in stock

Бізнес-план організації ферми з вирощування королівських креветок

Загальна характеристика
Дата підготовки: Березень 2020 року
Кількість сторінок: 56 сторінок, в тому числі 25 таблиць, 30 рисунків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
22499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Креветочний бізнес взяв свій початок більше 50-ти років тому, саме тоді попит на даний вид ракоподібних почав різко збільшуватися в багатьох країнах. Як результат у багатьох країнах Азії, Західної Європи, а також в США почали з'являтися так звані «креветочні ферми» середньою площею в 1 га і з водоймою, глибиною приблизно 1 метр.
Сьогодні попит на морепродукти обумовлений не тільки їх смаковими якостями, але також корисними властивостями і цінністю для людини. Країни, в яких споживання риби і морепродуктів залишається на високому рівні, також є власниками населення з високою тривалістю життя. За даними ФАО, щорічне споживання риби і морепродуктів на 1-ну людину в рік має становити не менше 20 кг. Українці, при цьому, споживають всього-на-всього 10 кг, це пояснюється високою часткою імпортної продукції і, відповідно, високими цінами на даний вид продукції. Для порівняння, в Німеччині та Франції цей показник досягає 25-40 кг / чол., В Японії - 65-70 кг / чол.
Слід також зазначити, що в основному риба і морепродукти імпортуються в замороженому вигляді - близько 90% від усього обсягів імпорту. Звичайно, заморозка не кращим чином відображається на смакові і поживних властивостях продукту. Отже, реалізація свіжих морепродуктів, вироблених неподалік від ринку збуту, залишається перспективним і важливим напрямом в харчовій промисловості нашої країни.

Метою реалізації проекту є організація креветочної ферми потужністю виробництва понад 5 тонн королівських креветок на рік із застосуванням технології установок замкнутого водопостачання (УЗВ). Технологія УЗВ дозволить вирощувати нетиповий для України сорт креветок зі збереженням високої якості продукції, а також збереженням всіх смакових якостей.
У проекті була виконана оцінка обсягу необхідних інвестицій для створення креветочної ферми, побудований прогноз продажів продукції, сезонності продажів, проведений розрахунок всіх інвестиційних показників проекту і рентабельності його реалізації. Розробка декількох сценаріїв розвитку бізнесу дозволила визначити його фінансову стійкість і рамки відхилення фактичних даних роботи комплексу від планових, при яких проект залишається прибутковим і інвестиційної привабливим.

Зміст:

1. Резюме проекту
2. Опис проекту
3. Характеристика цільового ринку
3.1 Загальна характеристика ринку морепродуктів в світі і в Україні
3.2 Цінова ситуація на ринку морепродуктів
3.3 Перспективи розвитку бізнесу з вирощування креветок в Україні
4. Виробничий план Проекту
4.1 Місцезнаходження проекту
4.2. Опис виробничих потужностей і виробничого процесу
4.3. Характеристика продукції
5. Організаційний план
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал
5.3. Державне регулювання галузі. Необхідна дозвільна документація.
6. Інвестиційний план
7. Фінансова оцінка Проекту
7.1. Параметри бізнесу
7.2. Передумови для розрахунків і їх аргументація
7.3. Прогноз продажів за проектом
7.4. Формування прибутку за проектом
7.5. Прогноз руху грошових потоків
7.6. Точка беззбитковості за проектом
8. Аналіз ефективності проекту
8.1. Показники інвестиційної привабливості
8.2. Сценарії розвитку проекту
9. Аналіз ризиків
9.1. Аналіз ризиків проекту
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Ціни на тигрові креветки і королівські креветки Ванамей в спеціалізованих супермаркетах м.Києва
Таблиця 2. Технічні параметри вирощування морських креветок
Таблиця 3. Роботи по проекту і їх вартість
Таблиця 4. Роботи по проекту і графік вкладення коштів
Таблиця 5. Вимоги до заморожених креветок
Таблиця 6. Допустимий рівень вмісту токсичних елементів в морожених креветках
Таблиця 7. Загальні параметри по проекту
Таблиця 8. Параметри роботи підприємства
Таблиця 9. Розрахунок ціни реалізації продукції виходячи з собівартості
Таблиця 10. Калькуляція витрат електроенергії, кВт / рік
Таблиця 11. Розрахунок запланованих басейнів
Таблиця 12. Калькуляція витрат води, м3 / рік
Таблиця 13. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту в цілому
Таблиця 14. Прогнозний план продажів по проекту
Таблиця 15. Формування прибутку по Проекту
Таблиця 16. Звіт про прибутки і збитки за Проектом
Таблиця 17. Операційні витрати за проектом
Таблиця 18. Капітальні витрати по проекту
 Таблиця 19. Розрахунок точки беззбитковості в натуральному вираженні за Проектом за 2-9 рік
Таблиця 20. Розрахунок точки беззбитковості в грошовому еквіваленті
Таблиця 21. Показники ефективності
Таблиця 22. Чутливість проекту до зміни ціни
Таблиця 23. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів
Таблиця 24. Чутливість проекту до зміни собівартості
Таблиця 25. SWOT - аналіз по Проекту

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Основні завдання Проекту
Рисунок 2. Обсяг експорту креветок найбільшими країнами-експортерами за 2018 рік, млрд. дол. США
Рисунок 3. Обсяг імпорту креветок найбільшими країнами-імпортерами за 2018 рік, млрд. дол. США
Рисунок 4. Динаміка видобутку водних біоресурсів (окрім риби) всього в Україні, тон
Рисунок 5. Структура видобутку водних біоресурсів в Україні за 2018 рік, т
Рисунок 6. Видобуток водних біоресурсів (окрім риби) по областям в 2018 році, тон
Рисунок 7. Динаміка імпорту ракоподібних в Україну за 2011-2019 рр.., тон
Рисунок 8. Динаміка експорту ракоподібних в Україні за 2014-2019 рр., тон
Рисунок 9. Географічна структура імпорту ракоподібних в Україну за 2018-2019 рр.
Рисунок 10. Географічна структура експорту ракоподібних з України в 2018-2019 рр.
Рисунок 11. Динаміка споживання риби та рибних продуктів в Україна за 2010-2018 рр., кг/місяць на 1 людину
Рисунок 12. Потенційні ринки збуту для реалізації креветок
Рисунок 13. Місце розташування Проекту
Рисунок 14. Елементи системи УЗВ
Рисунок 15. Етапи виробничого процесу
Рисунок 16. Основні країни-виробники Penaeus Vannamei
Рисунок 17. Графік реалізації Проекту
Рисунок 18. Органіграма Проекту
Рисунок 19. Структура інвестиційних вкладень за Проектом
Рисунок 20. Формування прибутку за Проектом
Рисунок 21. Розмір валового доходу і маржа валового прибутку
Рисунок 22. Чистий прибуток і рентабельність продажів
Рисунок 23. Структура операційних витрат за Проектом
Рисунок 24. Графік беззбитковості за Проектом
Рисунок 25. Внутрішня ставка дохідності
Рисунок 26. Дисконтований період окупності Проекту
Рисунок 27. Кореляція NPV і ціни реалізації продукції
Рисунок 28. Кореляція NPV і зміни обсягу продажів
Рисунок 29. Кореляція NPV і зміни собівартості
Рисунок 30. Показники прибутковості по Проекту

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами