in stock

Бізнес-план комбікормового заводу, потужністю 5 т/год

Загальна характеристика
Дата підготовки: Жовтень 2017 року
Кількість сторінок: 70 сторінок, в тому числі 22 таблиці, 21 рисунок (проект підготовлений російською мовою)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
20999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

До 2007 року позитивна динаміка виробництва комбікормів відображала зростання платоспроможного попиту на комбікорм, а починаючи з 2007, така динаміка була обумовлена ​​зростанням поголів'я птахів і свиней. Комбікорм для цих груп тварин займає найбільшу частку у виробництві на вітчизняному ринку. Згідно з даними Держкомстату обсяг поголів'я тварин за останні пару років практично не змінився. Зменшення на початку 2014 року пов'язані з територіальною зміною України за рахунок окупованих територій. За підсумками 2016 року виробництво комбікормів в Україні склало 6,2 млн. тонн, що на 7,5% менше ніж у 2015 році. Але до рівня 1990 року, коли в Україні вироблялося більше 16 млн. тонн комбікорму, ще далеко.

Метою реалізації проекту є будівництво комбікормового заводу продуктивністю 5 т комбікорму в годину в одній з областей України для виробництва високоякісного корму для різних тварин.

Проект містить опис технології роботи підприємства, перелік і специфікацію обладнання та сировинної бази. Також в бізнес-плані є опис штату і надано аналіз цільового ринку.

Фінансова частина бізнес-плану складається з плану продажів по проекту, основних фінансових звітів, аналізу прибутковості підприємства  і розрахунку точки беззбитковості для різних періодів роботи заводу. В ході розробки бізнес-плану була проаналізована інвестиційна привабливість проекту, що дає підстави стверджувати про перспективність його реалізації. Також прораховані кілька сценаріїв ведення даного бізнесу з урахуванням можливих відхилень реальних показників від планових і впливу цих відхилень на фінансову стійкість підприємства.

Зміст:

1. Резюме Проекту
2. Опис проекту
2.1. Цілі і завдання проекту
2.2. Джерела фінансування Проекту. напрямки капіталовкладень
3. Характеристика цільового ринку
3.1. Загальний огляд ринку комбікормів
3.2. Обсяг і структура ринку комбікормів України
3.3. Цінові тенденції на ринку комбікормів України
3.4. Основні гравці ринку комбікормів України
3.5. Тенденції розвитку ринку комбікормів України
4. Виробничий план
4.1. Місцезнаходження Проекту, схема площі
4.2. Виробничий процес. Опис технології виробництва
4.3. Характеристика виробничих потужностей комбікормового заводу
4.4. Характеристика продукції, що виробляється
4.5. Сировинна база
4.6. Собівартість виробництва
5. Організаційний план
5.1. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту
5.2. Кадри. Кадрова політика
5.3. Правове забезпечення проекту. Дозвільна документація
6. Фінансовий план проекту
6.1. Вихідні дані для розрахунків
6.2. Прогноз продажів за проектом
6.3. Формування прибутку по Проекту
6.4. Прогноз руху грошових потоків по Проекту
6.5. Точка беззбитковості по Проекту
7. Аналіз ефективності проекту
8. Аналіз ризиків
8.1. Аналіз ризиків проекту
8.2. Стратегія зниження ризиків
8.6. SWOT-аналіз
9. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Напрями капіталовкладень
Таблиця 2. Динаміка поголів'я тварин (всі категорії господарств) в Україні, за станом на 1 січня, млн. голів
Таблиця 3. Технічні характеристики
Таблиця 4. Характеристика обладнання для технічних будівель
Таблиця 5. Характеристика додаткового обладнання
Таблиця 6. Усереднена вартість сировини для виробництва 1 тонни комбікорму (комбікорм для курей)
Таблиця 7. Вартісні показники в розрахунку на 1 тонну продукції, €
Таблиця 8. Посадові обов'язки персоналу
Таблиця 9. Штатний розпис Проекту
Таблиця 10. Перелік обладнання для виробництва комбікормів, яка підлягає обов'язковій сертифікації
Таблиця 11. Показники безпеки складу комбікорму для свиней (комбікорми повнораціонні для беконної відгодівлі свиней, комбікорми для контрольної відгодівлі свиней, комбікорми повнораціонні для свиней)
Таблиця 12. Показники безпеки складу комбікорму для хутрових звірів (лисиць, песців, соболів, норок, кроликів і нутрій)
Таблиця 13. Показники безпеки складу комбікорму-концентрату для великого рогатої худоби
Таблиця 14. Показники безпеки складу комбікорму-концентрату для овець
Таблиця 15. Показники безпеки складу комбікорму-концентрату для коней (комбікорми-концентрати для робочих коней, комбікорми-концентрати гранульовані для племінних кобил, комбікорми-концентрати гранульовані для тренованих і спортивних коней, комбікорми-концентрати гранульовані для відгодовуваних коней, комбікорми-концентрати гранульовані для вирощування і нагулу молодняку ​​м'ясних коней, комбікорми-концентрати для дійних кобил)
Таблиця 16. Показники безпеки складу преміксів
Таблиця 17. Білково-вітамінні і амідо - вітамінні добавки
Таблиця 18. Параметри по Проекту
Таблиця 19. Прогноз продажів по Проекту
Таблиця 20. Формування прибутку по Проекту
Таблиця 21. Операційні витрати за проектом
Таблиця 22. Показники ефективності

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Напрями інвестицій
Малюнок 2. Динаміка валового збору зерна в Україні, 2010-2016 рр.
Малюнок 3. Динаміка валового збору соняшнику в Україні, 2010-2016 рр.
Малюнок 4. Динаміка виробництва рослинного масла в Україні, 2010-2016 рр.
Малюнок 5. Виробництво комбікормів для сільськогосподарських тварин та свійської птиці, млн. т, 1990-2016 рр.
Малюнок 6. Структура виробництва комбікормів
Малюнок 7. Середні закупівельні ціни на сировину для комбікормів, грн / т
Малюнок 8. Динаміка середніх відпускних цін на комбікорми 2012 - 2016 рр., грн / т
Малюнок 9. Середні відпускні ціни на різні види комбікормів за 2017 р., грн / т
Малюнок 10. Структура провідних виробників комбікормів в 2016 р.,%
Малюнок 11. Місцезнаходження об'єкта
Малюнок 12. Функціональна схема
Малюнок 13. Загальний вигляд
Малюнок 14. Графік фінансування проекту
Малюнок 15. Органиграмма проекту
Малюнок 16. Динаміка доходів і витрат за проектом
Малюнок 17. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 18. Формування чистого прибутку за проектом
Малюнок 19. Структура операційних витрат
Малюнок 20. Графік беззбитковості
Малюнок 21. Період окупності Проекту.

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами