in stock

Бізнес-план організації виробничого комплексу з вирощування та переробки волоського горіха

Загальна характеристика
Дата підготовки: Жовтень 2016 року
Кількість сторінок:  84 сторінки, у тому числі 16 додатків, 31 таблиця і 17 рисунків 
Спосіб оплати:  безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді в форматі Word + фінансова модель у програмному середовищі Excel 
19499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

В даному бізнес-плані представлено економічне обґрунтування ефективності ведення бізнесу в сфері вирощування та переробки волоського горіха. Потужності переробки за запропонованою до розгляду виробничої лінії становлять 5 000 кг горіхів на добу.
 
Популярність горіхового бізнесу в Україні щорічно набирає обертів, при цьому найбільш привабливим напрямком для операторів даного сегмента є поставки переробленого горіха на експорт. Сприятливі кліматичні і грунтові умови дозволяють вирощувати дане дерево практично на всій території України, однак наявність промислових садів досить обмежена - в основному підприємства використовують сировину приватних домогосподарств.
 
Зведення власного саду дозволяє мінімізувати логістичні витрати на закупівлю сировини, систематизувати сортовий склад горіхів, забезпечити довгостроковий дохід від реалізації горіхів, а також отримати додатковий дохід в разі посадки і реалізації плодів одного з грунтових сидераторів.
 
Прибутковість організації бізнесу із зведення горіхового саду та організації виробництва з переробки волоського горіха підтверджуються проведеними розрахунками в бізнес-плані абсолютних та відносних показників ефективності та інвестиційної привабливості, а також прогнозних звітах про прибутки і збитки та рух грошових коштів.
 
Крім того, в бізнес-плані представлена ​​організаційні аспекти даного бізнесу, які стосуються обґрунтування розташування комплексу, підбору обладнання та сільськогосподарської техніки, складання штатного розкладу і т.д. Доцільність застосування аналізованого бізнесу також підтверджується аналізом поточного стану ринку волоського горіха в Україні та проведеним аналізом ризиків за проектом.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ
2.1. Загальна характеристика цільового ринку
2.2. Аналіз конкурентного середовища на ринку переробки волоських горіхів України
2.3. Прогнози розвитку ринку
3. ОПИС ПРОЕКТУ
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
4.1. Місцезнаходження об'єкта реалізації Проекту
4.2. Опис виробничого процесу
4.3. Опис і характеристика продукції
4.4. Необхідне обладнання та інші активи по Проекту
4.5. Нормативно-правове регулювання
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1. Мережевий графік реалізації Проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика по Проекту
6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
7.1. Параметри бізнесу
7.2. Прогноз продажів по Проекту
7.3. Формування прибутку по Проекту
7.4. Прогноз руху грошових потоків по Проекту
8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
8.1. Аналіз прибутковості Проекту
8.2. Показники інвестиційної привабливості та рентабельності Проекту: NPV, IRR, DPP, PI
9. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
9.1. Факторний аналіз ризиків Проекту
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. ВИСНОВКИ

Додатки:

Додаток 1 Зведені показники по Проекту
Додаток 2 Параметри по Проекту
Додаток 3 Джерела фінансування та загальна вартість Проекту
Додаток 4 Графік реалізації Проекту та джерела фінансування
Додаток 5 Капітальні витрати по Проекту
Додаток 6 Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту
Додаток 7 Витрати на догляд за садом по Проекту
Додаток 8 Штатний розклад
Додаток 9 Передумови до формування плану продажів
Додаток 10 Прогнозний план продажів
Додаток 11 Прогнозний звіт про прибутки і збитки за Проектом
Додаток 12 Прогнозний звіт про рух грошових коштів
Додаток 13 Схема операційних витрат і доходів по Проекту
Додаток 14 Прибутковість Проекту
Додаток 15 Розрахунок точки беззбитковості в натуральному / грошовому еквіваленті
Додаток 16 Розрахунок показників інвестиційної привабливості та ефективності Проекту

Перелік таблиць:

Таблиця 1 Структура імпорту горіхів в Україну в 2014 з регіонами
Таблиця 2 Структура експорту горіхів з України в 2014 по регіонах
Таблиця 3 Основні оператори ринку волоського горіха в Україні
Таблиця 4 Міжнародна колірна діаграма для ядра волоського горіха
Таблиця 5 Категорії волоських горіхів
Таблиця 6 Мінімальні вимоги в сировині
Таблиця 7 Допущення за якістю і забарвленням
Таблиця 8 Вимоги до якості, поданням і упаковці ядер волоських горіхів (без шкаралупи)
Таблиця 9 Обсяг вибірки для визначення якості ядер
Таблиця 10 Дефекти ядер волоських горіхів
Таблиця 11 Перелік техніки та обладнання для саду
Таблиця 12 Перелік складових лінії переробки волоських горіхів
Таблиця 13 Технічні характеристики вакуумних машин
Таблиця 14 Технічні характеристики сушильної шафи
Таблиця 15 Оптичний сортувальник SORTEX A і HELIUS ™ P 640 Laser Sorter
Таблиця 16 Графік реалізації та фінансування Проекту
Таблиця 17 Штатний розклад Проекту
Таблиця 18 Інвестиційні витрати Проекту
Таблиця 19 Загальні параметри по Проекту
Таблиця 20 Параметри вирощування волоського горіха
Таблиця 21 Параметри роботи підприємства з переробки волоського горіха
Таблиця 22 Загальні параметри роботи виробничого комплексу
Таблиця 23 Оподаткування по Проекту
Таблиця 24 Передумови до формування плану продажів
Таблиця 25 Схема доходів по Проекту
Таблиця 26 План продажів
Таблиця 27 Звіт про фінансові результати за Проектом
Таблиця 28 Операційні витрати по Проекту
Таблиця 29 Формування прибутку по Проекту
Таблиця 30 Прибутковість Проекту
Таблиця 31 Показники ефективності

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1 Світове виробництво волоських горіхів в натуральному вираженні протягом 2010 - 2015 року, МТ т
Рисунок 2  Світове виробництво волоських горіхів в натуральному вираженні по країнам протягом 2010-2015 рр., МТ т.
Рисунок 3 Площа насаджень і врожайність волоських горіхів в Україні за 1995, 2000., 2005, 2010-2015 рр.
Рисунок 4 Валовий збір волоських горіхів в Україні протягом 1990-2014 рр. в натуральному вираженні, тис. т
Рисунок 5 Структура імпорту горіхів в Україну в 2014 з регіонами
Рисунок 6 Структура експорту горіхів з України в 2014 по регіонах
Рисунок 7 Цілі бізнес-плану
Рисунок 8 Технологія посадки саджанців горіха
Рисунок 9 Технологічний процес переробки волоського горіха
Рисунок 10 Орієнтовна план-схема розміщення обладнання
Рисунок 11 Напрями інвестиційних витрат
Рисунок 12 Схема доходів по Проекту
Рисунок 13 Формування прибутку по Проекту
Рисунок 14 Валова виручка і маржа валового прибутку
Рисунок 15 Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Рисунок 16 Внутрішня ставка прибутковості
Рисунок 17 Період окупності Проекту (з початку реалізації Проекту)

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами