in stock

Бізнес-план організації форелевої ферми

Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2020 року
Кількість сторінок: 66 сторінок, в тому числі 25 таблиць, 21 рисунків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
23499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

За останні 50 років споживання рибної продукції виросло в 2 рази: з 10 кг в 1960-і роки і до 20 кг в 2020-ті. Згідно прогнозів, надалі воно буде тільки рости. Серед основних причин його росту виділяють зростання купівельної спроможності населення та збільшення попиту на рибу та рибну продукцію.

Ринок форелі в Україні тільки починає свій розвиток. Він представлений лише невеликою кількістю господарств на Західній Україні. В той час як попит на форель зростає – необхідний обсяг виробництва форелі перевищує нинішній рівень в декілька разів.
Так, нині рибні господарства розводять близько 1 500 т форелі. Вони представлені господарствами Волинської, Чернівецької та Закарпатської областей. Переважна більшість риби, що надходить до споживача – імпортована риба: з Норвегії, Данії, Чилі.
Саме тому відкриття форелевого господарства з використання УЗВ дасть змогу наситити не тільки вітчизняний ринок високоякісною та делікатесною продукцією, але ще й заробити на цьому.

Ціллю реалізації проекту є організація форелевої ферми з щорічною потужністю 100 тон живої риби з використанням технології установок замкнутого водопостачання (УЗВ).
УЗВ дозволяє істотно прискорити процес вирощування риби до ступеня товарної готовності і отримувати чорну ікру, яка не поступається за якістю продукції, отриманої у форелевих риб в природних умовах.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ОПИС ПРОЕКТУ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬОВОГО РИНКУ
3.1. Загальна характеристика цільового ринку
3.2. Характеристика продукції за проектом
4. ВИРОБНИИЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
4.1. Місце розміщення проекту
4.2. Опис виробничого процесу та продукції за проектом
4.3. Характеристика обладнання за проектом
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1. Мережевий графік реалізації та фінансування проекту
5.2. Кадри. Кадрова політика
5.3. Нормативно-правове регулювання
6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
7. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ
7.1. Параметри бізнесу
7.2. Передумови для розрахунків та їх аргументація
7.3. Прогноз продажів за проектом
7.4. Формування прибутку за проектом
7.5. Прогноз руху грошових потоків за проектом
7.6. Точка беззбитковості за проектом
8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
8.1. Аналіз прибутковості проекту
8.2. Показники інвестиційної привабливості
9. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
9.1. Факторный анализ рисков проекта
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-анализ
10. ВИСНОВКИ

 

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Стоимость черной икры украинских производителей и посредников
Таблиця 2. Характеристики УЗВ з вирощування форелі та ікри
Таблиця 3. Графік реалізації та фінансування проекту (1-8 місяць)
Таблиця 4. Графік реалізації та фінансування проекту (9-17 місяць)
Таблиця 5. Графік реалізації та фінансування проекту (18-24 місяць)
Таблиця 6. Графік реалізації та фінансування проекту (25-28 місяць)
Таблиця 7. Штатний розпис
Таблиця 8. Загальні параметри за проектом
Таблиця 9. Параметри роботи підприємства
Таблиця 10. Параметри оподаткування
Таблиця 11. Розрахунок амортизаційних відрахувань за проектом
Таблиця 12. План продажів за проектом
Таблиця 13. Звіт про прибутки та збитки за проектом
Таблиця 14. Операційні витрати за проектом
Таблиця 15. Точка беззбитковості за проектом 2-8 рік у натуральному вираженні
Таблиця 16. Точка беззбитковості за проектом у грошовому вираженні
Таблиця 17. Точка беззбитковості за проектом 2-8 рік
Таблиця 18. Точка беззбитковості за проектом у грошовому вираженні
Таблиця 19. Формування прибутку за проектом
Таблиця 20. Ефективність проекту
Таблиця 21. Показники ефективності
Таблиця 22. Характеристика компонентів ризику за проектом
Таблиця 23. Оцінка категорій ризиків
Таблиця 24. Оцінка рівня ризику
Таблиця 25. Стратегія зниження ризиків

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Споживання риби за регіонами світу
Рисунок 2. Основні країни-виробники рибної продукції (аквакультура) в 2018 році
Рисунок 3. Найбільші країни-імпортери риби
Рисунок 4. Основні країни-експортери риби
Рисунок 5. Вилов водних ресурсів в Україні
Рисунок 6. Динаміка імпорту форелі в Україні
Рисунок 7. Обсяг експорту рибної продукції в 2013-2019 рр. (тис. т)
Рисунок 8. Обсяг експорту рибної продукції в 2013-2019 рр. (млн. дол.)
Рисунок 9. Місце розміщення проекту
Рисунок 10. Схема установки замкнутого водопостачання
Рисунок 11. Барабанний механічний фільтр Hydrotech 801-1H
Рисунок 12. Біофільтр
Рисунок 13. Генератор кисню Oxymat
Рисунок 14. Структура інвестиційних вкладень
Рисунок 15. Структура операційних витрат
Рисунок 16. Формування прибутку за проектом
Рисунок 17. Валова виручка та маржа валового прибутку
Рисунок 18. Динаміка чистого прибутку та рентабельності продажів
Рисунок 19. Внутрішня норма дохідності
Рисунок 20. Період окупності проекту (з моменту початку реалізації проекту)
Рисунок 21. Показники прибутковості проекту

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами