in stock

Бізнес-план організації борошномельного виробництва

Загальна характеристика
Дата підготовки: Квітень 2016 року
Кількість сторінок: 93 сторінки, в тому числі 17 додатків, 19 таблиць, 33 рисунка (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
19999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Метою реалізації даного Проекту є створення сучасного борошномельного підприємства продуктивністю в 150 тонн / добу. Для запуску Проекту передбачено будівництво млина виробництва німецької фірми.
 
Структура продукції, що випускається складається з виробництва та реалізації першого сорту пшеничного борошна і пшеничних висівок.
 
При підготовці Проекту було проведено аналіз вітчизняного ринку борошномельної галузі, де охарактеризовані динаміка і структура виробництва борошна в Україні, проаналізовано сировинна база, виявлено тенденції споживання борошна суміжних галузей і населення в цілому, переглянуто топових виробників борошна в Україні, проаналізовано експортно-імпортний потенціал даної галузі , виявлені цінові тенденції, а також позначено основні перспективні напрямки розвитку борошномельної галузі України.
 
В ході підготовки Проекту було проведено аналіз і підбір можливого місця розташування підприємства, необхідні необоротні та оборотні активи, будівельні роботи, складання списку необхідної проектно-дозвільної документації. В результаті була розрахована загальна сума капіталовкладень необхідна для запуску Проекту. Також проведена калькуляція собівартості за кожним видом продукції, що випускається і складено штатний розклад.
 
Спираючись на технічні потужності обладнання та формування цін на продукцію, в Проекті був спрогнозований план продажів. Також, з огляду на операційні витрати, податкові платежі і загальні інвестовані кошти, були побудовані звіт про прибутки і збитки і звіт про рух грошових коштів.
 
Ефективність запуску даного Проекту обумовлюється  абсолютними і відносними показниками доходу і формування прибутку, рентабельності та інвестиційної привабливості Проекту. Для останнього був проведений інвестиційний аналіз, який характеризує чисту наведену вартість Проекту, рентабельність інвестицій, період окупності тощо
В результаті проведених розрахунків Проект визначений як прибутковий і окупний, що свідчить про доцільність його впровадження.
 

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ОПИС ПРОЕКТУ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ
3.1. Загальна характеристика ринку борошна в Україні
3.2. Тенденції ринку борошна в Україні
3.3. Зовнішньоекономічна діяльність на ринку борошна в Україні
3.4. Цінова ситуація на ринку борошна в Україні
3.5. Перспективність виробництва борошна в Україні
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
4.1. Місцезнаходження Проекту
4.2. Опис виробничого процесу
4.3. характеристика продукції
4.4. Нормативно-правове регулювання
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1. Мережевий графік реалізації Проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика по Проекту
6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
6.1. План фінансування Проекту
6.2. Необхідне обладнання та інші активи по Проекту
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
7.1. Параметри бізнесу
7.2. Вихідні дані для розрахунків їх аргументація
7.3. Прогноз продажів по Проекту
7.4. Формування прибутку за Проектом
7.5. Прогноз руху грошових потоків за Проектом
7.6. Розрахунок точки беззбитковості за Проектом
8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
8.1. Аналіз прибутковості Проекту
8.2. Показники інвестиційної привабливості та рентабельності Проекту
8.3. Сценарії розвитку Проекту
9. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
9.1. Факторний аналіз ризиків Проекту
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. ВИСНОВКИ
11. ДОДАТКИ
 

Додатки:

Додаток 1 Зведені показники за Проектом

Додаток 2 Параметри за Проектом

Додаток 3 Джерела фінансування та загальна вартість Проекту

Додаток 4 Графік реалізації Проекту та джерела фінансування

Додаток 5 Розрахунок амортизаційних відрахувань за Проектом

Додаток 6 Штатний розклад за Проектом

Додаток 7 Калькуляція собівартості і ціни реалізації продуктів переробки пшениці (на 1 тонну продукції)

Додаток 8 План продажів

Додаток 9 Прогнозний звіт про прибутки і збитки за Проектом

Додаток 10 Прогнозний звіт про рух грошових коштів

Додаток 11 Схема операційних витрат і доходів за Проектом

Додаток 12 Розрахунок точки беззбитковості 1-7 рік

Додаток 13 Прибутковість Проекту

Додаток 14 Розрахунок показників інвестиційної привабливості та ефективності Проекту

Додаток 15 Дисконтований період окупності Проекту

Додаток 16 Розрахунок сценаріїв розвитку бізнесу

Додаток 17 Оцінка сценаріїв розвитку Проекту

Перелік таблиць:

Таблиця 1 Структура українського ринку борошна за видами
Таблиця 2 Модель (схема) сертифікації - серійне виробництво продукції
Таблиця 3 Графік фінансування за Проектом
Таблиця 4 Штатний розклад за Проектом
Таблиця 5 Напрямок інвестицій
Таблиця 6 Загальні параметри за Проектом
Таблиця 7 Параметри, що характеризують діяльність підприємства
Таблиця 8 Ціна реалізації продукції, EXW, € / т
Таблиця 9 Ціна придбання пшениці, EXW, € / т з ПДВ
Таблиця 10 Оподаткування за Проектом
Таблиця 11 Розрахунок амортизаційних відрахувань за Проектом в цілому
Таблиця 12 Прогнозний план продажів за Проектом
Таблиця 13 Калькуляція собівартості виробництва борошна і пшеничних висівок (на 1 тонну)
Таблиця 14 Звіт про прибутки і збитки
Таблиця 15 Операційні витрати за Проектом
Таблиця 16 Прибутковість Проекту
Таблиця 17 Показники ефективності
Таблиця 18 Чутливість Проекту до зміни ціни реалізації
Таблиця 19 Чутливість проекту до зміни собівартості
 

 

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1 Мета бізнес-плану
Рисунок 2 Динаміка виробництва борошна 2005-2015 рр. в Україні, тис. т.
Рисунок 3 Динаміка споживання хлібних продуктів населення України за 2000, 2005, 2010-2014 рр., кг / 1 чол.
Рисунок 4 Використання борошна в харчовій промисловості за 2010-2014 рр., тис. грн.
Рисунок 5 Структура виробництва борошна в Україні 2011-2014 рр.,%
Рисунок 6 Динаміка виробництва пшениці в Україні за 2000, 2005, 2010-2015 рр., Тис. Т.
Рисунок 7 Структура виробництва пшениці в регіональному розрізі за 2014 і 2015 року,%
Рисунок 8 Динаміка виробництва жита і порівняння врожайності жита і пшениці в Україні за 2000, 2005, 2010-2015 рр.
Рисунок 9 ТОП-10 виробників борошна в Україні за 2015 рік
Рисунок 10 Структура виробництва борошна в регіональному розрізі за 2014 рік,%
Рисунок 11 Динаміка експорту / імпорту пшеничного борошна за 2011-2015 рр., тонн
Рисунок 12 Динаміка валового експорту / імпорту і динаміка цін на експортно / імпортну пшеничне борошно за 2011-2015 рр.
Рисунок 13 Географічна структура експорту / імпорту пшеничного борошна України за 2011-2015 рр.,%
Рисунок 14 Динаміка експорту / імпорту борошна з інших зернових культур за 2011-2015 рр., тонн
Рисунок 15 Динаміка валового експорту / імпорту і динаміка цін на експортно / імпортну муку з інших зернових культур за 2011-2015 рр.
Рисунок 16 Географічна структура експорту / імпорту борошна з інших зернових культур України за 2011-2015 рр.,%
Рисунок 17 Динаміка цін на пшеничне борошно в Україні за 2013-2015 рр., грн. / т.
Рисунок 18 Динаміка цін на житнє борошно в Україні за 2013-2015 рр., грн. / т.
Рисунок 19 Карта врожайності пшениці в Україні за 2015 рік., тис.т.
Рисунок 20 Технологія виробництва пшеничного борошна
Рисунок 21 Графік фінансування Проекту
Рисунок 22 Органіграмма Проекту
Рисунок 23 Структура інвестиційних вкладень
Рисунок 24 Схема роботи автоматизації млини
Рисунок 25 Прогнозний план продажів по Проекту
Рисунок 26 Структура операційних витрат за Проектом
Рисунок 27 Прибутковість Проекту
Рисунок 28 Валова виручка і маржа валового прибутку
Рисунок 29 Чистий прибуток і рентабельність продажів
Рисунок 30 Внутрішня ставка прибутковості
Рисунок 31 Дисконтований період окупності Проекту
Рисунок 32 Кореляція NPV і зміни ціни реалізації продукції
Рисунок 33 Кореляція NPV і зміни собівартості
 

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами