in stock

Аналіз ринку комбікормів для риб в Україні. 2021 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2021 року
Кількість сторінок: 33, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 16
Таблиць: 14
Спосіб оплати: наличный либо безналичный расчет, предоплата
Спосіб отримання: электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде
Мова звіту: українська
24850 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку комбікормів для риб в Україні в 2018 – 6 міс. 2021 рр. У ході аналізу було виявлено основні тенденції розвитку ринку рибного комбікорму, проаналізовано виробництво, експорт та імпорт продукції, визначено частки основних операторів, а також вивчено їх товарний асортимент. Крім того, під час дослідження було проаналізовано споживачів, їх вподобання та потреби.

Найбільш складним і актуальним у організації ефективного ведення рибництва є напрям робіт пов’язаний з визначенням потреб риб у енергії, поживних і біологічно активних речовинах та розробка науково обґрунтованих норм годівлі з урахуванням особливостей виду, віку, етапу життєвого циклу, температури води і інших біотичних і абіотичних факторів. В умовах, коли риба не споживає природних кормів, обмін речовин у неї знаходиться практично повністю під контролем людини і залежить від збалансованості, якості і кількості спожитих кормів. Саме у цьому закладений великий потенціал для збільшення швидкості росту риби при мінімальних затратах кормів і найменшому забрудненні води, можливості підвищення збереженості молоді, підвищення якості плідників та їх потомства, а в цілому – ефективності виробництва продукції.

На сьогоднішній день, нестача інвестицій в українське виробництво корму призводить до того, що вітчизняний  виробник не в змозі задовольнити ринок готових сумішей для підгодовування риби, тому значну частку ринку становить імпорт. 

Крім того, велика кількість корму знаходиться у тіньовому сегментів, оскільки виробники рибної продукції з метою заощадження, власноруч виробляють корм для власного користування.

 Криза 2020 року, спричинена пандемією, призвела до обмеження обсягів реалізації продукції аквакультури внаслідок порушення логістики, закриття експортних ринків, готелів, ресторанів, закладів громадського харчування та туристичної галузі. В результаті це стало причиною появи надлишку риби у водоймах та призвело до додаткових витрат, пов’язаних з утримання водних біоресурсів у виробничих потужностях, в тому числі з годуванням.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок, проблеми розвитку)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2018-1 пол.2021 рр. (виробництво + імпорт – експорт)
1.4. Сегментація і структурування ринку (за видами (плаваючий, тонучій корм, походженням)
2. Виробництво та динаміка реалізації
2.1. Обсяг виробництва і реалізації в кількісних показниках
2.2. Обсяг виробництва і реалізації в вартісних показниках
2.3. Частки виробників на ринку
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (юридична інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торговельні марки і асортимент; регіональна представленість)
3.2. Частки ринку основних операторів
3.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
4. Зовнішня торгівля
4.1. Експорт кормів для риб з України в 2018-1 пол. 2021 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
4.2. Імпорт кормів для риб до України в 2018-1 пол. 2021 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
5. Асортимент та ціни на продукцію, представлену на ринку
6. Споживачі і їх вподобання (включаючи онлайн)
6.1. Вподобання споживачів щодо товару, портрет споживача (Сегмент В2В)
6.2. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторам і учасникам)
7. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах)
8. Асортимент продукції, представлений на ринку
Комбікорм Риби Дворічки, коропових (Інші)
9. Висновки. Прогнозні показники
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку
9.3. Рекомендації з розвитку на ринку
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT-аналіз компанії Замовника на ринку
10.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
10.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Витрати кормів на вирощування 1 кг риби, в натуральному вираженні, кг
2. Ємність ринку корму для риб, тонн
3. Структура виробників корму для риби в Україні в 2019-2020 рр., в натуральному вираженні, тонн, %
4. Основні оператори ринку корму для риб у 2020 році, тонн
5. Факторний аналіз динаміки ринкової частки
6. Структура експорту корму для риб з України в 2018-6 міс. 2021, в натуральному вираженні, тонн
7. Структура імпорту корму для риб в Україну в 2018-6 міс. 2021, в натуральному вираженні, тонн
8. Найбільші організатори державних закупівель корму для риб у 2017 – 9 міс. 2021 р.
9. Найбільші виконавці державних закупівель корму для риб у 2017 – 5 міс. 2021 р.
10. Асортимент продукції, представлений на ринку
11. SWOT-аналіз ринкового спрямування
12. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
13. Сегментація ринкових ризиків
14. Карта ризиків ринку комбікормів для риби

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка вилову риби в Україні, в натуральному вираженні, тис. т
2. Динаміка вирощування рибної продукції в Україні, в натуральному вираженні, тис. т
3. Структура ринку корму для риб у 2018-1 половині 2021 рр, %
4. Об’єми виробництва корму для риби в України, в натуральному вираженні, тонн, %
5. Об’єми виробництва корму для риби в України, в грошовому вираженні, млн. грн, %
6. Об’єми експорту корму для риби з України, в натуральному вираженні, тонн
7. Об’єми експорту корму для риби з України, в грошовому вираженні, млн. грн,
8. Географічна структура експорту корму для риб з України, в натуральному вираженні
9. Основні експортери корму для риб з України, в натуральному вираженні
10. Об’єми імпорту корму для риби в Україну, в натуральному вираженні, тонн
11. Об’єми імпорту корму для риби в Україну, в грошовому вираженні, млн. грн
12. Географічна структура імпорту корму для риб в Україну, в натуральному вираженні
13. Основні імпортери корму для риб в Україні, в натуральному вираженні, %
14. Структура місць вирощування риби в Україні в 2020 році, в натуральному вираженні
15. Структура місць вирощування риби в Україні в 2020 році, в натуральному вираженні
Структура вирощення товарної продукції в Україні за видами риб в 2020 році, в натуральному виражені, %
16. Динаміка проведення державних закупівель в Україні у 2017 – 5 міс. 2021 р.

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами