in stock

Бізнес-план комбікормового заводу

Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2011 року
Кількість сторінок: 94 сторінки, в тому числі 25 додатків, 28 таблиць, 28 рисунків (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
17999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Головним джерелом забезпечення промислових сільськогосподарських підприємств та індивідуальних господарств якісними кормами є комбікормова галузь. Адже якісний комбікорм позитивно впливає на зростання добового приросту ваги тварин, а значить і на зменшення витрат на їх утримання, що збільшує прибутковість сільського господарства. Тому збільшення виробництва якісного комбікорму для сільських господарств, що спеціалізуються на вирощуванні птахів і свиней - основних споживачів цієї продукції, є першорядним завданням.   

На даний момент на українському ринку комбікормів намітилася тенденція переорієнтації сільгоспвиробників на більш ефективні системи вирощування тварин, за якої використовуються не зерносуміші, а повнораціонний корм. Виробляти цей корм в Україні вигідно також і тому, що в нашій країні багато екологічно чистих зон для їх вирощування. Причому якість і кількість корму не тільки задовольнить споживчий попит на українському ринку, але і може конкурувати з виробниками цієї продукції на зовнішньому ринку.        

Прибутковість даного бізнесу можна обгрунтувати наступним чином. Завдяки державній підтримці сільського господарства зараз спостерігається поліпшення ефективності виробництва тваринницької продукції, а також зростає пропозиція всіх видів корму. Ці тенденції дають підстави говорити про збільшення попиту на кормові ресурси, що і робить подібний бізнес прибутковим.      

Даний бізнес-план передбачає будівництво і організацію роботи комбікормового заводу, потужність виробництва якого складе 20 тонн / год. Проект містить опис технології роботи підприємства, перелік і специфікацію обладнання та сировинної бази. Також в бізнес-плані є опис штату та надано аналіз цільового ринку.    

Фінансова частина бізнес-плану складається з плану продажів за проектом, основних фінансових звітів, аналізу прибутковості підприємства за умови використання кредиту та розрахунку точки беззбитковості для різних періодів роботи заводу. У ході розробки бізнес-плану була проаналізована інвестиційна привабливість проекту, що дозволяє стверджувати про перспективність його реалізації. Також прораховані кілька сценаріїв ведення даного бізнесу з урахуванням можливих відхилень реальних показників від планових і впливу цих відхилень на фінансову стійкість підприємства.

Зміст:

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ

1.1. ВИКОНАВЧЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
1.1.1. Цілі і стратегії Проекту
1.1.2. Завдання Проекту
2. ПРОЕКТ
2.1. НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ
2.1.1. Цільове спрямування кредитування
2.1.2. Завдання фінансування компанії
2.1.3. Графік фінансування компанії
2.1.4. Мережевий графік реалізації проекту
2.2. ПОТОЧНІ ПАРАМЕТРИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ЗА ПРОЕКТОМ
2.2.1. Місце розташування нового Проекту, схема площі
2.2.2. Сировинна база, постачальники сировини
2.2.3. Характеристика виробничих потужностей компанії
2.3. ПРОЦЕС РОБОТИ КОМПАНІЇ ПІСЛЯ ФІНАНСУВАННЯ
2.3.1. Опис процесу роботи компанії
2.3.2. Кадрова політика компанії
2.3.3. Стратегічна кадрова політика
2.3.4. Дозвільна документація
2.3.5. Вплив проекту на навколишнє середовище. Відповідність проекту екологічним нормам
2.4. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ І МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ
2.4.1. Загальний огляд цільового ринку
2.4.2. Цільовий покупець: способи залучення. Сегменти ринку
2.4.3. Маркетингова стратегія компанії
2.5. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ
2.5.1. Прогноз продажів за проектом
2.5.2. Формування прибутку за проектом
2.5.3. Прогноз руху грошових потоків за проектом
2.5.4. Беззбитковість виробництва
2.5.5. Обгрунтування можливості обслуговування кредиту. Коефіцієнт обслуговування боргу
2.5.6. Інвестиційна привабливість проекту
2.5.6.1. Чиста поточна вартість проекту (NPV)
2.5.6.2. Внутрішня ставка прибутковості проекту (IRR)
2.5.6.3. Дисконтований період окупності проекту
2.5.6.4. Індекс прибутковості вкладень
2.5.6.5. Обгрунтування структурування кредиту (Пільговий період. Графік погашення)
2.6. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
2.6.1. Факторний аналіз ризиків проекту
2.6.2. Стратегія зниження ризиків
2.6.3. SWOT-аналіз
2.7. ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ
3. ВИСНОВКИ
4. ПРОГРАМИ

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники по Проекту

Додаток 2. Установки по Проекту

Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість Проекту

Додаток 4. Мережевий графік реалізації Проекту

Додаток 5. Розрахунок кредиту по Проекту

Додаток 6. Графік погашення кредиту за Проектом

Додаток 7. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту

Додаток 8. Штатний розпис по Проекту

Додаток 9. Ціни на продукцію (оптові та роздрібні, в сезон і міжсезоння)

Додаток 10. Прогнозний план продажів (і окремо по кожному року проекту)

Додаток 11. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за проектом (і окремо по кожному року проекту)

Додаток 12. Прогнозний звіт про рух грошових коштів (і окремо по кожному року проекту)

Додаток 13. Схема операційних витрат по Проекту

Додаток 14. Аналіз прибутковості Проекту

Додаток 15. Розрахунок точки беззбитковості (і окремо по кожному року проекту)

Додаток 16. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості і показників ефективності Проекту: чистої приведеної вартості проекту, дисконтованого періоду окупності, прибутковості вкладень, його рентабельності

Додаток 17. Оцінка сценаріїв розвитку Проекту

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Резюме Проекту

Таблиця 2. Загальні параметри по Проекту

Таблиця 3. Параметри роботи підприємства

Таблиця 4. Оподаткування по Проекту

Таблиця 5. Напрямки капіталовкладень

Таблиця 6. Роботи по Проекту і графік вкладення коштів

Таблиця 7. Фізичні характеристики камер фруктосховища

Таблиця 8. Технічні характеристики електронавантажувача

Таблиця 9. Технічні характеристики електричного штабелера

Таблиця 10. Штатний розклад Проекту

Таблиця 11. Місткість ринку свіжих яблук в Україні в динаміці 2007 - 2012 * рр.., в натуральному вираженні, тис. т

Таблиця 12. Основні оператори ринку фруктосховищ України

Таблиця 13. Середньоринкові ціни реалізації яблук, $/т

Таблиця 14. Закупівельні ціни на продукцію, $/т

Таблиця 15. Характеристики електроспоживання фруктосховищ

Таблиця 16. Передумови для розрахунку споживання електроенергії навантажувачами

Таблиця 17. Прогноз продажів по Проекту

Таблиця 18. Звіт про прибутки і збитки по Проекту

Таблиця 19. Формування прибутку по Проекту

Таблиця 20. Ефективність Проекту

Таблиця 21. Операційні витрати за проектом

Таблиця 22. Графік вибірки і погашення кредиту

Таблиця 23. Коефіцієнт DSCR

Таблиця 24. Показники ефективності

Таблиця 25. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів

Таблиця 26. Чутливість проекту до зміни ціни

Таблиця 27. Чутливість проекту до зміни собівартості

Таблиця 28. SWOT-аналіз по Проекту

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Напрямки інвестицій

Рисунок 2. Графік фінансування проекту

Рисунок 3. Місце розташування Проекту

Рисунок 4. Органіграмма Проекту

Рисунок 5. Виробництво комбікормів для сільськогосподарських тварин та свійської птиці, млн. т, 1990-2010 рр..

Рисунок 6. Структура виробництва комбікормів за 2007 р.

Рисунок 7. Структура виробництва комбікормів за 2008 р.

Рисунок 8. Структура виробництва комбікормів за 2009 р.

Рисунок 9. Структура виробництва комбікормів за 2010 р.

Рисунок 10. Середні закупівельні ціни на сировину для комбікормів в 2009/2010 і 2010/2011 МР, грн / т

Рисунок 11. Середні відпускні ціни на комбікорми за 07.2010-12.2010 і 07.2011-12.2011 рр.., Грн / т

Рисунок 12. Структура провідних виробників комбікормів в 2009/2010 МР,%

Рисунок 13. Динаміка доходів і витрат за проектом

Рисунок 14. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів

Рисунок 15. Формування чистого прибутку за проектом

Рисунок 16. Структура операційних витрат

Рисунок 17. Структура прямих витрат на послуги елеватора

Рисунок 18. Графік обслуговування кредиту

Рисунок 19. Динаміка коефіцієнтів обслуговування боргу за проектом

Рисунок 20. Графік беззбитковості 2 рік

Рисунок 21. Графік беззбитковості 3 рік

Рисунок 22. Графік беззбитковості 4-7 рік

Рисунок 23. Внутрішня ставка прибутковості

Рисунок 24. Період окупності Проекту

Рисунок 25. Кореляція NPV і зміни ціни

Рисунок 26. Кореляція NPV і зміни обсягу продажів

Рисунок 27. Кореляція NPV і зміни кількості змін роботи

Рисунок 28. Кореляція NPV і зміни собівартості

 

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами