in stock

Бізнес-план молочної ферми на 500 дійних корів

Загальна характеристика
Дата підготовки: Квітень 2015 року
Кількість сторінок: 67 сторінок, в тому числі 14 додатків, 22 таблиці, 22 рисунків (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
18999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Протягом 2008-2014 рр. в Україні продовжувало скорочуватися поголів'я корів. За 2014 рік кількість корів скоротилась на 94,5 тис. голів. Скорочення поголів'я великої рогатої худоби, у тому числі корів, відбулося внаслідок подорожчання кормів, падіння закупівельних цін на молочну сировину, не повернення державою ПДВ фермерським господарствам. А так як продуктивність українських корів нижче продуктивності корів з розвинених країн Європи, то в разі збереження такої тенденції вже в найближчому майбутньому може спостерігатися дефіцит сировини.
 
Молочна ферма буде розташована в одному з районів Київської області. Пріоритетним фактором для ферми у виборі покупця є територіальне розташування споживачів молока. Основним споживачем сирого молока є молокопереробні підприємства.
 
Згідно з проектом поголів'я корів складе 500 голів голштинської породи. Для їх ефективного утримання, а також отримання високих надоїв було підібрано передове обладнання європейського виробника. Також проектом передбачено будівництво та монтаж біогазової установки, яка повністю забезпечить ферму електроенергією та тепловою енергією, що є досить актуальним в сучасних умовах зростання цін на енергоресурси.
 
Бізнес-план містить аналіз інформації по українському ринку молока та ВРХ, ціновий аналіз, класифікацію виробників і споживачів молока.
 
Розроблений проект відкриває перед інвестором перспективи і можливість зайняти свою нішу на ринку виробництва та продажу сирого молока, а також яловичого м'яса голштинської породи. Реалізація проекту не тільки задовольнить попит споживачів на даний товар, але і принесе прибуток інвестору.
 

Зміст:

1. Резюме проекту

2. Опис проекту

2.1. Цілі і завдання проекту

2.2. Джерела фінансування проекту. Цільове спрямування інвестицій

2.3. Мережевий графік реалізації та фінансування проекту

2.4. Параметри бізнесу

3. Виробничий процес проекту

3.1. Місцезнаходження нового проекту

3.2. Опис виробничого процесу

3.3. Характеристика обладнання

3.4. Характеристика продукції

3.5. Сировинна база

3.6. Нормативно-правові документи

3.7. Кадрова політика

4. Аналіз цільового ринку і маркетингова стратегія проекту

4.1. Загальний огляд ринку виробництва молока

4.2. Цінова ситуація на ринку молока

4.3. Класифікація виробників молока

4.4. Споживачі сирого молока

4.5. Класифікація молочної худоби

5. Фінансова оцінка проекту

5.1. Передумови для розрахунків та їх аргументація

5.2. Прогноз продажів за проектом

5.3. Формування прибутку по проекту

5.4. Прогноз руху грошових потоків за проектом

5.5. Точка беззбитковості по проекту

5.6. Оцінка інвестиційної привабливості та рентабельності проекту (розрахунок коефіцієнтів NPV, IRR, DPP, PI і т.д.)

6.Анализ ризиків

6.1. Факторний аналіз ризиків проекту

6.2. Стратегія зниження ризиків

6.3.SWOT-аналіз

7. Висновки

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники за проектом

Додаток 2. Параметри проекту

Додаток 3. Загальна вартість проекту

Додаток 4. Графік реалізації проекту та джерела фінансування

Додаток 5. Вартість обладнання по проекту

Додаток 6. Розрахунок амортизаційних відрахувань за проектом

Додаток 7. Штатний розклад по проекту

Додаток 8. План продажів

Додаток 9. Прогнозний звіт про прибутки і збитки по проекту

Додаток 10. Прогнозний звіт про рух грошових коштів

Додаток 11. Схема операційних витрат

Додаток 12. Формування прибутку

Додаток 13. Точка беззбитковості

Додаток 14. Розрахунок показників інвестиційної привабливості проекту

 

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Напрями інвестування

Таблиця 2. Графік реалізації проекту

Таблиця 3. Загальні параметри за проектом

Таблиця 4. Параметри роботи підприємства

Таблиця 5. Оподаткування за проектом

Таблиця 6. Сортові характеристики молока

Таблиця 7. Річний обсяг кормів на 1 голову дійного стада

Таблиця 8. Національні стандарти молока та ВРХ прямої дії, розроблені після 1992 року (ГОСТ)

Таблиця 9. Національні стандарти, якими введені стандарти Міжнародної організації стандартизації (ISO)

Таблиця 10. Штатний розпис за проектом

Таблиця 11. Групування областей України по регіонах

Таблиця 12. Структура витрат на виробництво молока в с/г підприємствах, 2013

Таблиця 13. Україна: частки найбільших компаній на українському ринку цільномолочної продукції, (без урахування підприємств малого бізнесу)

Таблиця 14. Розрахунок амортизаційних відрахувань за проектом

Таблиця 15. Сезонність зміни ціни,%

Таблиця 16. Прогноз продажів за проектом

Таблиця 17. Звіт про прибутки і збитки за проектом

Таблиця 18. Формування прибутку за проектом

Таблиця 19. Прибутковість проекту

Таблиця 20. Обсяг беззбитковості підприємства за проектом 1 - 7 рік

Таблиця 21. Обсяг беззбитковості підприємства за проектом 1 - 7 рік

Таблиця 22. Показники ефективності

 

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Структура інвестиційних вкладень

Рисунок 2. Графік фінансування проекту

Рисунок 3. Розміщення об'єкта

Рисунок 4. Схема приміщення для 500 корів

Рисунок 5. Приміщення для доїння 2х20

Рисунок 6. Приміщення для телят

Рисунок 7. Органіграма проекту

Рисунок 8. Поголів'я корів в Україні в 2008-2014 рр., тис. голів

Рисунок 9. Структура поголів'я корів по регіонах України на 1.01.2013 р,%

Рисунок 10. Структура поголів'я корів по регіонах України на 1.01.2014 р,%

Рисунок 11. Виробництво всіх видів молока в Україні в 208-2014 рр., тис. т

Рисунок 12. Середньорічний удій молока від 1 корови в 2010-2014 рр., кг

Рисунок 13. Середні ціни реалізації молока і молочних продуктів в 2010-2014 рр., грн / т

Рисунок 14. Питома вага поголів'я корів за категоріями господарств, 2011-2014 рр., у % до загальної чисельності корів

Рисунок 15. Структура виробництва молока за категоріями господарств у 2010-2013 рр., тис. тонн

Рисунок 16. Структура виробництва молока за категоріями господарств у 2008-2010 рр.,%

Рисунок 17. Формування прибутку за проектом

Рисунок 18. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку за проектом

Рисунок 19. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів за проектом

Рисунок 20. Структура операційних витрат ферми

Рисунок 21. Внутрішня ставка доходу

Рисунок 22. Дисконтований період окупності проекту

 

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами