in stock

Бізнес-план вирощування технічної коноплі

Загальна характеристика
Дата підготовки: Березень 2020 року
Кількість сторінок: 59 сторінок, в тому числі 34 таблиці, 28 рисунків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
23999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Вирощування технічних культур, з яких можна виробляти якісне і натуральне волокно - це тренд на найближчі кілька десятиліть в усьому світі. Однією з кращих рослин, яку можна використовувати для отримання волокна, це технічна конопля. Велика кількість людей або не володіє цією інформацією, або ж не звертає на це увагу. Окрім того, що сама рослина дозволяє поліпшити якість грунту, на якому воно росте, приріст біомаси на 1 га коноплі, значно вище, ніж на такій самій площа лісу дерев м’ягких порід. Важливим фактором, який змушує багатьох звернути увагу на дану культуру, це зростаючий попит на волокно і насіння. Насіння в основному використовуються для отримання масла і шроту. Масло за своїми характеристиками володіє унікальними особливостями, що дозволяє використовувати його, як і в промислових, так і в медичних цілях. А продукція, зроблена з волокна технічних конопель, вважається якіснішою ніж, наприклад, з бавовни.
Саме тому, створення підприємства із вирощування технічної коноплі, з метою отримання зерна та трести (з якої буде вироблено волокно і костру), це перспективний напрямок бізнесу. 


Проектом передбачено вирощування технічних конопель з метою отримання насіння і трести на земельній ділянці площею 200 га в Київській області. Згідно з концепцією Проекту, продукція буде реалізована як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Планується використовувати сорт конопель «Глянь», який можна використовувати для отримання насіння, волокон і rjcnhb.
Виходячи з характеристик рослини, моніторингу учасників ринку технічних конопель в Україні, врожайність даної культури знаходиться на рівні 1-1,1 тони насіння з гектара і 6-6,5 тон трести. Вихід волокна з трести - 35%.

Зміст:

Резюме Проекту
1. Опис Проекту
2. Виробничий план
2.1 Місцезнаходження об’єкту реалізації Проекту
2.2. Опис процесу вирощування технічної коноплі
2.3. Необхідне обладнання і інші активи за Проектом
3. Організаційний план
3.1. Сітьовий графік реалізації Проекту
3.2. Необхідний персонал і кадрова політика по Проекту
4. Аналіз цільового ринку
4.1. Загальна характеристика ринку продукції технічної коноплі
4.2. Аналіз конкурентного середовища на ринку продукції технічної коноплі
4.3. Прогнози розвитку ринку технічної коноплі
5. Інвестиційний план
6. Фінансова оцінка Проекту
6.1. Параметри бізнесу
6.2. Вихідні дані для розрахунків і їх аргументація
6.3. Прогноз продажів по Проекту
6.4. Формування прибутку по Проекту
6.5. Прогноз руху грошових потоків по Проекту
7. Аналіз ефективності Проекту
7.1. Аналіз прибутковості проекту
7.2. Показники інвестиційної привабливості Проекту
7.3 Точка беззбитковості по Проекту
7.4. Сценарії розвитку по Проекту
8. Аналіз ризиків
8.1. Факторний аналіз ризиків по Проекту
8.2. Стратегія зниження ризиків
8.3. SWOT-Аналіз
9. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Догляд за врожаєм технічної коноплі
Таблиця 2. Необхідна техніка за Проектом
Таблиця 3. Графік реалізації та фінансування Проекту (1 рік)
Таблиця 4. Штатний розклад за Проектом
Таблиця 5. Найбільші компанії з вирощування технічних конопель в Україні
Таблиця 6. Інвестиційні витрати за Проектом
Таблиця 7. Загальні витрати за Проектом
Таблиця 8. Параметри роботи за Проектом
Таблиця 9. Параметри оподаткування за Проектом
Таблиця 10. Технологічні операції по вирощуванню технічних конопель на 1 гектар площі (витрати на ДТ)
Таблиця 11. Витрати електрики по вирощуванню технічних конопель на 1 га
Таблиця 12. Витрати на посівний матеріал на 1 гектар
Таблиця 13. Вартість добрив для вирощування технічних конопель на 1 гектар
Таблиця 14. Вартість гербіцидів і біостимуляторів для вирощування технічних конопель на 1 гектар
Таблиця 15. Розрахунок амортизаційних відрахувань за Проектом в цілому
Таблиця 16. Доходи від реалізації за Проектом за 5 років
Таблиця 17. Звіт про прибутки і збитки за Проектом
Таблиця 18. Графік надходження власних коштів за Проектом
Таблиця 19. Капітальні витрати за Проектом
Таблиця 20. Операційні витрати за Проектом
Таблиця 21. Формування прибутку за Проектом за 5 років
Таблиця 22. Ефективність Проекту
Таблиця 23. Показники інвестиційної привабливості Проекту
Таблиця 24. Беззбитковий обсяг реалізації продукції
Таблиця 25. Мінімальна ціна реалізації 1 тони продукції, дол. / Т
Таблиця 26. Запас фінансової міцності
Таблиця 27. Чутливість Проекту до зміни об'ємів продажів
Таблиця 28. Чутливість Проекту до зміни ціни реалізації продукції
Таблиця 29. Чутливість Проекту до зміни собівартості
Таблиця 30. Характеристика компонентів ризику
Таблиця 31. Оцінка рівня категорій ризику
Таблиця 32. Оцінка рівня ризику
Таблиця 33. Характеристика і ступінь ризиків
Таблиця 34. SWOT-Аналіз

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Цілі Проекту
Рисунок 2. Місцерозташування Проекту
Рисунок 3. Продукція, яку можна виготовити з технічної коноплі
Рисунок 4. Графік фінансування Проекту
Рисунок 5. Органіграма по Проекту
Рисунок 6. Структура світових виробників насіння коноплі за 2018 рік, т
Рисунок 7. Динаміка виробництва насіння коноплі в різних країнах світу за 2013-2018 рр.
Рисунок 8. Динаміка площі під технічною коноплею для отримання соломи (трести), за 2017-2019 рр., га
Рисунок 9. Динаміка експорту / імпорту конопляного волокна в Україні, за 2013-2019 рр.
Рисунок 10. Структура експорту конопляного волокна з України, за 2018-2019 рр.
Рисунок 11. Структура імпорту конопляного волокна в Україні за 2018 рік
Рисунок 12. Країни-виробники конопляного волокна в світі за 2018 рік, т
Рисунок 13. Динаміка виробництва конопляного волокна деяких країн за 2014-2018 рр., т
Рисунок 14. Структура капіталовкладень по Проекту
Рисунок 15. Структура реалізації продукції по Проекту
Рисунок 16. Структура реалізації продукції в грошовому вимірі по Проекту
Рисунок 17. Структура операційних витрат за Проектом
Рисунок 18. Формування прибутку по Проекту
Рисунок 19. Валова виручка і маржа валового прибутку по Проекту
Рисунок 20. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів по Проекту
Рисунок 21. Внутрішня ставка прибутковості по Проекту
Рисунок 22. Період окупності Проекту
Рисунок 23. Кореляція NPV і зміни обсягів виробництва по Проекту
Рисунок 24. Кореляція NPV і ціни реалізації по Проекту
Рисунок 25. Кореляція NPV і зміни собівартості за Проектом
Рисунок 26. Напрямок інвестування
Рисунок 27. Показники прибутковості за Проектом
Рисунок 28. Показники рентабельності за Проектом (в сумі за 5 років)

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами