in stock

Бізнес-план відкриття медичного центру

Загальна характеристика
Дата підготовки: Квітень 2018 року
Кількість сторінок: 102 сторінки, в тому числі 39 таблиць, 37 малюнків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
21499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Маркетингові дослідження показують, що створення приватних медичних клінік в Україні є сьогодні одним з перспективних напрямків інвестицій. Пов’язано це з процесом реформування галузі охорони здоров’я нашої країни, що, на думку багатьох фахівців, може призвести до зниження рівня доступності лікарів для пацієнтів у результаті скорочення кількості медичних закладів і, відповідно, до зростання черг у тих, що залишаться. Ще одним чинником для розвитку медицини на комерційній основі є зниження якості обслуговування у «безкоштовних» клініках через труднощі залучення кваліфікованого персоналу на існуючу в них оплату праці. Тенденція зменшення кількості медпрацівників в Україні спостерігається з 2000 року.

 

Висококваліфіковані фахівці надають перевагу приватним медустановам, де рівень оснащеності за окремими видами медичних послуг і заробітні плати значно вище.
Крім того, реформою передбачено урізати перелік безкоштовних медичних послуг, а послуги, які стануть платними, будуть надаватися тими ж лікарями, на тому ж застарілому обладнанні, з тим же «якісним» рівнем організації роботи з пацієнтами, що властивий більшості державних медустанов.
Таким чином створюються сприятливі умови для формування та розвитку комерційної медицини в Україні. Водночас, існуюча сьогодні структура приватної медицини не відповідає вимогам прийдешнього дня. Більшість комерційних клінік є вузькоспеціалізованими і орієнтованими на найбільш прибуткові у минулому види медичних послуг, такі як стоматологія (до 52 % сукупних доходів приватних медустанов), діагностика (18,2 %), косметологія і дерматовенерологія (14,6%).

  

Однак, з урахуванням останніх тенденцій трансформації медичної галузі, комерційна привабливість «недооцінених» медичні послуг значно підвищиться. Тому, для оптимізації структури доходів, сьогодні актуально створення багатопрофільної медустанови, клієнти якої могли б отримувати допомогу у лікуванні найпоширеніших в Україні захворювань. Саме такий медичний центр можна організувати за бізнес-планом, складеним компанією Pro Capital Investment. Він містить розрахунок необхідних фінансових засобів, прогноз продажів, прибутку та руху грошових коштів, на підставі яких обгрунтована інвестиційна привабливість даного проекту.

Зміст:

1. Резюме проекту
2. Опис Проекту
3. Аналіз цільового ринку
3.1. Загальна характеристика цільового ринку
3.2. Сегменти і структура ринку.
3.3. Аналіз конкурентного середовища на ринку
3.4. Прогнози розвитку ринку.
4. Виробничий план
4.1. Місцезнаходження об'єкта реалізації проекту
4.2. характеристика об'єкта
4.3. Опис процесу роботи. характеристика послуг
5. Організаційний план
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика по проекту
5.3. Дозвільна документація
6. Маркетинговий план
7. Інвестиційний план
7.1. Загальна вартість проекту. Джерела. Цільове спрямування інвестицій
7.2. Необхідне обладнання та інші активи за проектом
8. Фінансова оцінка проекту
8.1 Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація
8.2. Прогноз продажів за проектом
8.3. Формування прибутку за проектом
8.4. Прогноз руху грошових потоків за проектом
8.5. Розрахунок точки беззбитковості по проекту
9 Аналіз ефективності проекту
9.1. Аналіз прибутковості по проекту
9.2. Показники інвестиційної привабливості за проектом: NPV, IRR, DPP, PI
9.3. Сценарії розвитку проекту
10. Аналіз ризиків проекту
10.1. Аналіз ризиків за проектом
10.2. Стратегія зниження ризиків
10.3. SWOT-аналіз
11. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Ціни на послуги великих приватних клінік в Україні в 2017 р
Таблиця 2. Рейтинг приватних клінік України в 2017 рік
Таблиця 3. Новобудови, що розташовані в радіусі 2-х станцій метро від планованого медичного центру
Таблиця 4. Основні конкуренти майбутнього медичного центру
Таблиця 5. Вузькопрофільні медичні установи в доступній близькості від планованого медичного центру
Таблиця 6. Основні зміни, пов'язані з медичною реформою в Україні
Таблиця 7. Критерії інвестиційної привабливості українських приватних клінік
Таблиця 8.Перечень перспективних пропозицій для оренди необхідного приміщення
Таблиця 9. Характеристика комплексу РК «Нивки-Парк»
Таблиця 10. Прайс на послуги майбутнього медичного центру
Таблиця 11. Роботи по проекту і графік вкладення коштів
Таблиця 12. Штатний розпис по проекту
Таблиця 13. Бюджет маркетингових заходів медичного центру
Таблиця 14. Структура капіталовкладень
Таблиця 15. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету педіатра
Таблиця 16. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення медичного кабінету отоларинголога
Таблиця 17. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення медичного кабінету акушер-гінеколога
Таблиця 18. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення медичного кабінету дерматовенеролога
Таблиця 19. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення медичного кабінету гастроентеролога
Таблиця 20. Додаткове обладнання за проектом
Таблиця 21. Загальні параметри по проекту
Таблиця 22. Параметри роботи підприємства
Таблиця 23. Параметри оподаткування за проектом
Таблиця 24. Передумови для формування витрат
Таблиця 25. Розрахунок амортизаційних відрахувань за проектом
Таблиця 26. Сумарні доходи за проектом
Таблиця 27. Прогноз продажів за проектом
Таблиця 28. Прогнозний звіт про прибутки і збитки
Таблиця 29. Формування прибутку
Таблиця 30. Операційні витрати
Таблиця 31. Формування грошового потоку за проектом.
Таблиця 32. Беззбитковий обсяг виробництва медичного центру за проектом
Таблиця 33. Мінімальна чек від наданих послуг
Таблиця 34. Розрахунок точки беззбитковості в грошовому еквіваленті
Таблиця 35. Прибутковість проекту
Таблиця 36. Показники ефективності за проектом
Таблиця 37. Чутливість проекту до змін обсягу реалізації
Таблиця 38. Чутливість проекту до зміни середнього чека
Таблиця 39. Чутливість проекту до зміни собівартості

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Цілі бізнес-плану
Малюнок 2. Кількість лікарів усіх спеціальностей та середнього мед. персоналу на 100 тис. населення в країнах Європи, 2016 р
Малюнок 3. Динаміка чисельності лікарів усіх спеціальностей та середнього мед. персоналу; динаміка кількості мед. установ в Україні за 200-2016 рр.
Малюнок 4. Чисельність і частка лікарів різних спеціальностей в загальній кількості лікарів України станом на кінець 2016 р
Малюнок 5. динамічних зареєстрованих випадків захворювання за видами, тисяч
Малюнок 6. Динаміка дитячої захворюваності (млн. Випадків) і кількість дитячих поліклінік і установ (шт.)
Малюнок 7. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних установ по областям
Малюнок 8. Захворюваність в г. Киев в 2016 році
Малюнок 9. Динаміка бюджетних витрат на охорону здоров'я в Україні, млрд. Грн
Малюнок 10. Обсяг ринку медичних послуг в 2015-2016 рр., Млрд. Грн.
Малюнок 11. Динаміка ринку приватної медицини в Україні
Малюнок 12. Структура приватних мед. послуг в Україні (в грошовому вираженні),%
Малюнок 13. Кількість виданих ліцензій на медичні послуги в Україні
Малюнок 14. Кількість виданих ліцензій на медичні послуги в м.Києві за напрямками
Малюнок 15. Сегментування споживачів платних медичних послуг за віковим критерієм
Малюнок 16. Розміщення новобудов в Святошинському районі
Малюнок 17. Профільна структура медичних установ Святошинського району.
Малюнок 18. Структура приватних медичних центрів в Святошинському районі за напрямками
Малюнок 19. Планове місце розміщення медичного центру
Малюнок 20. Розташування новобудов поблизу передбачуваного місця розміщення медичного центру
Малюнок 21. Алгоритм обслуговування пацієнтів центру
Малюнок 23. Графік фінансування проекту
Малюнок 24. Органиграмма клініки
Малюнок 24. Модель розробки маркетингу медичних послуг і виділення основних сегментів ринку
Малюнок 25. Структура капіталовкладень по проекту
Малюнок 26. Схема доходів по проекту
Малюнок 27. Формування прибутку за проектом
Малюнок 28. Структура операційних витрат медичного центру за проектний період
Малюнок 29. Прибутковість проекту (разом за 3 роки)
Малюнок 30. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 31. Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 33. Дисконтований період окупності
Малюнок 33. Кореляція NPV і зміни кількості пацієнтів
Малюнок 34. Кореляція NPV і зміни розміру середнього чека
Малюнок 35. Кореляція NPV і зміни собівартості
Малюнок 36. Показники прибутковості проекту

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами