in stock

Аналіз ринку олійних культур та продуктів переробки (соняшник, соя, ріпак) в Україні. 2022 рік

Аналіз ринку олійних культур та продуктів переробки (соняшник, соя, ріпак) в Україні. 2022 рік
Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2022 року
Кількість сторінок: 43, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 11
Таблиць: 24
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська, російська, англійська
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала аналіз ринку олійних культур в Україні. Було проаналізовано виробництво, споживання, експорт та імпорт олійних культур та продуктів їх переробки.
В звіті описані такі олійні культури, як соняшник, соя та ріпак, проаналізовано ринок рослинної олії в Україні.
Україна є однією з провідних країн у вирощуванні олійних культур, таких як соняшник, соя і ріпак. Серед них, соя та ріпак є найбільш орієнтованими для експорту, тоді як насіння соняшнику, на відміну від інших культур, в основному використовується для внутрішньої переробки. Однак, у 2022 році ситуація змінилась через перебої у постачанні електроенергії, які змусили більшість заводів зменшити об'єми виробництва соняшникової олії і переважно переробляти власні запаси сировини. Це призвело до того, що фермери були змушені експортувати більшу частину насіння соняшнику.
Україна має певні регіони, які є основними областями для посіву різних олійних культур. Наприклад, Дніпропетровська, Кіровоградська та Харківська області є головними районами для вирощування соняшника, Житомирська, Київська, Тернопільська та Хмельницька області є важливими зонами для вирощування сої, а Одеська та Дніпропетровська області є основними регіонами для вирощування ріпаку.


Найбільші олійноекстраційні заводи в Україні розташовані на Миколаївщині, Кіровоградщині, Одещині, Харківщині та Дніпропетровщині. Через обстріли рф було пошкоджено елеватори для зберігання, що призвело до втрат виробленої продукції підприємствами. Втрати є досить критичними в розрізі середніх підприємств. На окупованих територіях розташовано один великий ОЕЗ та кілька МСП. Над заводами втрачено контроль, а приміщення та склади розграбовані.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика досліджуваного ринку
1.1 Опис ринку, виокремлення ланцюгів створення доданої вартості та факторів впливу на ринок для оцінки ризику напрямків з урахуванням змін 2022 року. За кожною групою факторів – аналіз ступеня важливості для підприємств, можливості адаптації підприємства до дії факторів, змін 2022 року та очікуваних змін для подальшого моніторингу
1.2 Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок, проблеми та передумови розвитку, в розподілі на періоди до 2021 та з 2022 року) 7
1.3 Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2016-2022* рр. (вирощування + імпорт – експорт), в тому числі переробка
1.4 Сегментація і структурування ринків
1.6 Висновки про поточний стан галузі та роль окремих зв’язків в розвитку ринку для побудови ринкових карт
2. Аналіз конкурентного середовища на ринку (з фокусом на ММСП)
2.1 Аналіз представленості операторів на ринку (найбільші великі гравці, представленість сегменту ММСП)
2.2 Структурування операторів (за товарними сегментами, спеціалізацією, каналами збуту, регіонально); вплив військового стану на них
2.3 Аналіз основних проблем, з якими стикались оператори ринку
2.3.1. До початку повномасштабної війни
2.3.2. Після початку повномасштабної війни
3. Зовнішня торгівля (за наявністю, загальний огляд)
3.1 Частка імпорту в сегменті переробки (альтернативні масла тощо) – аналіз можливостей для вітчизняних виробників
3.2 Аналіз експорту олійних та продуктів переробки з України
4. Аналіз асортименту та ціноутворення на ринку
4.1 Побудова асортиментних карт з аналізом кількості компаній, залучених у виробництві
4.2 Середні поточні ціни на продукцію за сегментами
4.3 Опис факторів, що впливають на формування ціни (міжнародні ціни, зміна вартості складових виробництва олійних культур та продуктів переробки)
5. Аналіз споживання на ринку
5.1 Обсяги споживання досліджуваних продуктів та продуктів переробки на душу населення
5.2 Фактори впливу на споживання
6. Вплив асоціацій, об’єднань, учасників ланцюгів збуту та експертів на розвиток ринку
7. Аналіз каналів збуту продукції та їх зміни в 2022 році
8. Висновки. Прогнози розвитку галузі
8.1 Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2 Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку (три сценарії: базовий, оптимістичний та песимістичний сценарій на основі багатофакторної моделі виходячи зі стану ринку та його складових на основі пункту 2.1, результатів опитувань)
8.3 Висновки щодо оптимальної системи моніторингу ринку виходячи з виокремлення ключових змінних на ринку
8.3.1. Перелік індикаторів, до кожного елемента, який визначені в 1.1.
8.3.2. Перелік джерел моніторингу індикаторів
8.3.3. Розробка графіку моніторингу, виходячи з джерел інформації та графіку оновлення
9. Побудова структурних елементів аналізу (за галузями)
9.1 SWOT-аналіз ринкового спрямування
9.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
10. Побудова карти ринку (визначення всіх учасників ланцюгів доданої вартості; ступінь взаємозв’язку між ними, рівень ризиків тощо)
ДОДАТКИ

Перелік таблиць:

1. Ємність ринків олійних культур у 2016-2021 рр. у натуральному вираженні, тис. т
2. Ємність ринків рослинної олії різних видів у 2016-2021 рр. у натуральному вираженні, тис. т
3. Кількість ОЕЗ за регіонами
4. Продукти, отримані зі 100 кг насіння соняшника
5. ТОП-10 операторів ринку соняшникової олії в Україні, в розрізі сегментів ММСП
6. Список ОЕЗ, що належать компанії «Кернел» у розрізі потужності виробництва
7. ТОП-10 операторів ринку соєвої олії в Україні, в розрізі сегментів ММСП
8. Основні оператори на ринку рослинних олій
9. Частка експорту в обсязі виробництва олійних культур,%
10. Частка експорту в обсязі виробництва рослинної олії,%
11. Основні країни-імпортери олійних культур з України
12. Основні країни-експортери олійних культур до України
13. Основні країни-імпортери рослинної олії з України
14. Основні країни-експортери рослинної олії до України
15. ТОП-10 найбільших експортерів соняшникової олії та їх частки у 2021 році
16. ТОП-5 найбільших експортерів соєвої олії в Україні у 2021 році
17. ТОП-5 найбільших експортерів ріпакової олії в Україні у 2021 році
18. Асортимент продукції основних операторів ринку рослинної олії України
19. Середні поточні оптові ціни на олійні культури в Україні станом на 01.11.22, грн/т
20. Споживання соняшникової олії та інших рослинних жирів на у середньому за місяць у розрахунку на одну особу, кг
21. Список ОЕЗ, що розташовані на окупованих територіях
22. SWOT – аналіз ринку олійних культур та продуктів їх переробки в Україні
23. PESTLE-аналіз ринку олійних культур та продуктів їх переробки в Україні
24. Кількість ОЕЗ у розрізі розмірів та зон розташування

Перелік графіків і діаграм:

1. Ланцюги створення доданої вартості на ринку олійних культур та продуктів їх переробки
2. Сегментація господарств, що вирощують олійні культури, за площами посіву, га
3. Сегментація господарств, що вирощують олійні культури, за об’ємами виробництва, га
4. Структура експорту олійно-жирової продукції в Україні у 2021 р. у грошовому виражені, дол. США
5. Топ-10 виробників соняшникової олії
6. Топ-10 виробників соєвої олії
7. Топ-5 виробників ріпакової олії
8. Середньомісячні ціни на олійні культури (без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат), 2021 р., грн/т
9. Динаміка цін на насіння соняшнику, насіння ріпаку та соєві боби, січень 2019 – грудень 2021, грн/т
10. Динаміка цін на соняшникову та соєву олії, січень 2019 – грудень 2021, грн/т
11. Складові роздрібної ціни на рослину олію, %

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами