in stock

Бізнес-план організації овечої ферми і виробництва сиру з овечого молока

Загальна характеристика
Дата підготовки: Березень 2020 року
Кількість сторінок: 61 сторінка, в тому числі 32 таблиці, 24 рисунків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
23499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Виробництво баранини і натуральних сирів з овечого молока, на сьогоднішній день, знаходиться на низькому рівні в Україні. Зменшення поголів'я овець, підвищує попит як на м'ясну, так і на молочну продукцію даних тварин. Вирішенням цієї проблеми знаходиться в новому підході до вирощування даних тварин, що дозволить вирощувати овець на м'ясо, яке вважається делікатесом і високо цінується в сфері HoReCa, а також отримувати шерсть і, особливо, молоко, без якого не можна зробити натуральний смачний сир.
Створення м'ясо-молочної ферми з вирощування овець, це перспективний напрям бізнесу не тільки при виробництві овечої продукції, але і можливості розвитку зеленого туризму в регіоні.
Згідно даних Української служби статистики, поголів’я овець та кіз щороку зменшується. Зменшення стосується як фермерських господарств, так і наявність поголів’я в населення. Так, в 2010 році, в фермерських господарствах було 315,9 тисяч голів кіз та овець, а станом на 01.01.2020 року – 168,6 тис. голів.


Проектом передбачено створення підприємства з вирощування овець з метою отримання м'яса, вовни і виробництва сиру з овечого молока. Концепцією проекту передбачається організація ферми на 220 овець, з поступовим нарощування маточного стада до 500 голів за 10 років.

Зміст:

Резюме Проекту
1. Опис Проекту
2. Виробничий план
2.1 Місцезнаходження об’єкту реалізації Проекту
2.2. Опис виробничого процесу
2.3. Характеристика продукції
2.4. Технічна характеристика виробничого обладнання
2.5. Класифікація породи
3. Аналіз ринку вівчарства
4. Організаційний план
4.1. Сітьовий графік реалізації та фінансування Проекту
4.2. Кадрова політика
5. Інвестиційний план
6. Фінансова оцінка Проекту
6.1. Параметри бізнесу
6.2. Передумови для розрахунків і їх аргументація
6.3. План продажів по Проекту
6.4. Формування прибутку за Проектом
6.5. Прогноз руху грошових потоків за Проектом
6.6. Оцінка інвестиційної привабливості та рентабельності Проекту
6.7. Точка беззбитковості за Проектом
7. Аналіз ризиків
7.1. Факторний аналіз ризиків по Проекту
7.2. Стратегія зниження ризиків
7.3. SWOT-Аналіз
8. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Основні засоби, необхідні для роботи підприємства
Таблиця 2. Основні виробники овечих сирів в Україні
Таблиця 3. Графік реалізації Проекту
Таблиця 4. Графік реалізації Проекту (продовження)
Таблиця 5. Штатний розклад по Проекту
Таблиця 6. Напрямки інвестування
Таблиця 7. Загальні параметри за Проектом
Таблиця 8. Параметри роботи підприємства
Таблиця 9. Параметри оподаткування по Проекту
Таблиця 10. Розрахунок необхідного корму на 1 тварину
Таблиця 11. Параметри для розрахунку витрат на ветеринарні препарати
Таблиця 12. Передумови для розрахунку витрат на воду та електроенергію
Таблиця 13. Параметри для розрахунку адміністративно-господарських витрат
Таблиця 14. Розрахунок амортизаційних відрахувань за Проектом в цілому
Таблиця 15. Рух стада
Таблиця 16. Прогноз продажів
Таблиця 17. Структура операційних доходів за Проектом
Таблиця 18. Звіт про прибутки і збитки по Проекту
Таблиця 19. Формування прибутку за Проектом
Таблиця 20. Показники прибутковості за Проектом
Таблиця 21. Структура операційних витрат по Проекту
Таблиця 22. Рух грошових коштів за Проектом
Таблиця 23. Рух грошових коштів за Проектом (продовження)
Таблиця 24. Показники ефективності по Проекту
Таблиця 25. Беззбитковий об’єм реалізації продукції по Проекту
Таблиця 26. Мінімальна ціна реалізації 1 кг продукції, $/кг
Таблиця 27. Запас фінансової міцності
Таблиця 28. Характеристика компонентів ризику
Таблиця 29. Оцінка рівня категорій ризику
Таблиця 30. Оцінка рівня ризику
Таблиця 31. Характеристика і ступінь ризиків по Проекту
Таблиця 32. SWOT-Аналіз по Проекту

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Цілі Проекту
Рисунок 2. Завдання по Проекту
Рисунок 3. Місцезнаходження підприємства
Рисунок 4. Поголів'я овець в деяких країнах світу за 2018 рік, тис. голів
Рисунок 5. Динаміка поголів'я овець в деяких країнах світу в 1992, 1998, 2008 і 2018 рр., голів
Рисунок 6. Динаміка поголів'я овець та кіз в Україні, тисяч голів
Рисунок 7. Динаміка виробництва вовни в Україні, т
Рисунок 8. Динаміка живих овець в Україні за 2014-2019 рр.
Рисунок 9. Структура експорту живих овець у вартісному вимірі, тис. дол. США
Рисунок 10. Структура імпорту живих овець в Україну у вартісному вимірі, тис. дол. США
Рисунок 11. Динаміка реалізації на забій (у живій масі) в Україні овець та кіз, т
Рисунок 12. Графік фінансування Проекту
Рисунок 13. Структура необхідного персоналу по Проекту
Рисунок 14. Структура інвестиційних вкладень
Рисунок 15. Необхідні витрати на закупівлю корму
Рисунок 16. Структура операційних витрат за Проектом
Рисунок 17. Формування прибутку за Проектом
Рисунок 18. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку за Проектом
Рисунок 19. Розмір чистого прибутку і рентабельності по Проекту
Рисунок 20. Структура операційних витрат по Проекту
Рисунок 21. Внутрішня ставка дохідності по Проекту
Рисунок 22. Дисконтований період окупності Проекту
Рисунок 23. Показники прибутковості по Проекту
Рисунок 24. Показники рентабельності за Проектом (сумарно за 10 років)

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами