in stock

Бізнес-план організації підприємства з переробки гарбузового насіння

Загальна характеристика
Дата підготовки: Липень 2016 року
Кількість сторінок:  75 сторінок, в тому числі 16 додатків, 28 таблиць, 18 рисунків (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати:  безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
19499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Даний Проект передбачає ведення бізнесу в сфері переробки гарбузового насіння. Потужності переробки, закладені в розрахунках, складають 5 000 кг / добу.
 
Гарбузове насіння все більше набирає популярності серед прибуткових сільськогосподарських культур. Раніше, гарбуз вирощувався в основному домашніми господарствами, однак високий попит на зовнішніх ринках і сприятливі умови українського клімату та грунтів дають змогу вирощувати цю культуру в промислових масштабах. Так, за 2015 рік було зібрано 565,1 тис.т. гарбуза з посівних площ, розміром 25,9 тис. га. Не оціненим залишається врожай гарбуза в домашніх господарствах.
 
Паралельно вирощуванню гарбуза розвивається промислова переробка гарбузового насіння. Правильна обробка зібраного врожаю дозволяє збільшити термін зберігання насіння, а також зберегти всі корисні властивості, які формують цінність цієї культури і закладаються в її ціну.
 
 

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ
3. ОПИС ПРОЕКТУ
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
4.1. Місцезнаходження об'єкта реалізації Проекту
4.2. Опис виробничого процесу
4.3. Опис і характеристика продукції
4.4. Необхідне обладнання та інші активи по Проекту
4.5. Нормативно-правове регулювання
5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1. Мережевий графік реалізації Проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика по Проекту
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
7.1. Параметри бізнесу
7.2. Вихідні дані для розрахунків їх аргументація
7.3. Прогноз продажів по Проекту
7.4. Формування прибутку по Проекту
7.5. Прогноз руху грошових потоків по Проекту
7.6. Розрахунок точки беззбитковості по Проекту
8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
8.1. Аналіз прибутковості Проекту
8.2. Показники інвестиційної привабливості та рентабельності Проекту: NPV, IRR, DPP, PI
8.3. Сценарії розвитку Проекту
9. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
9.1. Факторний аналіз ризиків Проекту
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. ВИСНОВКИ
11. ДОДАТКИ

Додатки:

Додаток 1 Зведені показники по Проекту
Додаток 2 Параметри по Проекту
Додаток 3 Джерела фінансування та загальна вартість Проекту
Додаток 4 Графік реалізації Проекту та джерела фінансування
Додаток 5 Капітальні витрати по Проекту
Додаток 6 Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту
Додаток 7 Штатний розклад по Проекту
Додаток 8 План продажів
Додаток 9 Калькуляція реалізації продукції
Додаток 10 Прогнозний звіт про прибутки і збитки за проектом
Додаток 11 Прогнозний звіт про рух грошових коштів
Додаток 12 Схема операційних витрат і доходів по Проекту
Додаток 13 Прибутковість Проекту
Додаток 14 Розрахунок точки беззбитковості в натуральному / грошовому еквіваленті
Додаток 15 Розрахунок показників інвестиційної привабливості та ефективності Проекту
Додаток 16 Розрахунок сценаріїв розвитку бізнесу

Перелік таблиць:

Таблиця 1 Оператори ринку по переробці гарбузової насіння в Україні
Таблиця 2 Відстані між будівлями і спорудами в залежності від ступеня вогнестійкості і категорії виробництва
Таблиця 3 Відстані між будівлями і спорудами та між складами
Таблиця 4 Відстані від газгольдерів для горючих газів до будівель і споруд
Таблиця 5 Норми якості насіння
Таблиця 6 Кількість мішків, виділених для відбору проб насіння
Таблиця 7 Кількість виділених для відбору проб мішків або пакетів насіння при масі пакувальної одиниці до 10 кг включно
Таблиця 8 Лабораторне обладнання
Таблиця 9 Перелік основного обладнання
Таблиця 10 Інвестиційні витрати Проекту
Таблиця 11 Графік реалізації та фінансування проекту
Таблиця 12 Штатний розклад проекту
Таблиця 13 Загальні параметри по Проекту
Таблиця 14 Параметри роботи підприємства
Таблиця 15 Оподаткування по Проекту
Таблиця 16 Калькуляція собівартості і ціни реалізації продукції
Таблиця 17 Амортизаційні відрахування по Проекту в цілому
Таблиця 18 Схема доходів по Проекту
Таблиця 19 Структура продажів по Проекту
Таблиця 20 Звіт про фінансові результати за проектом
Таблиця 21 Операційні витрати за проектом
Таблиця 22 Беззбитковий обсяг виробництва продукції
Таблиця 23 Формування прибутку по проекту
Таблиця 24 Ефективність проекту
Таблиця 25 Інвестиційні показники ефективності
Таблиця 26 Чутливість проекту до зміни обсягів продажів
Таблиця 27 Чутливість проекту до зміни ціни реалізації
Таблиця 28 Кореляція NPV і собівартості

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1 Валовий збір гарбуза в Україні за 1995, 2000., 2005, 2010-2015 рр., Тис.т.
Рисунок 2 Динаміка відведених посівних площ і врожайності гарбуза в Україні в 1995, 2000., 2005, 2010-2015 рр.
Рисунок 3 Динаміка виробництва та експорту гарбузового насіння в / с Україна (-и) за 2012-2014 рр.
Рисунок 4 Місцезнаходження проекту
Рисунок 5 Технологічна схема переробки насіння гарбуза
Рисунок 6 Устаткування для лущення і сепарації гарбузової насіння BGZ-300
Рисунок 7 Напрями інвестицій.
Рисунок 8 Графік фінансування Проекту
Рисунок 9 Структура продажів по Проекту
Рисунок 10 Структура операційних витрат
Рисунок 11 Формування прибутку по проекту
Рисунок 12 Валова виручка і маржа валового прибутку
Рисунок 13 Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Рисунок 14 Внутрішня ставка прибутковості
Рисунок 15 Період окупності проекту (з початку реалізації проекту)
Рисунок 16 Кореляція NPV і обсягів продажів
Рисунок 17 Кореляція NPV і ціни реалізації
Рисунок 18 Кореляція NPV і собівартості

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами