in stock

Бізнес-план вирощування льону-довгунця

Загальна характеристика
Дата підготовки: Жовтень 2019 року
Кількість сторінок: 61 сторінки, в тому числі 31 таблиці, 30 рисунків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
21999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

У світі зростає зацікавленість людей в якомога більшому використанні в повсякденному житті натуральних компонентів. Цей тренд є каталізатором попиту на тканини з таких рослин, як льон, конопля та інших, що, в свою чергу, дозволяє створювати в Україні ефективні підприємства у сфері виробництва рослинних волокон.
У даному бізнес-плані представлено економічне обґрунтування ефективності проекту з вирощування та первинної переробки льону-довгунця на площі землекористування в 100 га.
Льон-довгунець має давню історію культивування на Поліссі та у Прикарпатському регіоні України. Після здобуття незалежності, українські аграрії щороку зменшували площі під льон, що було пов'язано з обмеженим ринком збуту продукції, а також через введення в 1998 році експортного мита на насіння льону. Але в даний час ситуація змінилася - попит на натуральні волокна щороку зростає, збільшується і ринок продукції з льону. Так, з 2015 року для 27 країн ЄС набула чинності вимога, за якою автовиробники зобов'язані використовувати для внутрішньої оббивки салонів і багажників автомобілів тільки натуральні матеріали, в тому числі на основі льону. А це означає, що зростатиме зацікавленість Євросоюзу в імпорті таких матеріалів з України.

Підприємство з вирощування та переробки льону може бути створено в одній з областей північної частини нашої країни, проектом передбачається розміщення у Рівненській області.
За останні роки на українському ринку з'явилися нові учасники, які займаються подальшою переробкою і експортом волокон льону-довгунця, тому у нового підприємства не виникне проблем зі збутом своєї продукції.

Зміст:

Резюме Проекту
1. Опис Проекту
2. Виробничий план
2.1 Місцезнаходження об’єкту реалізації проекту
2.2. Опис процесу вирощування льону-довгунця
3. Організаційний план
3.1. Сітьовий графік реалізації проекту
3.2. Необхідний персонал і кадрова політика по проекту
4. Аналіз цільового ринку
4.1. Загальна характеристика ринку льноволокна
4.2. Аналіз конкурентного середовища на ринку льноволокна
4.3. Прогнози розвитку ринку льноволокна
5. Інвестиційний план
6. Фінансова оцінка Проекту
6.1. Параметри бізнесу
6.2. Вихідні дані для розрахунків і їх аргументація
6.3. Прогноз продажів по Проекту
6.4. Формування прибутку по Проекту
6.5. Прогноз руху грошових потоків по Проекту
7. Аналіз ефективності Проекту
7.1. Аналіз прибутковості проекту
7.2. Показники інвестиційної привабливості Проекту
7.3 Точка беззбитковості по проекту
8. Аналіз ризиків
8.1. Факторний аналіз ризиків по проекту
8.2. Стратегія зниження ризиків
8.3. SWOT-Аналіз
9. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Догляд за врожаєм
Таблиця 2. Перелік основної техніки
Таблиця 3. Графік реалізації та фінансування проекту (1 рік)
Таблиця 4. Штатний розклад проекту
Таблиця 5. Найбільші компанії з вирощування та переробки льону-довгунця на українському ринку
Таблиця 6. Інвестиційні витрати проекту
Таблиця 7. Загальні параметри по Проекту
Таблиця 8. Параметри роботи підприємства
Таблиця 9. Параметри оподаткування
Таблиця 10. Параметри при експорті
Таблиця 11. Технологічні операції по вирощуванню льону-довгунця на 1 га грунту (витрати на ДТ)
Таблиця 12. Технологічні операції по вирощуванню льону-довгунця на 1 га грунту (витрати на електрику)
Таблиця 13. Вартість насіння для посіву на 1 га
Таблиця 14. Вартість добрив на 1 га
Таблиця 15. Вартість обробки посівів гербіцидами та інсектицидами на 1 га (щорічно)
Таблиця 16. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту в цілому
Таблиця 17. Звіт про прибутки і збитки за проектом
Таблиця 18. Капітальні витрати по проекту
Таблиця 19. Операційні витрати за проектом
Таблиця 20. Формування прибутку за проектом
Таблиця 21. Ефективність проекту
Таблиця 22. Показники ефективності
Таблиця 23. Беззбитковий обсяг виробництва продукції
Таблиця 24. Мінімальна ціна реалізації 1 тони продукції, дол. / Т
Таблиця 25. Запас фінансової міцності,%
Таблиця 26. Запас фінансової міцності, дол.
Таблиця 27. Характеристика компонентів ризику
Таблиця 28. Оцінка рівня ризиків
Таблиця 29. Оцінка рівня ризику
Таблиця 30. Характеристика і ступінь ризиків
Таблиця 31. SWOT-аналіз

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Цілі проекту
Малюнок 2. Місце розташування проекту
Малюнок 3. Органіграмма за проектом
Малюнок 4. Обсяг імпорту льоноволокна з країн ЄС в Китай за 2018-2019 рр. тон
Малюнок 5. Обсяги виробництва льоноволокна в країнах ЄС, тис. Євро.
Малюнок 6. Світовий рейтинг імпортерів льоноволокна в 2017 році, тон
Малюнок 7. Світовий рейтинг експортерів льоноволокна в 2017 році, тон
Малюнок 8. Обсяги виробництва країнами-виробниками льоноволокна в світі в 2017 році, тон
Малюнок 9. Обсяги виробництва льоноволокна основними країнами-конкурентами України в 2013-2017 рр., тон
Малюнок 10. Порівняльний аналіз обсягів виробництва льоноволокна в Україні, Білорусії та Росії, тон
Малюнок 11. Динаміка обсягів врожайності у основних країн-виробників льоноволокна в світі, кг / га
Малюнок 12. Динаміка площ, зайнятих під льоном в Україні, га
Малюнок 13. Динаміка експорту та імпорту льняного волокна з України за 2013-2018 рр.
Малюнок 14. Динаміка обсягу врожаю і врожайності довгого волокна льону-довгунця в Україні за 2015-2018 рр.
Малюнок 15. Структура експорту продукції льону з України
Малюнок 16. Структура імпорту льняного волокна в Україну
Малюнок 17. Структура імпорту льняного волокна в Україну
Малюнок 18. Структура капіталовкладень по Проекту
Малюнок 19. Структура реалізації продукції
Малюнок 20. Прогнозний план реалізації продукції на внутрішньому ринку
Малюнок 21. Прогнозний план реалізації продукції на експорт
Малюнок 22. Структура операційних витрат
Малюнок 23. Формування прибутку за проектом
Малюнок 24. Валова виручка і маржа валового прибутку
Малюнок 25. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 26. Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 27. Період окупності проекту (з початку реалізації проекту)
Малюнок 28. Напрями інвестування
Малюнок 29. Показники прибутковості проекту
Малюнок 30. Показники рентабельності (сумарно за 4 роки)

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами