in stock

Бізнес-план будівництва тепличного комплексу по вирощуванню салату

Бізнес-план будівництва тепличного комплексу по вирощуванню салату
Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2017 року
Кількість сторінок: 80 сторінок, в тому числі 17 таблиць, 25 малюнків (проект підготовлений російською мовою)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
20999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Ринок салатів в Україні поки перебуває в стадії формування і становлення. Варто відзначити, що в Україні присутні промислові виробники в даному сегменті і їх кількість з кожним роком збільшується, що пояснюється високою прибутковістю напрямку, а також зростаючим споживанням продукції на українському ринку.

Проектом передбачається створення тепличного комплексу по вирощуванню салату, таких видів як латук, айсберг і рукола, на площі в 1 га.
В рамках розробки проекту була представлена ​​характеристика потужностей тепличного комплексу, викладена концепція його роботи, складено опис технології вирощування та продукції. У розробленому проекті наведено перелік необхідного обладнання, складено штатний розклад, виконаний SWOT-аналіз планованої діяльності.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬОВОГО РИНКУ
2.1. Загальна характеристика цільового ринку
2.2. Цінова ситуація на ринку
3. ОПИС ПРОЕКТУ
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
4.1 Місцезнаходження об'єкта реалізації проекту
4.2. Опис виробничого процесу
4.3. характеристика продукції
4.4. Необхідне обладнання та інші активи за проектом
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Організаційна штатна структура
6. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН
6.1 Канали збуту продукції
6.2 Стратегія просування продукції. Реклама
7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
8.1. Основні параметри діяльності
8.2. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація
8.3. Прогноз продажів за проектом
8.4. Формування прибутку за проектом
8.5. Прогноз руху грошових коштів за проектом
9. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
9.1. Аналіз прибутковості проекту
9.2. Показники інвестиційної привабливості та прибутковості проекту
9.3. Сценарії розвитку проекту
10. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
10.1. Аналіз ризиків проекту
10.2. Стратегія зниження ризиків
10.3. SWOT-аналіз
11. ВИСНОВКИ

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Динаміка виробництво овочів закритого грунту, тис. Т
Таблиця 2. Основні компанії виробники салату в Україні
Таблиця 3. Динаміка експортних цін на салат за основними країнами експортерам, дол / кг
Таблиця 4. Динаміка імпортних цін на салат за основними країнами імпортерам, дол / кг
Таблиця 5. Ціни на овочі та зелень в торгових мережах м Київ, станом на 30.10.2017 р, грн / кг
Таблиця 6. Властивості основних видів стін для теплиць
Таблиця 7. Роботи по проекту і графік вкладення коштів на початковому етапі
Таблиця 8. Штатний розклад по проекту
Таблиця 9. Мережі найбільших супермаркетів України
Таблиця 10. Інтернет магазини з продажу овочів і зелені
Таблиця 11. Витрати на рекламу в перші 4 місяці реалізації проекту
Таблиця 12. Інвестиційні витрати за проектом
Таблиця 13. Загальні параметри по проекту
Таблиця 14. Параметри роботи підприємства
Таблиця 15. Оподаткування за проектом
Таблиця 16. Сезонність вирощування і цін на салат латук
Таблиця 17. Сезонність вирощування і цін на салат айсберг
Таблиця 18. Сезонність вирощування і цін на рукколу
Таблиця 19. Витрати на обігрів і освітлення виробничих площ
Таблиця 20. Прогнозний план продажів по проекту
Таблиця 21. Звіт про прибутки і збитки за проектом
Таблиця 22. Операційні витрати за проектом
Таблиця 23. Звіт про рух грошових коштів за проектом
Таблиця 24. Формування прибутку за проектом
Таблиця 25. Прибутковість проекту
Таблиця 26. Показники ефективності за проектом
Таблиця 27. Чутливість проекту до зміни виручки від реалізації
Таблиця 28. Чутливість проекту до зміни собівартості
Таблиця 29. SWOT-аналіз за проектом

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Динаміка експорту-імпорту салату, тонн
Малюнок 2. Сегментація країн з експорту та імпорту салату, 2016 рік
Малюнок 3. Динаміка експорту-імпорту салатів в Україні
Малюнок 4. Динаміка виробництва овочів закритого грунту
Малюнок 5. Динаміка площ під вирощуванням огірків, томатів та інших культур, тис. Га
Малюнок 6. Сегментація ринку тепличних культур в розрізі товарних груп в Україні,%
Малюнок 7. Основні країни-імпортери / експортери томатів в 2016 році
Малюнок 8. Основні країни-імпортери / експортери огірків в січні-квітні 2017 року
Малюнок 9. Динаміка оптових цін на тепличний томат і огірок. ОРСП «Столичний» (Київ), 2016-2017 рр (грн / кг)
Малюнок 10. Завдання бізнес-плану
Малюнок 11. Місцезнаходження тепличного комплексу
Малюнок 12. Ескіз проекту тепличного комплексу на 1 га
Малюнок 13. Карта районування території України за характеристичними значеннями вітрового тиску
Малюнок 14. Карта районування території України за характеристичними значеннями ваги снігового покриву
Малюнок 15. Методи гідропоніки
Малюнок 16. Лампа для створення штучного освітлення
Малюнок 17. Система горизонтального зашторювання
Малюнок 18. Щит системи управління мікрокліматом
Малюнок 19. Органиграмма проекту
Малюнок 20. Напрями інвестиційних витрат
Малюнок 21. Структура операційних витрат за проектом
Малюнок 22. Формування прибутку за проектом
Малюнок 23. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку за проектом
Малюнок 24. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів за проектом
Малюнок 25. Внутрішня ставка доходу
Малюнок 26. Дисконтований період окупності проекту
Малюнок 27. Кореляція NPV і зміни обсягу продажів
Малюнок 28. Кореляція NPV і зміни собівартості

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами