in stock

Бізнес-план проекту вирощування журавлини

Загальна характеристика
Дата підготовки: Квітень 2018 року
Кількість сторінок: 71 сторінка, в тому числі 33 таблиці, 30 малюнків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
15499 грн.
Концепція проекту:

Одним із пріоритетних напрямків розвитку економіки України є розвиток аграрного сектора. Родюча земля і м'який клімат максимально сприяють розвитку землеробства і сільського господарства. Все це сприяло створенню великих аграрних холдингів, які займаються вирощуванням традиційних і масових сільгоспкультур. Потіснити великих гравців в сфері рослинництва практично неможливо. Однак, залишається маса можливостей для реалізації невеликих за масштабами проектів на відносно невеликих площах - до 10-20 га. В даному випадку мова йде про нішеві сегменти сільгоспвиробництва, які не є особливо привабливими для великого сільгоспвиробника, проте є досить інвестиційно привабливими і рентабельними для малого і середнього бізнесу. У данному проекті розглядається ведення бізнесу пов'язаного з промисловим вирощуванням ягід, а саме журавлини.
Слід зазначити, що для України промислове вирощування ягід не є чимось незвичайним. Безліч малих і середніх господарств займаються вирощуванням ягід не тільки для внутрішнього ринку, а й успішно експортують їх в країни Європи, Азії та Близького Сходу, а наявність підприємств з первинної і вторинної обробки ягідної продукції дозволяє говорити про успішний розвиток ягідного напрямку сільського господарства. Тим більше, що Україна вже давно зарекомендувала себе як одна з провідних країн щодо поставок морожених фруктів, і згідно деяких оцінок входить в ТОП-10 країн-постачальників морожених фруктів в світі.


Малюнок 1. Світовий рейтинг постачальників морожених фруктів в світі (2016 рік)

 

дані сайту www.tridge.com


Промислове вирощування журавлини із застосуванням традиційних способів вирощування вже існує і розвивається в Україні, проте використання ручної праці, особливо при зборі врожаю, супроводжується досить високими витратами, що обмежує привабливість даного бізнесу. Таким вирощуванням журавлини, найчастіше займаються малі фермерські господарства та підприємства сімейного типу з площами до 1 га.
Але, як показує досвід країн ближнього зарубіжжя - Білорусі та Латвії, за рахунок селекціонування нових сортів і застосування передових способів обробки плантацій та збору врожаю, вирощування журавлини може проводиться на великих територіях і з більш високим рівнем ефективності.
Важливим фактором для розвитку ягідного бізнесу і, зокрема вирощування журавлини, є можливість вирощувати цю ягоду на територіях, непридатних для вирощування традиційних сільськогосподарських культур: овочів або зернових. А враховуючи, що плантація жкравлини, при належному догляді, може існувати до 50-60 років, даний вид бізнесу може розглядатися як довгострокова перспектива.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ОПИС ПРОЕКТУ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬОВОГО РИНКУ
3.1 Загальна характеристика ринку фруктів і ягід
3.2 Аналіз конкурентного середовища на ринку ягід
3.3 Прогнози розвитку ринку ягід
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
4.1 Місцезнаходження об'єкта реалізації проекту
4.3 Необхідне обладнання та інші активи за проектом
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1 Мережевий графік реалізації проекту
5.2 Необхідний персонал і кадрова політика по проекту
6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
7.1 Параметри бізнесу
7.2 Вихідні дані для розрахунків їх аргументація
7.3 Прогноз продажів за проектом
7.4 Формування прибутку за проектом
7.5 Прогноз руху грошових потоків за проектом
8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
8.1 Аналіз прибутковості проекту
8.2 Показники інвестиційної привабливості Проекту: NPV, IRR, DPP, PI
8.3 Точка беззбитковості за проектом
8.4 Сценарії розвитку проекту
9. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
9.1 Аналіз ризиків проекту
9.2 Стратегія зниження ризиків
9.3 SWOT-аналіз
10. ВИСНОВКИ

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Діапазон цін на морожену журавлину на початок 2018 року, за 1 кг
Таблиця 2. Найбільші компанії з вирощування ягід на українському ринку
Таблиця 3. Список українських компаній з заморожування продуктів, в тому числі ягід
Таблиця 4. Догляд за врожаєм
Таблиця 5. Характеристика плоду журавлини сорту Стівенс
Таблиця 6. Перелік основної техніки
Таблиця 7. Графік фінансування проекту (1-й рік)
Таблиця 8. Графік фінансування проекту (2-й рік)
Таблиця 9. Графік фінансування проекту (3-й рік)
Таблиця 10. Штатний розклад проекту
Таблиця 11. Інвестиційні витрати проекту
Таблиця 12. Загальні параметри по Проекту
Таблиця 13. Параметри роботи підприємства
Таблиця 14. Параметри оподаткування
Таблиця 15. Технологічні операції по вирощуванню журавлини (витрати на ДТ)
Таблиця 16. Вартість кущів для посадки на 1 га
Таблиця 17. Вартість добрив і піску (для мульчування) на 1 га
Таблиця 18. Вартість витрат води на полив 1 га
Таблиця 19. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту в цілому
Таблиця 20. Звіт про прибутки і збитки за проектом
Таблиця 21. Інвестиційні витрати за проектом.
Таблиця 22. Капітальні витрати по проекту
Таблиця 23. Операційні витрати за проектом
Таблиця 24. Звіт про рух грошових коштів за проектом
Таблиця 25. Формування прибутку за проектом
Таблиця 26. Ефективність проекту
Таблиця 27. Показники ефективності
Таблиця 28. Беззбитковий обсяг виробництва продукції
Таблиця 29. Мінімальна ціна реалізації 1 кг продукції, дол / кг
Таблиця 30. Запас фінансової міцності,%
Таблиця 31. Чутливість проекту до змін обсягу реалізації журавлини
Таблиця 32. Чутливість проекту до зміни середньої ціни реалізації
Таблиця 33. Чутливість проекту до зміни собівартості

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Мета проекту
Малюнок 2. Країни ЄС-імпортери морожених ягід в 2016 році
Малюнок 3. Обсяги виробництва і споживання морожених фруктів і горіхів в країнах ЄС
Малюнок 4. Світовий рейтинг постачальників морожених фруктів в світі (2016 рік)
Малюнок 5. Обсяги виробництва країнами-виробниками журавлини в світі в 2016 році, тонн
Малюнок 6. Обсяги виробництва журавлини основними країнами-конкурентами України в 2013-2016 рр., тонн
Малюнок 7. Порівняльний аналіз обсягів виробництва в Україні і Білорусії, тонн
Малюнок 8. Зміна обсягів виробництва в основних країн-виробників журавлини в світі
Малюнок 9. Площі, зайняті під журавлиною в Україні, га.
Малюнок 10. Динаміка експорту та імпорту ягідної продукції з України
Малюнок 11. Структура експорту ягідної продукції з України
Малюнок 12. Структура імпорту ягідної продукції в Україні
Малюнок 13. Рівень цін на морожену журавлину, USD за 1 тонн
Малюнок 14. Гендерна і вікова структура покупців ягід в Україні
Малюнок 15. Місцезнаходження проекту
Малюнок 16. Органиграмма за проектом
Малюнок 17. Структура капіталовкладень по Проекту
Малюнок 18. Структура реалізації продукції
Малюнок 19. Прогнозний план реалізації журавлини
Малюнок 20. Структура операційних витрат
Малюнок 21. Формування прибутку за проектом
Малюнок 22. Валова виручка і маржа валового прибутку
Малюнок 23. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 24. Внутрішня ставка доходу
Малюнок 25. Період окупності проекту (з початку реалізації проекту)
Малюнок 26. Кореляція NPV і зміною обсяг продажів журавлини
Малюнок 27. Кореляція NPV і зміни ціни реалізації журавлини
Малюнок 28. Кореляція NPV і зміни собівартості
Малюнок 29. Показники прибутковості проекту
Малюнок 30. Показники рентабельності (сумарно за 8 років)

Вас може зацікавити