in stock

Бізнес-план виробництва рослинної олії з волоського горіха, насіння льону, гірчиці та гарбуза

Загальна характеристика
Дата підготовки: Вересень 2017 року
Кількість сторінок: 97 сторінок, в тому числі 29 таблиць, 31 малюнок (проект підготовлений російською мовою)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
20499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Основним напрямком олійно-жирової промисловості України є виробництво соняшникової олії. Це цілком виправдовується сприятливими умовами для вирощування соняшнику на українських грунтах, постійним внутрішнім попитом з боку як населення, так і харчової промисловості, і зростаючим попитом на світовому ринку, що дозволяє зберігати лідерські позиції Україні з експорту даного продукту (56% - частка в світовій торгівлі ).
Проте, аграрний сектор, крім соняшнику, сої та ріпаку, в змозі забезпечити вирощування і інших олійних культур, серед яких гірчиця, льон і т.д.
Домашні господарства забезпечують стабільний збір волоських горіхів і гарбузового насіння. Частка споживання цих культур у вітчизняній олійно-жирової промисловості відносно невисока, тому їх експортують як сировину для виробництва рослинних олій в інших країнах.

Даним проектом передбачається запуск підприємства з виробництва горіхової, лляної, гірчичної і гарбузової олії, потужністю переробки 300 кг сировини на годину.
З огляду на властивості горіхів, льону, гірчиці, насіння гарбуза і необхідну відповідність рівню вологості, довгострокове зберігання закупленої сировини неможливе, тому сам виробничий процес планується протягом перших трьох місяців після збору врожаю - жовтень, листопад, грудень.
Виробничі потужності будуть локалізіровані в одному з південних регіонів України, а реалізація готової продукція направлена ​​на зарубіжні ринки збуту.
Успіх проекту обумовлюється наступними факторами:
• Наявністю стабільної сировинної бази в Україні;
• Набирає обертів популярність споживання органічних продуктів, в тому числі рослинних масел вироблених за технологією холодного віджиму;
• Відносно невисока собівартість виробництва - конкурентоспроможні ціни на продукцію на експортних ринках;
• Оптимізацією податків за рахунок експортної реалізації продукції.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬОВОГО РИНКУ
2.1. Загальна характеристика цільового ринку
2.2. Цінова політика на сировинному ринку
2.3. Конкурентне середовище виробників рослинної олії
2.4. Прогнози розвитку ринку
3. ОПИС ПРОЕКТУ
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
4.1. Місцезнаходження об'єкта реалізації проекту
Види обробки поверхні стін
4.2. Опис виробничого процесу
4.3. Опис і характеристика продукції
4.4. Необхідне обладнання та інші активи за проектом
4.5. Нормативно-правове регулювання
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика по проекту
6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
7.1. Параметри бізнесу
7.2. Вихідні дані для розрахунків їх аргументація
7.3. Прогноз продажів по Проекту
7.4. Формування прибутку за проектом
7.4. Прогноз руху грошових потоків за проектом
7.5. Розрахунок точки беззбитковості за проектом
8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
8.1. Аналіз прибутковості проекту
8.2. Показники інвестиційної привабливості Проекту
9. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
9.1. Аналіз ризиків проекту
9.2 Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. ВИСНОВКИ

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Структура імпорту горіхів в Україну в 2016 р по регіонах
Таблиця 2. Структура імпорту горіхів в Україну травнем 2017 р регіонах
Таблиця 3. Структура експорту горіхів з України в 2016 р по регіонах
Таблиця 4. Структура експорту горіхів з України за травень 2017 р регіонах
Таблиця 5. Експорт / імпорт насіння льону з / в України (-у) за 2011-2016 рр.
Таблиця 6. Ціна на волоські горіхи з України, вологістю 5,5% у вакуумній упаковці на 10 кг, негайна поставка автотранспортом
Таблиця 7. Ціна на волоські горіхи
Таблиця 8. Рейтинг українських експортерів гірчиці 2016/2017 МР
Таблиця 9. Ціни на насіння гарбуза від виробників з Китаю, станом на 05.06.2017г.
Таблиця 10. Відстані між будівлями і спорудами в залежності від ступеня вогнестійкості і категорії виробництва
Таблиця 11. Види обробки внутрішньої поверхні стін приміщень
Таблиця 12. Перелік основного обладнання
Таблиця 13. Графік реалізації та фінансування проекту
Таблиця 14. Штатний розклад проекту
Таблиця 15. Обов'язки персоналу по забезпеченню безперебійної роботи виробництва за Проектом
Таблиця 16. Інвестиційні витрати проекту
Таблиця 17. Загальні параметри по проекту
Таблиця 18. Параметри роботи підприємства
Таблиця 19. Оподаткування за проектом
Таблиця 20. Калькуляція собівартості і ціни реалізації продукції
Таблиця 21. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту в цілому
Таблиця 22. Прогнозний план продажів по Проекту
Таблиця 23. Структура продажів за проектом
Таблиця 24. Звіт про прибутки і збитки за Проектом
Таблиця 25. Операційні витрати за проектом
Таблиця 26. Беззбитковий обсяг виробництва продукції масла
Таблиця 27. Формування прибутку за проектом
Таблиця 28. Ефективність проекту
Таблиця 29. Показники ефективності

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Світове виробництво волоських горіхів в натуральному вираженні протягом 2011- 2016, МТ *
Малюнок 2. Світове виробництво волоських горіхів в натуральному вираженні по країнам протягом 2010-2016 рр., МТ
Малюнок 3. Площа насаджень і врожайність волоських горіхів в Україні за 1995, 2000., 2005, 2010-2016 рр.
Малюнок 4. Валовий збір волоських горіхів в Україні протягом 1995-2014 рр. в натуральному вираженні, тис. т
Малюнок 5. Структура імпорту горіхів в Україну в 2016 р по регіонах
Малюнок 6. Структура імпорту горіхів в Україну травнем 2017 р країнам
Малюнок 7. Структура експорту горіхів з України в 2016 з регіонами
Малюнок 8. Структура експорту горіхів з України в травні 2017 по країнам
Малюнок 9. Валовий збір льону олійного в Україні за 2006-2016 рр., Тис.т.
Малюнок 10. Динаміка відведених посівних площ і врожайність льону олійного за 2006-2016 рр.
Малюнок 11. Структура експорту/імпорту насіння льону з/в Україну (-у) за 2016 рік у географічному розрізі,%
Малюнок 12. Валовий збір гірчиці в Україні за 2005-2016 рр., Тис.т.
Малюнок 13. Динаміка відведених посівних площ і рівня врожайності гірчиці в Україні за 2005-2016 рр.
Малюнок 14. Валовий збір гарбуза в Україні за 1995, 2000., 2005, 2010-2016 рр., тис.т.
Малюнок 15. Динаміка відведених посівних площ і врожайності гарбуза в Україні в 1995, 2000., 2005, 2010-2016 рр.
Малюнок 16. Динаміка цін на льон олійний на внутрішньому ринку України за 2015 липень 2017 року, грн. / Т.
Малюнок 17. Динаміка цін на гірчицю жовту на внутрішньому ринку України за 2015 - липень 2017 року, грн. / Т.
Малюнок 18. Динаміка цін на гірчицю білу на внутрішньому ринку України за 2015 - липень 2017 року, грн. / Т.
Малюнок 19. Цілі бізнес-плану
Малюнок 20. Технологія виробництва масла методом холодного віджиму
Малюнок 21. Добова норма сировини і виходу продукції за кожним видом масла
Малюнок 22. Графік фінансування по Проекту
Малюнок 23. Напрями інвестиційних витрат
Малюнок 24. Структура продажів за проектом
Малюнок 25. Структура операційних витрат
Малюнок 26. Формування прибутку за проектом
Малюнок 27. Валова виручка і маржа валового прибутку
Малюнок 28. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 29. Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 30. Період окупності проекту (з початку реалізації проекту
Малюнок 31. Показники прибутковості проекту

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами