in stock

Бізнес-план вирощування люцерни

Загальна характеристика
Дата підготовки: Квітень 2017 року
Кількість сторінок: 65 сторінок, в том числі 15 додатків, 31 таблиць, 19 рисунків
Графіків і діаграм: 19
Таблиць: 31
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
18999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Люцерна посівна - основна бобова кормова культура в системі кормового конвеєру, одна з найцінніших трав для польового травосіяння. Існує більше 50 сортів люцерни посівної, але широко поширені лише кілька. Подібні морфологічно, вони розрізняються по стійкості до холоду, лужному середовищі, посухи та хвороб.
Вирощування люцерни є досить рентабельним бізнесом в сфері сільського господарства. При правильній технології вирощування дана багаторічна культура може забезпечувати збір врожаю протягом 4-6 років. В Україні люцерну вирощують у відносно невеликих обсягах. Це пов'язано в першу чергу з низькою поінформованістю аграріїв щодо правильної технології її вирощування і всіх позитивних властивостей даної культури. Розширення посівних площ і обсягу вирощування даної культури в промислових масштабах сприятиме оновленню грунту під наступні посівні культури і дасть можливість ініціаторам зайняти досить рентабельну сферу бізнесу.

Метою реалізації даного проекту є організація роботи сільськогосподарського підприємства з вирощування люцерни на площі землекористування в 1 500 га. Дані обсяги посівної площі забезпечать щорічний збір врожаю зеленої маси люцерни в обсязі більше ніж 100 000 т з подальшим висушуванням її на сіно і реалізацією на експорт. 

Застосовуваний, в даному проекті, сорт насіння Серафима, забезпечить рівень врожайності зеленої маси люцерни на рівні 690 ц/га, а вихід сіна на рівні 170 ц/га. 
Успіх проекту обумовлюється наступними факторами:
• Наявністю сприятливих умов для вирощування люцерни в Україні;
• Наявність попиту на сіно люцерни на зарубіжних ринках;
• Відносно невисока собівартість догляду за врожаєм;
• Позитивний вплив посівів люцерни на екологію;
• Оптимізація податків за рахунок експортної реалізації продукції.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ОПИС ПРОЕКТУ
3. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
3.1. Місцезнаходження об'єкта реалізації проекту
3.2. Опис процесу вирощування люцерни
3.3. Опис і характеристика продукції
3.4. Необхідне обладнання та інші активи по Проекту
4. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
4.1. Мережевий графік реалізації Проекту
4.2. Необхідний персонал і кадрова політика по проекту
4.3. Збут продукції
5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
6. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
6.1. Параметри бізнесу
6.2. Вихідні дані для розрахунків їх аргументація
6.3. Прогноз продажів по Проекту
6.4. Формування прибутку за проектом
6.5. Прогноз руху грошових потоків за проектом
6.6. Розрахунок точки беззбитковості за проектом
7. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
7.1. Аналіз прибутковості проекту
7.2. Показники інвестиційної привабливості Проекту: NPV, IRR, DPP, PI
7.3. Сценарії розвитку проекту
8. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
8.1. Аналіз ризиків проекту
8.2 Стратегія зниження ризиків
8.3. SWOT-аналіз
9. ВИСНОВКИ

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Норма добрив під люцерну
Таблиця 2. Технологічна карта вирощування люцерни
Таблиця 3. Нормативні вимоги до встановлення класів сіна
Таблиця 4. Показники безпеки сіна
Таблиця 5. Перелік основного обладнання
Таблиця 6. Графік реалізації та фінансування проекту
Таблиця 7. Штатний розклад проекту
Таблиця 8. Інвестиційні витрати проекту
Таблиця 9. Загальні параметри по Проекту
Таблиця 10. Параметри роботи підприємства
Таблиця 11. Оподаткування за проектом
Таблиця 12. Калькуляція витрат на роботу механізатора на 1 га грунту
Таблиця 13. Калькуляція витрат на паливо на 1 га посівів
Таблиця 14. Калькуляція витрат на придбання насіння люцерни на 1 га
Таблиця 15. Калькуляція витрат на обробку насіння люцерни перед посівом на 1га
Таблиця 16. Калькуляція витрат на добрива на 1 га посівів
Таблиця 17. Калькуляція витрат на інсектициди на 1 га посівів
Таблиця 18. Калькуляція витрат на воду на 1 га посівів
Таблиця 19. Калькуляція собівартості і ціни реалізації продукції
Таблиця 20. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту в цілому
Таблиця 21. Прогнозний план продажів по Проекту
Таблиця 22. Звіт про прибутки і збитки за Проектом
Таблиця 23. Операційні витрати за проектом
Таблиця 24. Розрахунок точки беззбитковості в натуральному вираженні по Проекту
Таблиця 25. Розрахунок точки беззбитковості в грошовому еквіваленті
Таблиця 26. Формування прибутку за проектом
Таблиця 27. Ефективність проекту
Таблиця 28. Показники ефективності
Таблиця 29. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів
Таблиця 30. Чутливість проекту до зміни ціни реалізації
Таблиця 31. Кореляція NPV і собівартості

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Цілі бізнес-плану
Малюнок 2. Карта грунтів України
Малюнок 3. Етапи вирощування люцерни
Малюнок 4. Графік фінансування по Проекту
Малюнок 5. Органіграма по Проекту
Малюнок 6. Напрями інвестиційних витрат
Малюнок 7. Напрями інвестування
Малюнок 8. Динаміка доходів за Проектом
Малюнок 9. Структура операційних витрат
Малюнок 10. Графік беззбитковості по Проекту
Малюнок 11. Формування прибутку за проектом
Малюнок 12. Валова виручка і маржа валового прибутку
Малюнок 13. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 14. Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 15. Період окупності проекту (з початку реалізації проекту)
Малюнок 16. Кореляція NPV і обсягів продажів
Малюнок 17. Кореляція NPV і ціни реалізації
Малюнок 18. Кореляція NPV і собівартості
Малюнок 19. Показники прибутковості проекту

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами