in stock

Аналіз ринку м'яса та продуктів м'ясопереробки в Україні. 2022 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2022 року
Кількість сторінок: 50, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 27
Таблиць: 18
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська, російська, англійська
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting проведено дослідження ринку м’яса та продуктів м’ясопереробки в Україні у 2016-2022 роки. У ході дослідження виділено основні тенденції розвитку ринку, розраховано розмір ринку. Проаналізовано поточний стан галузі, канали збуту та споживання, а також імпорт та експорт м’яса та продуктів м’ясопереробки. Охарактеризовано фактори впливу на ринок та ціноутворення. Представлено структуру ринку, основних конкурентів та операторів, асортимент та поточні ціни на продукцію. Проведено прогноз розвитку галузі, SWOT та PEST аналіз ринкового спрямування, оцінено його інвестиційну привабливість.

Ринок свіжого м'яса та субпродуктів складає 1,2% від усього агропродовольчого ринку України. Даний ринок включає такі сегменти: яловичина, свинина, м'ясо інших тварин (баранина, козлятина і т.д.) та субпродукти. Основними видами м’яса, що виробляється, переробляється та найбільше споживаються в Україні (за винятком м’яса птиці) є свинина та яловичина.


Останні роки ринок м'яса та їстівних субпродуктів в Україні демонструє стагнацію та спад. Поголів’я тварин знижується на 5-8% кожен рік.

Військові дії росії на території України призвели до руйнування багатьох підприємств, цехів і складів, великих проблем з логістикою через блокування портів і руйнування залізниць. Імпорт продуктів переробки впав майже вдвічі, але експорт продовжив зростати.

Ціни на ковбасні вироби під час війни зросли в середньому на 14%, особливо це стосується ковбас середнього цінового сегменту, таких як ковбаса варена, сардельки та сосиски. На окупованих територіях ситуація більш складна через проблеми логістики.

Український бізнес починає адаптуватися до війни, і навіть швидше, ніж адаптувався до пандемії COVID-19. Кількість нових бізнесів, які зареєструвалися за останні кілька місяців, — на 30% більше, ніж на початку пандемії. Економіка по всій країні не лише продовжує працювати, а й з'являються нові підприємства, ФОП. Бізнес повертається на роботу на тих територіях, де це можливо.

За оцінками асоціації «Свинарі України», на довоєнний рівень виробництва галузь може вийти через 1−2 роки незалежно від термінів розв’язання конфлікту.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика досліджуваних ринків за 2016-2022 рр.
1.1. Опис ринку та виокремлення ланцюгів створення доданої вартості та факторів впливу на ринок для оцінки ризику напрямків з урахуванням змін 2022 року. За кожною групою факторів – аналіз ступеня важливості для підприємств, можливості адаптації підприємства до дії факторів, змін 2022 року та очікуваних змін для подальшого моніторингу
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок, проблеми та передумови розвитку, в розподілі на періоди до 2021 та з 2022 року)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2016-2022* рр. (вирощування + імпорт – експорт), в тому числі переробка
1.4. Сегментація і структурування ринків
1.5. Розробка анкет інтерв’ю та сценаріїв фокус-групи
1.6. Висновки про поточний стан галузі та роль окремих зв’язків в розвитку ринку
2. Аналіз конкурентного середовища на ринку (з фокусом на ММСП)
2.1. Аналіз представленості операторів на ринку (найбільші великі гравці, представленість сегменту ММСП)
2.2. Структурування операторів (за товарними сегментами, спеціалізацією, каналами збуту, регіонально); вплив військового стану на них
2.3. Аналіз основних проблем, з якими стикались оператори ринку
3. Зовнішня торгівля (за наявністю, загальний огляд)
3.1. Частка імпорту в сегменті переробки (ковбаси копчені, ковбаси варені, напівфабрикати тощо) – аналіз можливостей для вітчизняних виробників
3.2. Аналіз експорту м’яса та продуктів їх переробки з України
4. Аналіз асортименту та ціноутворення на ринку
4.1. Побудова асортиментних карт з аналізом кількості компаній, залучених у виробництві
4.2. Середні поточні ціни на продукцію за сегментами
4.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни (міжнародні ціни, зміна вартості складових виробництва м’яса та продуктів його переробки)
5. Аналіз споживання на ринку
5.1. Обсяги споживання досліджуваних продуктів та продуктів переробки на душу населення
5.2. Фактори впливу на споживання
6. Вплив асоціацій, об’єднань, учасників ланцюгів збуту та експертів на розвиток ринку (за результатами опитувань та аналізу вторинних даних)
7. Аналіз каналів збуту продукції та їх зміни в 2022 році
8. Висновки. Прогнози розвитку галузі
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку (три сценарії: базовий, оптимістичний та песимістичний сценарій на основі багатофакторної моделі виходячи зі стану ринку та його складових)
9. Інвестиційна привабливість напрямків
9.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
9.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
10. Побудова карти ринку (визначення всіх учасників ланцюгів доданої вартості; ступінь взаємозв’язку між ними, рівень ризиків тощо)

Перелік таблиць:

1. Поголів'я сільськогосподарських тварин 2019-2022 рр., станом на 1 січня кожного року, у натуральному вираженні, млн. голів
2. Динаміка реалізації на забій сільськогосподарських тварин, у натуральному вираженні, млн. тон
3. Динаміка ємності ринку м’яса в Україні в 2016-2022 рр., в натуральному вираженні, тис. тон
4. Динаміка ємності ринку продуктів м’ясопереробки в Україні в 2016-2022 рр., в натуральному вираженні, тис. тон
5. Представленість та частки основних операторів ринку м'яса та їстівних субпродуктів в 2021 році, в грошовому вираженні, %
6. Представленість та частки основних операторів ринку переробки м’яса в 2021 році, в грошовому вираженні, %
7. Основні оператори ринку яловичини в Україні в 2021 році
8. Основні оператори ринку свинини в Україні в 2021 році
9. Основні оператори ринку баранини в Україні в 2021 році
10. Основні оператори ринку ковбас і копченостей в Україні в 2021 році
11. Основні оператори ринку продуктів м'ясопереробки (заморожені, консервовані, паштети та ін.) в Україні в 2021 році
12. Основні торгові марки в сегментах
13. Основні проблеми, з якими стикалися оператори ринку м’яса та м’ясних продуктів до та під час повномасштабної війни, і варіанти їх вирішення
14. Асортимент продукції основних операторів ринку м’яса та продуктів переробки України
15. Динаміка споживчих цін на основні види м’яса, січень-серпень 2022 р., грн/кг
16. Очікуване зниження поголів’я тварин внаслідок війни, тис. голів
17. SWOT-аналіз ринку м'яса
18. PESTLE -аналіз факторів впливу на ринок

Перелік графіків і діаграм:

1. Приблизна структура вподобань фермерів та підприємців щодо вибору комбікормів за ціновим сегментом, %
2. Динаміка вартості цін на дизпаливо в Польщі в 2021-2022 рр., євро/л
3. Середні ціни на дизельне паливо по областям України 08.12.2022 року, грн/л
4. Використання каналів реклами до та після 24 лютого 2022 року, % компаній
5. Сегментація ринку м’яса та м’ясопродуктів за розміром компаній (Великі, Середні, Малі, Мікро) в 2021 році, кількість компаній, %
6. Сегментація підприємств м’ясної промисловості за кількістю голів в 2021 році, кількість компаній, %
7. Виробництво яловичини та телятини за регіонами України в 2021 році (всі господарства), в натуральному вираженні, %
8. Виробництво свинини за регіонами України в 2021 році (всі господарства), в натуральному вираженні, %
9. Сегментація ринку м’яса та продуктів переробки за основними категоріями (м’ясо/переробка) в 2021 році, в натуральному вираженні, % – на основі виробництва
10. Сегментація категорії «м’ясо свіже та заморожене» за видами в 2021 році, в натуральному вираженні, % – на основі виробництва
11. Сегментація категорії «продукти переробки – м’ясо» за видами в 2021 році, в натуральному вираженні, % – на основі виробництва
12. Сегментація категорії «продукти переробки – інше» за видами в 2021 році, в натуральному вираженні, % – на основі виробництва
13. Сегментація виробництва м’яса за джерелами сировини (підприємства/господарства населення) в 2021 році, в натуральному вираженні, %
14. Джерела надходження тварин (ВРХ та свині) на переробні підприємства в 2021 році, в натуральному вираженні, %
15. Частка імпорту в сегменті переробки м’яса в Україні в 2016-2022 рр., в натуральному вираженні, %
16. Обсяги експорту м’яса та м’ясопродуктів з України в 2016-2022 році, в натуральному вираженні, тис. тон
17. Частка експорту м’яса та м’ясопродуктів в обсязі виробництва згідно структури ринку в 2021 році, в натуральному вираженні, %
18. Географія експорту м’яса та м’ясопродуктів з України в 2021 та 2022 році, в грошовому вираженні, %
19. Основні експортери м’яса та м’ясопродуктів з України в 2021 році, в натуральному вираженні, тис. тон та %
20. Поточні середні ціни на ковбасні вироби, серпень 2022, грн/кг
21. Індекс споживчих цін на ковбасні вироби в асортименті
22. Структура собівартості вирощування ВРХ на забій
23. Структура собівартості вирощування свиней на забій
24. Річне споживання м'яса на душу населення в Україні, Польщі та Румунії, кг
25. Структура споживання м’яса в Україні в 2021 році, %
26. Структура споживання м’яса в Україні в 2022 році, %
27. Зміни у споживанні готових м’ясних виробів серед українців під час повномасштабної війни

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами