in stock

Бізнес-план свинячої ферми на 1 тис. голів

Загальна характеристика
Дата підготовки: Січень 2011 року
Кількість сторінок: 126 сторінок, в тому числі 21 додатків, 49 таблиць, 38 рисунків (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
17999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Одне з найбільш перспективних напрямків тваринництва - ринок свинини. Це обумовлено наявністю постійного попиту на свинину, державною підтримкою галузі, а також невисоким рівнем конкуренції. І оскільки споживчий попит на ринку свинини достатнім чином не задоволений, цей напрямок діяльності має величезний потенціал для розвитку.
 
Даний бізнес-план передбачає організацію та функціонування свиноферми, продуктивність якої складе 1000 голів (порода - велика біла). Територіальне розміщення підприємства - Київська обл. Оскільки двофазну технологію виробництва свинини вважають найбільш оптимальною серед всіх наявних, саме вона буде використовуватися на свинофермі (за статистикою, при використанні даної технології валове виробництво свинини збільшується на 12-15%).
 
У бізнес-плані перераховані необхідні для реалізації капіталовкладення і напрями інвестування, описані виробничий процес і комплекс будівель, необхідний для роботи ферми. Також проект містить інформацію про технології вирощування свиней, раціоні тварин і кормовій базі.
 
У ході підготовки проекту був проаналізований ринок свинини в Україні, його динаміка і тенденції. Бізнес-план містить перелік необхідної дозвільної документації, штатний розклад, комплексну фінансову оцінку проекту, обгрунтування інвестиційної привабливості та аналіз можливих ризиків. Також у проекті проаналізовано можливості розвитку підприємства і загрози його діяльності, що дозволяє відразу визначити його сильні і слабкі сторони.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

2. ПРОЕКТ

2.1. Цілі і завдання Проект

2.2. Бюджет Проекту. Цільове спрямування інвестицій

2.3. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту

3. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТУ

3.1. Місце розташування нового Проекту, концепція, схема площі

3.2. Опис виробничого процесу

3.3. Характеристика обладнання

3.4. Характеристика продукції

3.5. Сировинна база

3.6. Кадрова політика Проекту

3.7. Нормативно-правові документи

4. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ

4.1 Загальний огляд ринку м'яса

4.2. Динаміка поголів'я свиней

4.3 Виробництво свинини в Україні

4.4. Цінова ситуація на ринку свинини

4.5. Прогнози розвитку ринку

5. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ

5.1. Прогноз продажів по Проекту

5.2. Формування прибутку по Проекту

5.3. Прогноз руху грошових потоків по Проекту

5.4. Обгрунтування структурування кредиту (Пільговий період, графік погашення)

5.5. Обгрунтування можливості обслуговування кредиту. Коефіцієнт обслуговування боргу

5.6. Точка беззбитковості по Проекту

5.7. Оцінка інвестиційної привабливості Проекту

5.8. Сценарії розвитку Проекту

6. АНАЛІЗ РИЗИКІВ

6.1. Факторний аналіз ризиків проекту

6.1.1. Споживчі ризики і ризики упущеної фінансової вигоди

6.1.2. Ресурсний ризик і ризик впровадження

6.1.3. Регуляторний ризик

6.1.4. Бюрократичні та адміністративні ризики

6.2. Стратегія зниження ризиків

7. SWOT-АНАЛІЗ

8. ВИСНОВКИ

9. ПРОГРАМИ

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники за Проектом

Додаток 2. Установки за Проектом

Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість Проекту

Додаток 4. Вартість обладнання для Проекту

Додаток 5. Графік реалізації Проекту та джерела фінансування

Додаток 6. Розрахунок амортизаційних відрахувань за Проектом

Додаток 7. Погашення кредиту і виплата відсотків за Проектом

Додаток 8. Графік обслуговування кредиту за Проектом

Додаток 9. Штатний розпис за Проектом

Додаток 10. Структура раціону худоби

Додаток 11. План продажів

Додаток 12. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за Проектом

Додаток 13. Схема операційних витрат за Проектом

Додаток 14. Прогнозний звіт про рух грошових коштів

Додаток 15. Прогнозний баланс

Додаток 16. Формування прибутку

Додаток 17. Точка беззбитковості 2-4 рік

Додаток 18. Точка беззбитковості 5-7 рік

Додаток 19. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості за Проектом

Додаток 20. Розрахунок показників ефективності з проектної діяльності

Додаток 21. Дисконтований період окупності

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Резюме Проекту

Таблиця 2. Напрямки інвестування

Таблиця 3. Норми для розмірів санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови і прирівняним до неї об'єктів

Таблиця 4. Мінімальні відстані від системи видалення, обробки, зберігання, знезараження та утилізації гною до тваринницьких, птахівничих приміщень та житлової забудови

Таблиця 5. Мінімальні зооветеринарні відстані між тваринницькими, птахівницькими підприємствами і деякими іншими об'єктами

Таблиця 6. Категорії свинини

Таблиця 7. Раціон свиней

Таблиця 8. Штатний розклад Проекту

Таблиця 9. Показники безпеки свинини

Таблиця 10. Мікробіологічні показники

Таблиця 11. Гранично-допустимі рівні радіонуклідів (137Сs та 90Sr) для країн СНД, Бк / кг

Таблиця 12. Місткість ринку свинини 2007-2010 рр., тис.т.

Таблиця 13. Поголів'я худоби в Україні, тис. голів

Таблиця 14. Поголів'я свиней, тис. голів

Таблиця 15. Виробництво свинини в 2005-2010 рр.. (Тис. тонн)

Таблиця 16. Імпорт свинини в України 2006р

Таблиця 17. Імпорт свинини в Україну 2007

Таблиця 18. Імпорт свинини в Україну 2008

Таблиця 19. Імпорт свинини в Україні у 2009 р.

Таблиця 20. Імпорт свинини в Україну 11 міс. 2010

Таблиця 21. Експорт свинини з України 2006р

Таблиця 22. Експорт свинини з України 2007

Таблиця 23. Експорт свинини з України 2008

Таблиця 24. Експорт свинини з Україні у 2009 р.

Таблиця 25. Експорт свинини з України 11 міс. 2010

Таблиця 26. Ціни реалізації свинини в живій вазі 2007 - 2009, грн / т без ПДВ

Таблиця 27. Споживчі ціни на свинину в 2007 - 2009, грн / кг без ПДВ

Таблиця 28. Прогноз продажів по Проекту

Таблиця 29. Прибутковість Проекту

Таблиця 30. Операційні витрати по Проекту

Таблиця 31. Потреба в кормах на 1 тварина на рік, кг

Таблиця 32. Показники ефективності

Таблиця 33. Графік вибірки і погашення кредиту

Таблиця 34. Коефіцієнт DSCR

Таблиця 35. Чутливість проекту до зміни ціни реалізації свинини

Таблиця 36. Чутливість проекту до зміни обсягу продажів

Таблиця 37. Чутливість проекту до зміни собівартості

Таблиця 38. SWOT-аналіз

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Структура інвестиційних вкладень

Рисунок 2. Графік реалізації Проекту

Рисунок 3. Розміщення об'єкта

Рисунок 4. Структура раціону свиней

Рисунок 5. Органиграмма Проекту

Рисунок 6. Споживання свинини на душу населення в деяких країнах світу (кг / рік)

Рисунок 7. Динаміка поголів'я свиней, 2003 - 2010, тис. голів

Рисунок 8. Виробництво свинини в Україні 2005 - 2010 рр. (тис. тонн)

Рисунок 9. Імпорт свинини в 2006-11 міс. 2010 рр..

Рисунок 10. Структура імпорту свинини в України 2006р

Рисунок 11. Структура імпорту свинини в Україну 2007

Рисунок 12. Структура імпорту свинини в Україну 2008

Рисунок 13. Структура імпорту свинини в Україні у 2009 р.

Рисунок 14. Структура імпорту свинини в Україну 11 міс. 2010

Рисунок 15. Динаміка експорту свинини з України в 2006-11 міс. 2010 рр..

Рисунок 16. Структура експорту свинини з України 2006р

Рисунок 17. Структура експорту свинини з України 2007

Рисунок 18. Структура експорту свинини з України 2008

Рисунок 19. Структура експорту свинини з Україні у 2009 р.

Рисунок 20. Структура експорту свинини з України 11 міс. 2010

Рисунок 21. Динаміка середніх цін реалізації свинини в живій вазі с / г підприємствами в 2007 - 2009 роках, грн / т без ПДВ

Рисунок 22. Середні ціни реалізації свинини в живій вазі 2007 - 2010, грн / т без ПДВ

Рисунок 23. Динаміка споживчих цін на свиняче м'ясо в 2007 - 2009 роках, грн / кг без ПДВ

Рисунок 24. Середні споживчі ціни на свиняче м'ясо у 2007 - 2010 роках, грн / кг без ПДВ

Рисунок 25. Прогнозні показники кількості поголів'я свиней у 2011-2013 роках (песимістичний)

Рисунок 26. Прогнозні показники кількості поголів'я свиней у 2010-2013 роках (оптимістичний)

Рисунок 27. Динаміка доходів і витрат за проектом

Рисунок 28. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів

Рисунок 29. Формування чистого прибутку за проектом

Рисунок 30. Структура операційних витрат свинокомплексу

Рисунок 31. Структура раціону свиней

Рисунок 32. Графік обслуговування кредиту

Рисунок 33. Динаміка коефіцієнтів обслуговування боргу за проектом

Рисунок 34. Внутрішня ставка прибутковості

Рисунок 35. Період окупності Проекту

Рисунок 36. Кореляція NPV і ціни реалізації свинини

Рисунок 37. Кореляція NPV і зміни обсягу продажів

Рисунок 38. Кореляція NPV і зміни собівартості

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами