16. Географічна структура експорту лізину, ГФС та пшеничного глютену з Туреччини за 2019-2022 рр., в натуральному вираженні, тонн. США
17. Географічна структура імпорту лізину, ГФС та пшеничного глютену в Азербайджан за 2019-2022 рр., в грошовому вираженні, тис. дол. США
18. Географічна структура імпорту лізину, ГФС та пшеничного глютену в Азербайджан за 2019-2022 рр., в натуральному вираженні, тонн
19. Географічна структура імпорту лізину, ГФС та пшеничного глютену в Туркменістан за 2019-2022 рр., в грошовому вираженні, тис. дол. США
20. Географічна структура імпорту лізину, ГФС та пшеничного глютену в Туркменістан за 2019-2022 рр., в натуральному вираженні, тонн
21. Географічна структура імпорту лізину, ГФС та пшеничного глютену у Вірменію за 2019-2022 рр., в грошовому вираженні, тис. дол. США
22. Географічна структура імпорту лізину, ГФС та пшеничного глютену у Вірменію за 2019-2022 рр., в натуральному вираженні, тонн
23. Географічна структура імпорту лізину, ГФС та пшеничного глютену в Казахстан за 2019-2022 рр., в грошовому вираженні, тис. дол. США
24. Географічна структура імпорту лізину, ГФС та пшеничного глютену в Казахстан за 2019-2022 рр., в натуральному вираженні, тонн
25. Географічна структура імпорту лізину, ГФС та пшеничного глютену в Туреччинуза 2019-2022 рр., в грошовому вираженні, тис. дол. США
26. Географічна структура імпорту лізину, ГФС та пшеничного глютену в Туреччинуза 2019-2022 рр., в натуральному вираженні, тонн
27. Динаміка середніх оптових цін з ПДВ в обраних країнах за 2019-2022 рр., в грошовому вираженні дол. США за кг
28. Вихід кінцевих продуктів з однієї тонни вихідної сировини в натуральному вираженні в кг.
29. Кількість свійських тварин в Азербайджані станом на 2022 рік, в натуральному вираженні тис. голів
30. Кількість свійських тварин в Туркменістані станом на вересень місяць 2023 року, в натуральному вираженні тис. голів
31. Кількість свійських тварин в Вірменії станом на вересень місяць 2023 року, в натуральному вираженні тис. голів
32. Кількість свійських тварин в Казахстані станом на 1 січня 2023 року, в натуральному вираженні тис. голів
33. Кількість свійських тварин в Туреччині станом на 1 січня 2022 року, в натуральному вираженні тис. голів
34. Можливості та загрози на ринку глибокої переробки пшениці
35. SWOT analysis країни Азербайджан, як потенційний ринок для виходу продукції глибокої переробки пшениці.

 

Перелік графіків і діаграм:

1. Вирощування пшениці в період 2019-2023 рр. в Азербайджані, в натуральному вираженні, млн. тонн, %
2. Середні ціни та їх динаміка на пшеницю в Азербайджані в 2019-2023 рр., в грошовому вираженні, дол. США за тонну, %
3. Регіони В Азербайджан, де найбільше вирощують пшеницю в 2022 році, в натуральному вираженні в тис. га
4. Динаміка зміни інфляції відносно попереднього року у %, обраних країн в період 2019-2023 роки
5. Динаміка зміни зміни ціни на пшеницю в період 2019-2023 роки, в грошовому вираженні дол. США за тонну
6. Головні країни-імпортери продуктів переробки пшениці для обраних країн, в натуральному вираженні, %
7. Порівняння динаміки світових цін на кукурудзу та пшениці за 2019-2024 рр., в грошовомц вираженні тис. дол. США

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами