in stock

Аналіз ринку молока та молочних продуктів в Україні. 2022 рік

Аналіз ринку молока та молочних продуктів в Україні. 2022 рік
Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2022 року
Кількість сторінок: 36, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 9
Таблиць: 15
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська, російська, англійська
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting був проведений аналіз ринку молока та молокопродуктів в Україні.
В рамках дослідження визначено основні тенденції розвитку ринку молочної продукції, розраховані показники ємності ринку в 2016-2022 рр., визначені основні канали збуту продукції та їх зміни у 2022 році, наведено найбільших операторів ринку молока та молокопродуктів, представлені середні поточні ціни на продукцію, складено аналіз інвестиційної привабливості галузі з точки зору ММСП: SWOT-аналіз ринкового спрямування, PEST-аналіз факторів впливу на ринок.
Ринок молока та молокопродуктів безпосередньо залежить від стану галузі молочного скотарства, де негативні тенденції зменшення поголів’я корів та виробництва молока спостерігались протягом останніх років, і тільки посилились в 2022 році. Це пояснюється постійним подорожчанням кормів, ветпрепаратів, засобів гігієни, енергоносіїв, та низьким рівнем підтримки з боку держави. Додатковою причиною зниження поголів’я є урбанізація населення.
Наразі в Україні тенденція до зменшення сільського населення не компенсується збільшенням великого виробництва в тваринництві. Поки країна знаходиться в перехідному етапі, коли малих та мікро виробників стає дедалі менше, а великі ще не зайняли цю нішу.
На ринку молочної продукції відбиралися підприємства за основним КВЕД: 10.5 (10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру, 10.52 Виробництво морозива).
Аналіз ринку молока та молокопродуктів показав, що в даному секторі частка ММС підприємств за обсягами реалізації займає 54% ринку. Середні підприємства реалізують на ринок найбільший обсяг молочної продукції, при тому, що за кількістю господарюючих суб’єктів займають всього 8,8% ринку.

Станом на листопад-грудень 2022 р. основною загрозою для виробників молока і молочної продукції є відключення електрики, що призводить до збоїв як на фермах, так і на молокопереробних підприємствах. Фермери переходять на ручне доїння, через що знижується продуктивність, зростає рівень вибраковки, а також збільшує витрати на персонал. Також це провокує зростання захворюваності тварин.
В наступному році фермери можуть зіткнутися з нестатком кормів у тому числі фуражу через неможливість обробки полів сільгоспвиробниками та випасу худоби через мінування та залишки боєприпасів. У областях, що були під окупацією, 80% полів потребують розмінування, у Луганській області 100% земель у зоні бойових дій. Для уникнення зазначеної проблеми уже зараз молочні господарства планують та проводять сівозміну з урахуванням попередників, зміщення термінів сівби, наявності посівного матеріалу та створення нормальної кормової бази для тварин.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика досліджуваних ринків
1.1. Опис ринку, виокремлення ланцюгів створення доданої вартості та факторів впливу на ринок для оцінки ризику напрямків з урахуванням змін 2022 року
1.2 Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок, проблеми та передумови розвитку, в розподілі на періоди до 2021 та з 2022 року)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2016-2022* рр. (виробництво + імпорт – експорт), в тому числі переробка
1.4. Сегментація і структурування ринків
- За розмірами компаній (виділення частки ММСП)
- За регіонами
- За видами продукції (споживання власне сільськогосподарської продукції (молоко) та продуктів переробки (масло, сири, кисломолочні продукти тощо)
- За джерелами сировини (господарства населення / підприємства)
- Оцінка тіньового сегмента на ринку та його зміни в 2022 р.
1.5. Розробка анкет інтерв’ю та сценаріїв фокус-групи
1.6. Висновки про поточний стан галузі та роль окремих зв’язків в розвитку ринку
2. Аналіз конкурентного середовища на ринку (з фокусом на ММСП)
2.1. Аналіз представленості операторів на ринку (найбільші великі гравці, представленість сегменту ММСП)
2.2. Структурування операторів (за товарними сегментами, спеціалізацією, каналами збуту, регіонально); вплив військового стану на них
2.3. Аналіз основних проблем, з якими стикались оператори ринку
2.3.1. До початку повномасштабної війни
2.3.2. Після початку війни
3. Зовнішня торгівля (за наявністю, загальний огляд)
3.1. Частка імпорту в сегменті переробки (масло, сири, кисломолочні продукти тощо) – аналіз можливостей для вітчизняних виробників
3.2. Аналіз експорту молока та продуктів його переробки з України
- Обсяги та частка в обсязі виробництва згідно структури ринку (аналіз залежності від експорту)
- Географія торгівельних партнерів та логістика
- Основні експортери, їхні обсяги
4. Аналіз асортименту та ціноутворення на ринку
4.1. Побудова асортиментних карт з аналізом кількості компаній, залучених у виробництві
4.2.Середні поточні ціни на продукцію за сегментами
4.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни (міжнародні ціни, зміна вартості складових виробництва молока та продуктів його переробки)
5. Аналіз споживання на ринку
5.1. Обсяги споживання досліджуваних продуктів та продуктів переробки на душу населення
5.2. Фактори впливу на споживання
6. Вплив асоціацій, об’єднань, учасників ланцюгів збуту та експертів на розвиток ринку
7. Аналіз каналів збуту продукції та їх зміни в 2022 році
8. Висновки. Прогнози розвитку галузі
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку
9. Побудова структурних елементів аналізу
9.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
9.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
10. Побудова карти ринку (визначення всіх учасників ланцюгів доданої вартості; ступінь взаємозв’язку між ними, рівень ризиків тощо)
ДОДАТКИ

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку молока та молочної продукції в Україні, в натуральному вираженні, тис. Тон
2. Закупівля молока переробними підприємствами, тис. Т
3. Якість молока купленого переробними підприємствами за ґатунками, тис. т, %
4. Основні оператори в сегменті переробки молока
5. Структурування основних операторів в сегменті переробки молока
6. Ранжування наслідків війни для галузі, за зменшенням впливу
7. Основні проблеми, з якими стикалися оператори ринку молока та молокопродуктів до та під час повномасштабної війни, і варіанти їх вирішення
8. Структура імпорту молочної продукції в Україну в 2016-10 міс. 2022 рр., в натуральному вираженні, тис. Тон
9. Географічна структура експорту молочної продукції із України в 2021 р., в натуральному вираженні, %
10. Структура основних експортерів молочної продукції із України в 2021 р., в натуральному вираженні, %
11. Асортимент продукції основних операторів ринку молока і молокопродуктів
12. Споживання молока та молочних продуктів, кг на 1 особу за рік на 1 особу, кг
13. Канали збуту продукції
14. Матриця SWOT-аналізу ринку молока та молокопродуктів
15. Матриця PESTEL-аналізу факторів впливу на ринок молока та молокопродуктів

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка поголів'я корів в Україні в 2016 – 2021 рр., станом на 1.11.2022 р., млн. гол., %
2. Сегментація ринку молочної продукції в Україні, в натуральному вираженні, %
3. Регіональна структура виробництва молока в Україні, 2021 рік, в натуральному вираженні, %
4. Сегментація ринку вироблених молокопродуктів в Україні в 2021 році, в натуральному вираженні, %
5. Динаміка експорту молочної продукції із України в 2016-10 міс. 2022 рр., в натуральному вираженні, тис. Тон
6. Динаміка цін на основні молочні продукти, грудень 2020 – жовтень 2022 рр., грн/кг
7. Динаміка закупівельних цін на молоко, грн/кг, з ПДВ
8. Структура реалізації молока та молочних продуктів виробниками
9. Базовий прогноз виробництва та перероби молоко-сировини в 2022-2024 рр, в натуральному вираженні, тис. т

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами