in stock

Бізнес-план відкриття дитячого садка

Бізнес-план відкриття дитячого садка
Загальна характеристика
Дата підготовки: Серпень 2019 року
Кількість сторінок: 69 сторінок, в тому числі 26 таблиць, 20 рисунків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
20499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Зростання рівня урбанізації призводить до збільшення чисельності населення міст, зведення в них нових житлових і офісних комплексів, проте темпи будівництва муніципальних навчальних закладів, таких як школи, дитячі садки, центри розвитку дитини, та інших об'єктів, необхідних для повноцінного розвитку молодого покоління, залишають бажати кращого. Тому попит на якісні послуги дошкільних закладів в українських мегаполісах постійно зростає.
Сьогодні у Києві функціонує більше шести сотень дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності. Однак, в найбільш заселених мікрорайонах дитячі садки вже або не приймають дітей, або перевантажені ними. І це не дивно, адже в київських дошкільних закладах перебуває на 14,5 тис. дітей більше, ніж загальна кількість місць в них.Зіткнувшись з проблемою влаштування дитини у дитячий садок, батьки змушені розглядати різні варіанти і часто приходять до висновку, що приватні навчальні заклади можуть дати набагато більш високий рівень дошкільної освіти за доступною ціною. Адже чекати рік або більше поки звільниться місце у комунальному садочку – це не вихід, тому шо дитина росте і розвивається, їй потрібно спілкуватися з іншими дітьми, а батькам необхідно заробляти засоби до існування. Допомогти полегшити життя молодим сім'ям зможе відкриття приватного дитячого садка за нашим бізнес-планом, а місцеві органи влади компенсуватимуть частину витрат на утримання в ньому дитини. Реалізація даної бізнес-ідеї принесе користь і інвестору – у вигляді прибутку, і суспільству – у вигляді підвищення якості дошкільної освіти.

Зміст:

Резюме
1. Опис проекту
2. Виробничий план
2.1 Розташування об'єкта реалізації проекту
2.2. Опис організаційного процесу. Характеристика обладнання
3. Організаційний план
3.1. Необхідний персонал і кадрова політика за проектом
3.2. Нормативно-правове регулювання за проектом
3.3. Мережевий графік реалізації та фінансування проекту
4. Аналіз ринку дошкільних навчальних закладів
4.1. Тенденції ринку дошкільних навчальних закладів в м. Київ
4.2. Ємкість ринку та конкурентне середовище у сегменті приватних дитячих садів м. Київ
4.3. Маркетингова стратегія просування у приватному дитячому саду
5. Інвестиційний план
6. Фінансова оцінка проекту
6.1. Параметри бізнесу
6.2. Вихідні дані для розрахунків, їх аргументація
6.3. Прогноз продажів за проектом
6.4. Формування прибутку за проектом
6.5. Прогноз переміщення грошових потоків за проектом
6.6. Розрахунок точки беззбитковості за проектом
7. Аналіз ефективності проекту
7.1. Показники рентабельності
7.2. Показники інвестиційної привабливості і рентабельності NPV, IRR, DPP, PI
7.3. Сценарії розвитку проекту
8. Аналіз ризиків
8.1. Факторний аналіз ризиків проекту
8.2. Стратегія зменшення ризиків
8.3. SWOT-аналіз
9. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Перелік перспективних пропозицій для оренди необхідного приміщення
Таблиця 2. Штатний розклад по проекту (постійні співробітники)
Таблиця 3. Графік фінансування проекту
Таблиця 4. Територіальне розташування діючих дитячих садків з використанням функції електронної черги в г. Києві
Таблиця 5. Пропозиції франшиз відкриття приватного дитячого садка
Таблиця 6. Маркетингова кампанія проекту
Таблиця 7. Рейтинг популярності пошукових систем в Україні за 2018 рік
Таблиця 8. Напрями інвестування
Таблиця 9. Необхідне обладнання для дитячого садка
Таблиця 10. Перелік необхідного обладнання
Таблиця 11. Перелік необхідного технічного обладнання
Таблиця 12. Загальні параметри по Проекту
Таблиця 13. Параметри роботи підприємства
Таблиця 14. Оподаткування по Проекту
Таблиця 15. План продажів за проектом
Таблиця 16. Звіт про прибутки і збитки за проектом
Таблиця 17. Операційні витрати за проектом
Таблиця 18. Обсяг беззбитковості підприємства за проектом 1 - 4 роки
Таблиця 19. Обсяг беззбитковості підприємства за проектом 1 - 4 роки
Таблиця 20. Формування прибутку за проектом
Таблиця 21. Прибутковість по проекту
Таблиця 22. Показники ефективності
Таблиця 23. Чутливість проекту до зміни ціни на послуги приватного дитячого садка
Таблиця 24. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів приватного дитячого садка
Таблиця 25. Чутливість проекту до зміни собівартості
Таблиця 26. SWOT-Аналіз

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Органіграма проекту
Рисунок 2. Графік реалізації та фінансування проекту
Рисунок 3. Чисельність населення в м. Київ в розрізі районів на 01.06.2019
Рисунок 4. Населення м. Києві за віковою та статевою ознакою на 1.01.2019, тис. людей.
Рисунок 5. Порівняльна характеристика народжуваності дітей у деяких країнах за годину в 2019 році
Рисунок 6. Кількість новонароджених в Києві та Україні в першій половині 2019 року
Рисунок 7. Концентрація дитячих садів в м. Київ
Рисунок 8. Ключові критерії вибору дитячого садка для дитини
Рисунок 9. Структура інвестиційних вкладень
Рисунок 10. Структура операційних витрат
Рисунок 11. Графік беззбитковості, 1-ий рік
Рисунок 12. Графік беззбитковості, 2-4 рік
Рисунок 13. Формування прибутку за проектом
Рисунок 14. Розмір валової виручки та маржі валового прибутку за проектом
Рисунок 15. Розмір чистого прибутку та рентабельності продажів за проектом
Рисунок 16. Внутрішня ставка доходу за проектом
Рисунок 17. Дисконтована вартість проекту
Рисунок 18. Кореляція NPV і ціни послуг приватного дитячого садка
Рисунок 19. Кореляція NPV і об'єму продажів приватного дитячого садка
Рисунок 20. Кореляція NPV та собівартості послуг приватного дитячого садка

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами