Оцінка ринку - замовити в Pro-Consulting
448

Оцінка ринку - замовити в Pro-Consulting

Управління бізнесом будь-якого масштабу завжди пов'язане з прийняттям відповідальних рішень, які несуть в собі ризики можливих негативних наслідків. Pro-Consulting пропонує своїм клієнтам мінімізувати ці ризики шляхом надання послуги з оцінки ринку.

Попередня оцінка ринку забезпечить вам інформаційний базис для:

 • успішної реалізації бізнес-плану створення/розширення підприємства;
 • виведення на ринок нового товару або послуги/вихід компанії на зовнішні ринки;
 • пошуку нових каналів збуту/закупівель;
 • ребрендингу компанії або виробленої нею продукції;
 • розробки маркетингової стратегії в економічних умовах, що змінилися;
 • підготовки і здійснення масштабних рекламних кампаній.

Дізнайтеся більше про аналіз експорту як частину маркетингового дослідження

Оцінка ринку стає актуальнішою з підвищенням динаміки трансформації ринкового середовища, що характерно для поточного періоду часу.

Оцінка ринку: якість проведення

Вибір підрядника по даному виду маркетингового дослідження є ключовою умовою доцільності його проведення. Оцінка ринку від Pro-Consulting здійснюється консультантами і аналітиками, що мають необхідні для цього знання, досвід і технічне забезпечення. Наша оцінка ринку базується на:

 • п'ятнадцятирічному досвіді в маркетингових дослідженнях і стратегічному консалтингу (член Української Асоціації Маркетингу з 2005 року);
 • більше 1700 виконаних проектів з дослідження ринків для понад тисячі замовників з України і з-за кордону;
 • використанні міжнародних стандартів ESOMAR - наша оцінка ринку зрозуміла в будь-якій країні світу;

Пропонуємо Вам ознайомитися з прикладами структур та анотаціями до готових аналізів ринків від Pro-Consulting - ймовірність, що ми вже досліджували ваш ринок - 90%. Перейдіть в каталог готових проектів.

Оцінка ринку: методи отримання та джерела інформації

Оцінка ринку не може бути виконана на належному рівні без вмілого застосування і правильного поєднання кабінетних і польових методів отримання інформації. Для перших необхідний доступ до інформації, для других - технічна можливість по проведенню масових опитувань, групових та індивідуальних інтерв'ю.

Оцінка ринку кабінетними методами грунтується на даних, що містяться в:

 • зведеннях державних статистичних служб;
 • звітах профільних міністерств і відомств;
 • інформаційних матеріалах операторів ринку;
 • результатах досліджень, що виконувалися різними неурядовими організаціями;
 • публікаціях у вузькоспеціалізованих і широкомовних засобах масової інформації;
 • власних інформаційних масивах Pro-Consulting і партнерів компанії.

Ми підготували для вас матеріал про аналіз попиту як складову оцінку ринку - прочитайте матеріал

Польові методи збору інформації при проведенні оцінки ринку компанією Pro-Consulting забезпечуються за допомогою:

 • автоматизованої системи моніторингу інформаційних ресурсів мережі інтернет;
 • власного колл-центру;
 • спеціально обладнаного приміщення для фокус-груп та інтерв'ю.

Оцінка ринку: досліджувані аспекти

Готовий звіт з результатами дослідження і оцінки ринку не може мати абсолютно однаковий вигляд і структуру для всіх замовників, оскільки кожен із замовників має власні пріоритети щодо висвітлення того чи іншого аспекту ринкових умов. Однак типовий перелік розділів, з яких може складатися звіт з результатами оцінки ринку, існує і включає в себе такі інформаційно-аналітичні блоки:

 1. Загальна оцінка ринку:
  • описання характеристик;
  • виявлення найбільш важливих показників;
  • сегментація ринку;
  • фактори впливу та тенденції розвитку;
  • особливості взаємодії з державним сектором.
 2. Оцінка ринку з точки зору діяльності найбільших операторів:
  • перелік і характеристики основних гравців ринку - конкурентів;
  • ринкові частки операторів за різними показниками;
  • оцінка напруженості конкурентного середовища;
  • дієвість використовуваних маркетингових стратегій.
 3. Споживча оцінка ринку:
  • портрет реального і потенційного споживача;
  • мотивації і очікування споживачів;
  • ступінь задоволення споживчих потреб наявним асортиментом цільових товарів;
  • онлайн і офлайн споживання;
  • особливості споживання в публічній сфері.
 4. Оцінка ринку з позиції компанії-замовника:
  • займана замовником ринкова частка;
  • конкурентоспроможність;
  • оцінка відповідності роботи підрозділів прийнятої маркетингової стратегії, в тому числі за допомогою методів «таємний покупець» і «таємний дзвінок».
 5. Оцінка ринку в сфері рітейлу:
  • асортимент цільової товарної групи в роздробі;
  • цінові політики постачальників і реалізаторів;
  • ефективність рекламних кампаній та акцій в магазинах.
 6. Оцінка ринку для підбору інструментів просування продукції:
  • дієвість реклами в різних засобах масової інформації;
  • ступінь впливу на категорії споживачів певних рекламних акцій;
  • особливості просування в соціальних мережах та інших інтернет-майданчиках.
 7. Оцінка ринку для виведення нових суб'єктів:
  • інвестиційна привабливість;
  • результати SWOT- і PEST-аналізу.
 8. Заключна частина, яка присутня у всіх варіаціях послуги «оцінка ринку»:
  • висновки за результатами дослідження;
  • прогнози на коротко- і середньострокову перспективу;
  • рекомендації консультанта-аналітика з розробки або коригування маркетингової стратегії.

Ми будемо раді поспілкуватися з вами і запропонувати оптимальну структуру дослідження вашого ринку - зв'яжіться з Pro-Consulting

дивитися наступну новину

Інші новини

Зв'язатися з нами