in stock

Бізнес-план медичної клініки в напрямку урології / гінекології

Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2012 року
Кількість сторінок: 112 сторінок, у тому числі 16 додатків, 32 таблиці, 17 рисунків (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата  
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel     
17999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Цей проект передбачає створення медичної клініки гінеколого-урологічного напряму. Проект не прив'язаний до певного місця і може бути реалізований у будь-якому регіоні країни. Вартість Проекту може коливатися залежно від територіального місця знаходження його реалізації. Наприклад, орендна вартість приміщення у столиці буде порядком вище, ніж в одному з міст - супутників.  
  
   
Попит на ринку платних медичних послуг України досить високий, а експерти визначають його як одного з найбільш перспективних ринків країни. Дана ситуація склалася тому, що державні медичні установи не здатні надати послуги високої якості. Істотні зміни на ринку відбулися після кризового 2009 року, коли ситуація в країні відбилася на здоров'ї населення. У той же період до населення прийшло усвідомлення того, що на медичних послугах не варто економити, й внаслідок цих обставин ринок платних послуг почав розвиватися високими темпами. Особливо гостро це проявилося в Києві.  
  
   
Проект містить детальний графік необхідних капіталовкладень розписаний по місяцях. Розрахований термін окупності і різні сценарії розвитку подій залежно від зміни середнього чека, зміни собівартості послуг або самої їх вартості. Також розрахований прогноз про прибутки і збитку і прогноз руху грошових коштів. У проекті прописано необхідну кількість співробітників, їх оклади і премії.  
  
 

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ  

2. ОПИС ПРОЕКТУ  

2.1. Цілі і завдання Проекту  

2.2. Параметри бізнесу  

2.3. Загальна вартість Проекту. Джерела фінансування Проекту  

2.4. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТУ  

3.1. Виробничий процес і характеристика послуг. Перелік необхідного обладнання  

3.2. Необхідний персонал і кадрова політика Проекту  

3.3. Дозвільна документація  

4. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ  

4.1. Загальна характеритик ринку медичних послуг  

4.2. Показники ринку, розрахунок ємності ринку  

4.3. Сегментація і структура ринку  

4.4. Огляд конкурентного середовища сегмента гінекології та урології  

4.5. Прогноз розвитку ринку  

5. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ  

5.1. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація  

5.2. Прогноз продажів по Проекту  

5.3. Формування прибутку по Проекту  

5.4. Прогноз руху грошових потоків по Проекту  

5.5. Точка беззбитковості Проекту  

5.6. Оцінка інвестиційної привабливості та прибутковості Проекту: NPV, IRR, DPP, PI ТА ІН.  

5.7. Сценарій розвитку Проекту  

6. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРОЕКТУ  

6.1. Факторний аналіз ризиків Проекту  

6.2. Статегія зниження ризиків  

6.3. SWOT-аналіз  

7. ВИСНОВКИ

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники  Проекту  

Додаток 2. Установки Проекту  

Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість Проекту  

Додаток 4. Мережевий графік реалізації Проекту  

Додаток 5. Розрахунок амортизаційних відрахувань Проекту  

Додаток 6. Штатний розпис Проекту  

Додаток 7. Сезонність виробництва і реалізації продукції  

Додаток 8. Розрахунок витрат Проекту  

Додаток 9. Прогнозний план продажів  

Додаток 10. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за проектом  

Додаток 11. Прогнозний звіт про рух грошових коштів  

Додаток 12 . Схема операційних витрат по Проекту  

Додаток 13. Аналіз прибутковості Проекту  

Додаток 14. Розрахунок точки беззбитковості 1-7 рік  

Додаток 15. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості і показників ефективності Проекту: чистої приведеної вартості проекту, дисконтованого періоду окупності, прибутковості вкладень, його рентабельності  

Додаток 16. Оцінка сценаріїв розвитку Проекту

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Резюме Проекту  

Таблиця 2. Загальні параметри Проекту  

Таблиця 3. Параметри роботи підприємства  

Таблиця 4. Оподаткування Проекту  

Таблиця 5. Напрямки вкладення коштів  

Таблиця 6. Роботи щодо Проекту і графік вкладення коштів  

Таблиця 7. Контрагенти  Проекту  

Таблиця 8. Перелік необхідних меблів для ресепшена і місця очікування пацієнтів  

Таблиця 9. Перелік необхідних меблів в кабінет уролога  

Таблиця 10. Перелік необхідних меблів в кабінет гінеколога  

Таблиця 11. Перелік необхідних меблів в кабінет головного лікаря  

Таблиця 12. Перелік необхідного обладнання та меблів у кабінет ультразвукової діагностики та оглядовий

Таблиця 13. Перелік необхідних меблів для сестринської  

Таблиця 14. Перелік необхідних меблів для стерилізаційної кімнати  

Таблиця 15. Перелік необхідного додаткового обладнання  

Таблиця 16. Органиграмма проекту  

Таблиця 17. Штатний розпис  

Таблиця 18. Основні оператори ринку гінекологічних послуг  

Таблиця 19. Калькуляція собівартості консультації гінеколога з кольпоскопією та проведення УЗД  

Таблиця 20. Прогноз продажів за проектом  

Таблиця 21. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за проектом  

Таблиця 22. Формування прибутку за проектом  

Таблиця 23. Прибутковість проекту  

Таблиця 24. Операційні витрати за проектом  

Таблиця 25. Обсяг беззбитковості 1 - 4 рік реалізації проекту  

Таблиця 26. Мінімальний розмір середнього чека для роботи в точці беззбитковості 1 - 4 рік реалізації проекту  

Таблиця 27. Запас фінансової міцності 1 - 4 рік реалізації проекту  

Таблиця 28. Показники ефективності  

Таблиця 29. Чутливість проекту до зменшення кількості пацієнтів  

Таблиця 30. Чутливість проекту до зміни середнього чека  

Таблиця 31. Чутливість проекту до зміни собівартості  

Таблиця 32. SWOT-аналіз по Проекту

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Структура капіталовкладень  

Рисунок 2. Графік реалізації та фінансування Проекту  

Рисунок 3. Алгоритм обслуговування пацієнтів  

Рисунок 4. Співвідношення державних і приватних клінік в Україні  

Рисунок 5. Фактори, які впливають на вибір медичних установ  

Рисунок 6. Середня заробітна плата в Україні в 2002 - 2011 рр.. (на одного штатного працівника)  

Рисунок 7. Розподіл приватних медичних клінік в Україні за напрямом діяльності у 2011 році  

Рисунок 8. Сегментація споживання приватних медичних послуг в Україні по регіонам у 2011 році  

Рисунок 9. Формування прибутку за проектом  

Рисунок 10. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку за проектом  

Рисунок 11. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів за проектом  

Рисунок 12. Структура операційних витрат медичної клініки  

Рисунок 13. Внутрішня ставка прибутковості  

Рисунок 14. Дисконтований період окупності проекту  

Рисунок 15. Кореляція NPV і зміни кількості пацієнтів  

Рисунок 16. Кореляція NPV і зміни розміру середнього чека  

Рисунок 17. Кореляція NPV і зміни собівартості

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами