in stock

Бізнес-план організації козиної ферми на 750 дійних кіз

Загальна характеристика
Дата підготовки: Квітень 2020 року
Кількість сторінок: 82 сторінки, в тому числі 31 таблиця, 22 рисунки
Спосіб оплати: безналичный/наличный расчет, 100 % предоплата
Спосіб отримання: в электронном виде Word + финансовая модель в Excel
23999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

В світі зростає попит на продукцію козівництва, а саме на молоко. Основною перевагою козячого молока перед коров’ячим є його харчові властивості. Передусім його цінують за те, що воно краще засвоюється організмом людини, особливо дітьми. Це пояснюється тим, що в козячому молоці міститься суттєво менше лактози, ніж в коров’ячому. А тому його можуть вживати люди, що страждають непереносимістю лактози.
Ринок козівництва поступово переформатовується на промислове виробництво із використанням сучасних технологій, засобів біобезпеки, що має більш інвестиційно привабливий характер. Про це свідчать й збільшення обсягів виробництва козиного молока: з 0,4 тис. т у 2016 році до 1,7 тис. т – у 2019 р.
Великі козині ферми мають достатньо коштів, щоб купувати племінних молочних кіз, як-от, зааненську або альпійську породи. Середні обсяги надоїв таких кіз можуть сягати більше 5л молока на добу, в той час як звичайні неплемінні кози дають не більше 4л молока на добу.

Невисока конкуренція в сфері козівництва, широкий ринок збуту продукції та висока ціна на неї, поряд з високою рентабельністю бізнесу дають чудову можливість ініціатору проекту відкрити козячу ферму та заробляти на ній в довгостроковій перспективі. 

Мета проекту - створення і організація сучасної молочної тваринницької ферми на 750 дійних кіз. Проектом передбачається виробництво і реалізація наступних основних видів продукції:
• Козине молоко;
• Козине м’ясо (молодняк та цапи-кастрати);
• Тварини на продаж (новонароджені – до 3 місяців та молодняк, дорослі цапи);
• Козиний сир;
• Йогурт з козиного молока;
• Кефір з козиного молока.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ОПИС ПРОЕКТУ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬОВОГО РИНКУ
4. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ЗА ПРОЕКТОМ
4.1 Місцезнаходження нового проекту, концепція, схема площі
4.2. Опис виробничого процесу
4.3. Характеристика молочно-виробничого комплексу
4.4. Характеристика продукції
4.5. Раціон харчування кіз та ветеринарний догляд
4.6. Характеристика породи кіз за проектом
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1. Мережевий графік реалізації та фінансування проекту
5.2. Кадрова політика
6. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН
7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
8. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ
8.1. Параметри бізнесу
8.2. Передумови для розрахунків та їх аргументація
8.3. План продажів за проектом
8.4. Формування прибутку за проектом
8.5. Прогноз руху грошових коштів за проектом
9. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
9.1. Аналіз прибутковості проекту
9.2. Оцінка інвестиційної привабливості та рентабельності проекту (Розрахунок коефіцієнтів NPV, IRR, PI, DPP)
10. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
10.1. Факторний аналіз ризиків проекту
10.2. Стратегія зниження ризиків
10.3. SWOT-аналіз
11. ВИСНОВКИ

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Завдання проекту
Таблиця 2. Основні козині ферми в Україні
Таблиця 3. Основні параметри технологічного процесу виробництва кисломолочних продуктів
Таблиця 4. Обсяг кормів на 1 голову дійного стада, кг
Таблиця 5. Графік реалізації проекту (1 рік)
Таблиця 6. Графік реалізації проекту (13-18 місяці 2-го року)
Таблиця 7. Графік реалізації проекту (19-23 місяці 2-го року)
Таблиця 8. Штатний розпис за проектом
Таблиця 9. Напрямки інвестування
Таблиця 10. Загальні параметри за проектом
Таблиця 11. Параметри роботи підприємства
Таблиця 12. Параметри оподаткування
Таблиця 13. Розрахунок необхідного корму в кг на 1 тварину та його вартість
Таблиця 14. Параметри використання ветеринарних препаратів за проектом
Таблиця 15. Витрати ветпрепаратів за проектом
Таблиця 16. Передумови для формування витрат води
Таблиця 17. Параметри витрат пального для техніки за проектом
Таблиця 18. Параметри розрахунку інших витрат за проектом
Таблиця 19. Розрахунок амортизаційних відрахувань за проектом в цілому
Таблиця 20. Рух стада
Таблиця 21. План продажів
Таблиця 22. Звіт про прибутки і збитки за проектом
Таблиця 23. Структура операційних витрат ферми
Таблиця 24. Рух грошових коштів проекту
Таблиця 25. Формування прибутку за проектом
Таблиця 26. Прибутковість проекту
Таблиця 27. Показники ефективності
Таблиця 28. Характеристика компонентів ризику
Таблиця 29. Основні види ризиків для проекту
Таблиця 30. Оцінка рівня ризику
Таблиця 31. SWOT-аналіз за проектом

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Динаміка виробництва продукції тваринництва в Україні за 2015-2019 рр.
Рисунок 2. Динаміка поголів’я худоби в Україні протягом 2015-2019 рр., тис. голів
Рисунок 3. Виробництво молока за формами господарювання
Рисунок 4. Середній річний удій молока з однієї корови, кг
Рисунок 5. Кількість овець та кіз за підприємствами, од.
Рисунок 6. Обсяги виробництва козиного молока в Україні за 2016-2019 рр., тис.т
Рисунок 7. Регіони з найбільшою кількістю овець та кіз у 2019 році, тис.голів
Рисунок 8. Місце розміщення ферми за проектом
Рисунок 9. Карта викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище, по регіоном України за 2018 рік, т/км2
Рисунок 10. Обладнання для сироваріння
Рисунок 11. Холодильна камера за проектом
Рисунок 12. Схема доїльної зали типу «Ялинка» на 40 голів
Рисунок 13. Структура необхідного персоналу по проекту
Рисунок 14. Структура інвестиційних вкладень
Рисунок 15. Необхідні витрати на закупівлю корму
Рисунок 16. Структура операційних витрат
Рисунок 17. Формування прибутку за проектом
Рисунок 18. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку за проектом
Рисунок 19. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів за проектом
Рисунок 20. Внутрішня ставка дохідності
Рисунок 21. Дисконтований період окупності проекту
Рисунок 22. Показники прибутковості проекту за 8 років

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами