in stock

Бізнес-план будівництва елеватора на 53 000 тон для зберігання зернових культур

Бізнес-план будівництва елеватора на 53 000 тон для зберігання зернових культур
Загальна характеристика
Дата підготовки: Вересень 2015 року
Кількість сторінок: 64 сторінок, у тому числі 16 додаток, 14 таблиці, 21 рисунків 
Спосіб оплати: безготівковий/готівковий розрахунок, 100% передоплата   
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel      
18999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Протягом останніх п'яти років (за винятком 2012 року), в Україні присутня тенденція нарощування врожайності, а також обсягів виробництва зернових культур, при цьому найбільший урожай зернових був зібраний в 2014 р - 63 млн. тонн.
 
У даній ситуації зростає попит на потужності зберігання зернових культур, однак, недостатність і застарілість елеваторів не можуть його задовольнити і, більш того, стають причиною значних втрат зернових. Згідно зі статистикою, погане розвиток потужностей (як переробки, так і зберігання) стає наслідком втрат в межах 25% врожаю зернових культур, а значить створення елеваторних потужностей - перспективний напрямок організації бізнесу в галузі сільського господарства. Будівництво елеватора дозволить надавати весь спектр послуг на високоякісному рівні сучасних технологій, зменшить ризики сезонності і дасть можливість виробникам до реалізації продукції за привабливими цінами.
 
Даний бізнес план передбачає не тільки будівництво, а й всю поетапну організації робочого процесу елеватора з можливостями зберігання зернових культур в обсязі 53 тис. Тонн. Тут основна спеціалізація бізнесу - прийом, сушіння, очищення, вентилювання та зберігання пшениці. Проект має на увазі придбання необхідного обладнання (із зазначенням специфікацій), а також облаштування території комплексу. Основними складовими облаштування елеватора стали: підведення ж / д гілки, електрики, газу та водопостачання.
 
Під час розробки бізнес плану були описані виробничий процес, кадрова політика, складові технології, а також проаналізовано ринок пшениці і елеваторів в Україні. Фінансова модель проекту складається з розрахунків необхідних інвестиційних вкладень, графіка фінансових вливань, планів продажів на майбутні періоди, звітах про прибутки і збитки і прогнозованого звіту про рух грошових коштів за проектом. Крім того, бізнес-план включає аналіз інвестиційної привабливості проекту, де детально опрацьовані такі показники як чиста приведена вартість, період окупності, внутрішня ставка прибутковості, інші.
Вся картина роботи підприємства даного типу побудована завдяки проведеними розрахунками і їх подальшої текстової інтерпретації.

Зміст:

Резюме Проекту
1.1. Опис проекту
1.1.1. Цілі і завдання Проекту
1.1.2. Джерела фінансування Проекту. напрямки капіталовкладень
1.1.3. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту
1.2. Організаційно-виробничий план
1.2.1. параметри бізнесу
1.2.2. Місцезнаходження нового Проекту, схема площі.
1.2.3. Виробничий процес, планові послуги, їх особливості та характеристики
1.2.4. характеристика обладнання
1.2.5. Необхідний персонал і кадрова політика проекту
1.2.6. Нормативно-правове регулювання
1.3. Аналіз цільового ринку
1.3.1. Загальна характеристика ринку пшениці України
1.3.2. Загальна характеристика ринку елеваторів України
1.4. Фінансова оцінка Проекту
1.4.1. Прогноз продажів по Проекту
1.4.2. Формування прибутку по Проекту
1.4.3. Прогноз руху грошових потоків по Проекту.
1.4.4. беззбитковість виробництва
1.4.5. Оцінка інвестиційної привабливості Проекту
1.4.6. Аналіз чутливості Проекту
1.5. аналіз ризиків
1.5.1. Аналіз ризиків проекту
1.5.2. Стратегія зниження ризиків
1.5.3. SWOT-аналіз
2. Висновки

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники по Проекту
Додаток 2. Параметри по Проекту
Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість Проекту
Додаток 4. Графік реалізації Проекту та джерела фінансування
Додаток 5. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту
Додаток 6. Погашення кредиту та виплата відсотків по Проекту
Додаток 7. Графік обслуговування кредиту за Проектом
Додаток 8. Штатний розклад по Проекту
Додаток 9. План продажів
Додаток 10. Розрахунок собівартості по Проекту
Додаток 11. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за Проектом
Додаток 12. Прогнозний звіт про рух грошових коштів
Додаток 13. Прогнозний баланс
Додаток 14. Схема операційних витрат по Проекту
Додаток 15. Формування прибутку
Додаток 16. Точка беззбитковості 3-7 рік
Додаток 17. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості по проекту
Додаток 18. Розрахунок показників ефективності з проектної діяльності
Додаток 19. Дисконтований період окупності
Додаток 20. Розрахунок сценаріїв розвитку бізнесу
Додаток 21. Оцінка сценаріїв розвитку бізнесу

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Напрями капіталовкладень
Таблиця 2. Загальні параметри по Проекту
Таблиця 3. Цінові параметри роботи елеватора
Таблиця 4. Оподаткування по Проекту
Таблиця 5. Штатний розклад по Проекту
Таблиця 6. Угруповання областей України по регіонах
Таблиця 7. Розташування сертифікованих зернових складів (СЗС) в розрізі областей
Таблиця 8. План продажів
Таблиця 9. Формування прибутку по Проекту
Таблиця 10. Операційні витрати проекту
Таблиця 11. Склад капітальних витрат (CAPEX)
Таблиця 12. Чутливість проекту до зміни ціни на послуги елеватора
Таблиця 13. Чутливість проекту до зниження завантаженості елеватора
Таблиця 14. Чутливість проекту до зміни собівартост

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Напрями капіталовкладень
Малюнок 2. Графік фінансування проекту
Малюнок 3. Місцезнаходження Проекту
Малюнок 4. Органиграмма проекту
Малюнок 5. Виробництво зернових культур в Україні, тис. Тонн, Рік випуску 2008 - 2014 рр.
Малюнок 6. Урожайність зернових культур, ц / га, Рік випуску 2008 - 2014 рр.
Малюнок 7. Експортно-імпортні операції по пшениці в Україні 2013- 2014 рр.
Малюнок 8. Питома вага виробництва зерна по регіонах, 2014
Малюнок 9. Посівні площі зернових культур в Україні протягом 2008 - 2014 рр., Тис. Га
Малюнок 10. Питома вага основних зернових культур в структурі посівних площ за 2013 - 2014 рр.,%
Малюнок 11. Структура сертифікованих зерносховищ України в розрізі власності
Малюнок 12. Частка доходу від реалізації послуг за видами послуг
Малюнок 13. Формування чистого прибутку за проектом
Малюнок 14. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 15. Структура операційних витрат
Малюнок 16. Графік беззбитковості Проекту
Малюнок 17. Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 18. Період окупності Проекту.
Малюнок 19. Кореляція NPV і ціни послуг елеватора
Малюнок 20. Кореляція NPV і завантаженості елеватора
Малюнок 21. Кореляція NPV і собівартості послуг елеватора

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами