in stock

Бізнес-план проекту організації комплексу по вирощуванню нуту

Загальна характеристика
Дата підготовки: Лютий 2018 року
Кількість сторінок: 86 сторінок, в тому числі 46 таблиць, 30 малюнків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
20999 грн.

Концепція проекту:

За останні 7-8 років під посівами нуту знаходилося в середньому до 12,62 млн. га в світі, при цьому середній рівень річного виробництва культури становив до 11,97 млн. тонн.
В Україні нут є нішевою культурою. Так в 2016 році під нут було виділено всього 7,3 тис. га або 0,05% посівних площ, вже в 2017 році розмір виріс до 8-9 тис. га. В чому даний факт обумовлений загальною низькою популярністю зернобобових серед українських аграріїв, так частка посівів під цю групу становить від 2,5 до 3% щорічно, що з одного боку пояснюється досить низьким попитом на бобові всередині країни, так і щодо нестабільними погодними умовами, що значною мірою впливає на врожай культур.

В даному бізнес-плані надано обґрунтування ефективності інвестиційних вкладень в створення сучасного підприємства з вирощування нуту на площі в 200 га. Річний обсяг врожаю зерна нуту планується на рівні 400 тонн.

В рамках підготовки бізнес-плану був проаналізований ринок нуту: обсяги і динаміка вирощування нуту, як в світі, так і в Україні, було складено детальний інвестиційний план, включаючи підбір необхідної техніки, а також план продажів і витрат на 4 проектних року.

Зміст:

1. Резюме проекту
2. Опис проекту
3. Характеристика цільового ринку
3.1. Обсяги та динаміка виробництва
3.2. Ціновий зріз
3.4. Прогнози розвитку ринку
4. Виробничий план Проекту
4.1. Місцезнаходження об'єкта реалізації проекту
4.2. Опис виробничого процесу
4.3. Характеристика продукції
5. Організаційний план
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика по проекту
5.3. Державне регулювання галузі. Необхідна дозвільна документація
6. Маркетинговий план
7. Інвестиційний план

7.1. План фінансування проекту
7.2. Необхідне обладнання та інші активи за проектом
8. Фінансова оцінка Проекту
8.1. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація
8.2. Прогноз продажів за проектом
8.3. Формування прибутку за проектом
8.4. Прогноз руху грошових потоків
8.5. Розрахунок точки беззбитковості за проектом
9. Аналіз ефективності проекту
9.1. Аналіз прибутковості проекту
9.2. Показники інвестиційної привабливості
9.3. Сценарії розвитку проекту
10. Аналіз ризиків
10.1. Аналіз ризиків проекту
10.2. Стратегія зниження ризиків
10.3. SWOT-аналіз
10. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Посівний календар нуту в окремих країнах світу.
Таблиця 2. Реагенти та необхідне обладнання
Таблиця 3. Основні напрямки культури нут
Таблиця 4. Роботи по проекту і графік вкладення коштів
Таблиця 5. Штатний розклад по проекту.
Таблиця 6. Вимоги до продовольчого нуту
Таблиця 7. Джерела фінансування проекту.
Таблиця 8. Технічні характеристики трактора ХТЗ - 17221.
Таблиця 9. Технічні характеристики МТЗ-82
Таблиця 10. Технічні характеристики ЛДГ-15

Таблиця 11. Технічні характеристики плуга навісного
Таблиця 12. Технічні характеристики розкидачі мінеральних добрив
Таблиця 13. Технічні характеристики зчіпки гідрофікованої СГП-12
Таблиця 14. Технічні характеристики борони зубової БЗТС 1
Таблиця 15. Технічні характеристики культиватора КПС-8ПП
Таблиця 16. Технічні характеристики культиватора КРН-5,6
Таблиця 17. Технічні характеристики катка 5ККШ-10
Таблиця 18. Технічні характеристики ОП-2000
Таблиця 19. Технічні характеристики протруйників ПК-20 Супер
Таблиця 20. Технічні характеристики СУПН-8

Таблиця 21. Технічні характеристики ОВУ-25
Таблиця 22. Технічні характеристики напівпричепа 2ПТС-6
Таблиця 23. Технічні характеристики АПВ-10
Таблиця 24. Технічні характеристики комбайна Славутич КЗС 9-1
Таблиця 25. Технічні характеристики зерносушарки «Сапфір» 1062.
Таблиця 26. Загальні параметри по проекту
Таблиця 27. Параметри виробництва і продажів
Таблиця 28. Параметри експорту
Таблиця 29. Параметри оподаткування
Таблиця 30. Витрати на паливо на 1 га площі

Таблиця 31. Витрати на електроенергію на 1 га площі

Таблиця 32. Калькуляція витрат на внесення мінеральних добрив на 1 га площі

Таблиця 33. Строк корисного використання необоротних активів за проектом

Таблиця 34. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту в цілому

Таблиця 35. Калькуляція собівартості і ціни реалізації продукції

Таблиця 36. Прогнозний план продажів по проекту (на експорт)

Таблиця 38. Звіт про прибутки і збитки за Проектом

Таблиця 39. Операційні витрати по Проекту

Таблиця 40. Розрахунок параметрів точки беззбитковості по Проекту

Таблиця 41. Розрахунок точки беззбитковості в грошовому еквіваленті

Таблиця 42. Показники прибутковості Проекту

Таблиця 43. Показники ефективності

Таблиця 44. Чутливість проекту до зміни ціни

Таблиця 45. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів
Таблиця 46. Чутливість проекту до зміни собівартості

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Цілі бізнес-плану
Малюнок 2. Посівні площі і світове виробництво нуту
Малюнок 3. Регіональна структура посівних площ нуту в світі
Малюнок 4. Регіональна структура світового виробництва нуту
Малюнок 5. Динаміка відхилення рівня врожайності по країні від світового рівня
Малюнок 6. Регіональна структура посівів і валового збору нуту в Україні в 2016 році
Малюнок 7. Відхилення рівня врожайності в окремих областях від середнього рівня врожайності по країні в 2016 році
Малюнок 8. Структура посівних площ нуту в Україні
Малюнок 9. Структура посівних площ нуту по виробникам
Малюнок 10. Кількість фермерських господарств в Україні, які вирощували нут в 2017 р

Малюнок 11. Регіональна структура імпорту нуту в Україні
Малюнок 12. Регіональна структура експорту нуту в Україні в 2016 р
Малюнок 13. Регіональна структура експорту нуту в Україні за період січень-жовтень 2017.
Малюнок 14. Цінова динаміка на нут в Україні, EURO
Малюнок 15. Місцезнаходження проекту
Малюнок 16. Основні етапи вирощування нуту
Малюнок 17. Графік фінансування Проекту
Малюнок 18. Органіграма за проектом
Малюнок 19. Напрями інвестування
Малюнок 20. Структура інвестиційних вкладень

Малюнок 21. Формування прибутку по Проекту
Малюнок 22. Структура операційних витрат
Малюнок 23. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 24. Основні показники прибутковості проекту
Малюнок 25. Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 26. Дисконтований період окупності проекту
Малюнок 27. Кореляція NPV і ціни на продукцію
Малюнок 28. Кореляція NPV і обсягами продажів
Малюнок 29. Кореляція NPV і зміни собівартості
Малюнок 30. Показники прибутковості по Проекту

Вас може зацікавити