in stock

Бізнес-план проекту вирощування черешні

Загальна характеристика
Дата підготовки: Квітень 2020 року
Кількість сторінок: 63 сторінки, в тому числі 33 таблиці, 25 рисунків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
23999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Підвищення рівня споживання ягід, овочів та фруктів, за останні декілька років, спричинене зміною вподобань населення та бажанням підтримувати власний імунітет на високому рівні. Саме тому, вітчизняні фермери звертають свою увагу на вирощування плодово-ягідних культур в промислових масштабах. Відкриття ринку ЄС для українських виробників, дало можливість збільшити обсяг валового доходу та розширювати виробничі потужності. Не виключенням є і вирощування черешень. Займаючи лідерські позиції на світовому ринку черешні та маючи потужну наукову-дослідну базу у вирощуванні даної культури, українські фермери кожного року збільшують обсяг експорту черешні. Разом з тим, виробники черешні можуть реалізовувати свою продукцію не тільки в свіжому, але й замороженому вигляді. Адже кожен із нас бажає насолодитися приємним смаком і задовольнити потребу організму в поживних речовинах в будь-яку пору року. Саме тому, створення підприємства, що буде спеціалізуватися на вирощуванні черешні та займатися її заморожуванням, це перспективний напрямок розвитку власної справи.


Згідно концепції проекту, передбачено організація сільськогосподарського підприємства, що буде займатися вирощуванням черешні на площі в 10 га та її реалізацією в свіжому та замороженому вигляді, на ринку України. В проекті проведено розрахунок обсягу необхідних інвестицій, складено прогноз продажів, виходячи із характеристики черешні, а також складено звіти про прибутки та збитки і про рух грошових коштів. Розрахунок точки беззбитковості і калькуляції собівартості, дасть можливість проводити успішну цінову політику. Розрахунок інвестиційної привабливості та ефективності здійснення інвестицій, допоможе прийняти рішення щодо доцільності інвестування в дану сферу.

Ринок ягідної продукції динамічно розвивається. Основною причиною такого росту є зростаючі світові тренди та зміна людських вподобань: розвиток такого напряму як вегетаріанство, вихід ринку органіки на нові масштаби (з 2000-го року ринок виріс більше, ніж на 90 млрд доларів США), популяризація здорового способу життя (виготовлення смузі із ягід стало трендом останніх декілька років).

Зміст:

Резюме Проекту
1. Опис Проекту
2. Виробничий процес Проекту
2.1 Місцезнаходження Проекту
2.2. Опис виробничого процесу
2.3. Технічна характеристика виробничого обладнання
2.4. Класифікація видів саджанців
3. Характеристика цільового ринку
3.1. Загальна характеристика ринку фруктів та ягід
3.2. Аналіз конкурентного середовища на ринку ягід
4. Організаційний план
4.1. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту
4.2. Кадрова політика
5. Інвестиційний план
6. Фінансова оцінка Проекту
6.1. Параметри бізнесу
6.2. Передумови для розрахунків і їх аргументація
6.3. План продажів за Проектом
6.4. Формування прибутку за Проектом
6.5. Прогноз руху грошових потоків за Проектом
7. Аналіз ефективності Проекту
7.1. Аналіз прибутковості Проекту
7.2. Оцінка інвестиційної привабливості Проекту
7.3. Точка беззбитковості за Проектом
8. Аналіз ризиків
8.1. Факторний аналіз ризиків по Проекту
8.2. Стратегія зниження ризиків
8.3. SWOT-Аналіз
9. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Догляд за садом
Таблиця 2. Основні засоби, необхідні для роботи підприємства
Таблиця 3. Найбільші компанії з вирощування плодово-ягідної продукції на ринку України
Таблиця 4. Перелік українських компаній, що займаються заморожуванням продуктів
Таблиця 5. Графік реалізації Проекту
Таблиця 6. Графік реалізації Проекту (продовження)
Таблиця 7. Штатний розклад по Проекту
Таблиця 8. Напрямки інвестування
Таблиця 9. Загальні параметри за Проектом
Таблиця 10. Загальні параметри роботи підприємства
Таблиця 11. Параметри оподаткування за Проектом
Таблиця 12. Технологічні витрати по вирощуванню черешні (витрати на ДП)
Таблиця 13. Технологічні витрати при вирощуванні черешні (витрати на добрива, гербіциди, препарати)
Таблиця 14. Технологічні витрати при вирощуванні черешні (витрати на воду)
Таблиця 15. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту
Таблиця 16. Прогноз продажів
Таблиця 17. Структура операційних доходів за Проектом
Таблиця 18. Звіт про прибутки і збитки по Проекту
Таблиця 19. Звіт про прибутки і збитки по Проекту (продовження)
Таблиця 20. Структура операційних витрат по Проекту
Таблиця 21. Рух грошових коштів за Проектом
Таблиця 22. Рух грошових коштів по Проекту (продовження)
Таблиця 23. Формування прибутку по Проекту
Таблиця 24. Показники прибутковості по Проекту
Таблиця 25. Показники ефективності по Проекту
Таблиця 26. Беззбитковий об’єм реалізації продукції по Проекту
Таблиця 27. Мінімальна ціна реалізації 1 кг продукції, $/кг
Таблиця 28. Запас фінансової міцності
Таблиця 29. Характеристика компонентів ризику
Таблиця 30. Оцінка рівня категорій ризику
Таблиця 31. Оцінка рівня ризику
Таблиця 32. Характеристика і ступінь ризиків по Проекту
Таблиця 33. SWOT-Аналіз по Проекту

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Цілі Проекту
Рисунок 2. Завдання по Проекту
Рисунок 3. Місцезнаходження підприємства
Рисунок 4. Динаміка світового ринку вишні та черешні за 2014-2019 рр., тис. тон
Рисунок 5. Світовий рейтинг імпортерів вишні та черешні в 2019 році, %
Рисунок 6. Світовий рейтинг експортерів вишні та черешні в 2019 році, %
Рисунок 7. Обсяги виробництва країнами-виробниками черешні в світі в 2018 році, тон
Рисунок 8. Обсяги виробництва черешні основними країнами-конкурентами України в 2014-2018 рр., тон
Рисунок 9. Зміна обсягів виробництва основних країн-виробників черешні в світі, %
Рисунок 10. Динаміка площ, зайнятих під черешнею в Україні, га
Рисунок 11. Динаміка експорту та імпорту черешні в Україні за 2014-2019 рр.
Рисунок 12. Структура експорту черешні з України, %
Рисунок 13. Структура імпорту черешні в Україну, %
Рисунок 14. Графік фінансування Проекту
Рисунок 15. Структура необхідного персоналу по Проекту
Рисунок 16. Структура інвестиційних витрат
Рисунок 17. Структура операційних доходів за Проектом
Рисунок 18. Структура операційних витрат по Проекту
Рисунок 19. Формування прибутку по Проекту
Рисунок 20. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку по Проекту
Рисунок 21. Розмір чистого прибутку і рентабельності по Проекту
Рисунок 22. Внутрішня ставка дохідності по Проекту
Рисунок 23. Дисконтований період окупності Проекту
Рисунок 24. Показник прибутковості по Проекту
Рисунок 25. Показники рентабельності за Проектом (сумарно за 8 років)

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами