in stock

Бізнес-план свинной ферми на 1 250 голів маточного стада, продуктивністю 30 000 тис. голів в рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2017 року
Кількість сторінок: 121 сторінки, в тому числі 39 таблиць, 23 малюнків (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
20999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Сьогодні одна з найперспективніших галузей сільського господарства в Україні - виробництво свинини. Високотехнологічне обладнання та нові схеми годування, які використовуються в сучасних свинарських комплексах, дозволяють отримувати продукцію, що відповідає світовим стандартам якості.
 
Бізнес план передбачає створення і організацію роботи свинарського комплексу, продуктивність якого складе 30 тис. голів. Також на території комплексу планується спорудження біогазової установки.
 
Основний напрямок збуту продукції - продаж у живій вазі м'ясопереробним комбінатам.
 
Для створення свинокомплексу проектом передбачається використання високотехнологічного обладнання від німецьких виробників. Для цього були описані етапи реалізації проекту, а таккже визначена і описана схема виробництва свинини. Робота свинарського комплексу буде організована із застосуванням трифазної технології утримання свиней (технологія, при якій тварини в підсисний період, період дорощування і період відгодівлі перебувають у розділених приміщеннях). Також з урахуванням кількості поголів'я (1250 свиноматок) і встановленою продуктивності в 30 000 тис. голів на підприємстві буде застосовуватися потокове виробництво, характеристика якого дана в проекті.
 
У даному бізнес-плані докладно описані всі необхідні складові проекту, серед яких: опис фінансових вливань і їх напрямки, характеристика виробничого процесу, обладнання, будівель і умов розміщення свинарського комплексу. Для найбільш вдалою організації роботи підприємства в проекті описана технологія вирощування свиней, раціон і кормова база. Також проект містить перелік дозвільної документації і штатний розпис.
 
Фінансова частина бізнес-плану містить економічне та фінансове обгрунтування, розрахунки ефективності проекту, прибутковості та інвестиційної привабливості. Також в ході розробки проекту були описані різні сценарії розвитку бізнесу.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ОПИС ПРОЕКТУ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬОВОГО РИНКУ
3.1. Обсяги та динаміка виробництва
3.2. Ціновий зріз
3.3. Прогнози розвитку ринку
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
4.1. Місцезнаходження об'єкта реалізації проекту
4.2. Опис виробничого процесу
4.3. Характеристика продукції / послуг
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика по проекту
5.3. Нормативно-правове забезпечення проекту
6. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН
7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
7.1. План фінансування проекту
7.2. Необхідне обладнання та інші активи за проектом
8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
8.1. Вихідні дані для розрахунків, їх аргументація
8.2. Прогноз продажів за проектом
8.3. Формування прибутку за проектом
8.4. Прогноз руху грошових потоків за проектом
8.5. Розрахунок точки беззбитковості за проектом
9. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
9.1. Аналіз прибутковості проекту
9.2. Показники інвестиційної привабливості та рентабельності проекту
10. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
10.1. Аналіз ризиків проекту
10.2. Стратегія зниження ризиків
10.3. SWOT - аналіз
11. ВИСНОВКИ

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Темпи приросту поголів'я в тваринництві України
Таблиця 2. Концентрація поголів'я свиней по областям.
Таблиця 3. Регіональне розподілення виробництва свинини, тис. Тонн
Таблиця 4. Закупівельні ціни на свиней у живій вазі станом на 5 грудня 2017 року (за даними переробних підприємств), грн. / Кг.
Таблиця 5. Норми для розмірів санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняним до неї об'єктів
Таблиця 6. Мінімальні відстані від системи видалення, обробки, зберігання, знезараження та утилізації гною до тваринницьких, птахівничих приміщень та житлової забудови
Таблиця 7. Мінімальні зооветеринарні відстані між тваринницькими, птахівницькими підприємствами і деякими іншими об'єктами
Таблиця 8.Категоріі свинини
Таблиця 9. Штатний розпис Проекту
Таблиця 10. Показники безпеки свинини
Таблиця 11. Мікробіологічні показники
Таблиця 12. Гранично-допустимі рівні радіонуклідів (137Сs і 90Sr) для країн СНД, Бк / кг
Таблиця 13.Спісок препаратів для свиней на дорощуванні віком (29-77 днів)
Таблиця 14. Список препаратів для свиней на відгодівлі віком (78-180 днів)
Таблиця 15. Стійкість збудників бактеріальних захворювань свиней в воді, гної і в землі
Таблиця 16. Стійкість збудників захворювань свиней вірусної етіології в воді і гної
Таблиця 17. Час стійкості бактеріальної і вірусної інфекції, що викликають небезпечні інфекційні захворювання свиней, а також можливе потенційне їх поширення повітряно-крапельним шляхом.
Таблиця 18. Напрями інвестування
Таблиця 19. Виходи біогазу
Таблиця 20.Техніческіе характеристики біогазової станції на свинячих гнойових стоках
Таблиця 21. Раціон свиней
Таблиця 22. Потреба в кормах
Таблиця 23.Потребность в кормах (продовження)
Таблиця 24. Витрата медикаментів і ветеринарних засобів, €/голову на місяць
Таблиця 25. Витрати на медикаменти та ветеринарні препарати
Таблиця 26. Прогноз продажів по Проекту
Таблиця 27. Звіт про прибутки і збитки
Таблиця 28. Звіт про прибутки і збитки (продовження)
Таблиця 29. Формування прибутку
Таблиця 30. Операційні витрати за проектом
Таблиця 31. Капітальні витрати на реалізацію проекту
Таблиця 32. Звіт про рух грошових коштів
Таблиця 33. Звіт про рух грошових коштів (продовження)
Таблиця 34. Беззбитковий обсяг виробництва продукції
Таблиця 35. Беззбитковий обсяг реалізації продукції
Таблиця 36. Запас фінансової міцності по проекту
Таблиця 37. Прибутковість проекту
Таблиця 38. Прибутковість проекту (продовження)
Таблиця 39. Показники ефективності

Перелік графіків і діаграм:

алюнок 1. Споживання свинини на душу населення в деяких країнах світу (кг/рік)
Малюнок 2. Динаміка поголів'я худоби в Україні, млн. голів.
Малюнок 3. Динаміка рівня рентабельності по основних галузях тваринництва.
Малюнок 4. Темп приросту поголів'я свиней за категоріями господарств
Малюнок 5. Динаміка виробництва свинини в забійній вазі, тис. тонн
Малюнок 6. Виробництво свинини в забійній вазі за категоріями господарств, тис. тонн
Малюнок 7. Локалізація виробників свинини за регіонами станом на 2014 рік
Малюнок 8. Обсяги експорту-імпорту свинини в Україну за 2011-2016 рік, тис. тонн
Малюнок 9. Динаміка середніх цін виробників за період 2016 - кінець 2017 року
Малюнок 10. Розміщення об'єкта
Малюнок 11.Органіграмма Проекту
Малюнок 12.Структура інвестиційних вкладень
Малюнок 13. Напрями інвестування
Малюнок 14.Общая реактор-схема
Малюнок 15. Структура раціону свиней
Малюнок 16.Формірованіе прибутку
Малюнок 17. Структура операційних витрат свинокомплексу
Малюнок 18. Операційні витрати за проектом
Малюнок 19. Динаміка доходів за проектом
Малюнок 20. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 21. Основні показники прибутковості проекту
Малюнок 22.Внутренняя ставка прибутковості
Малюнок 23. Період окупності Проекту

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами