in stock

Бізнес-план с/г підприємства з вирощування та зберігання зернових культур

Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2011 року
Кількість сторінок: 138 сторінок, у тому числі 22 додатка, 57 таблиць, 28 рисунків (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий/готівковий розрахунок, 100% передоплата   
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel      
17999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Проект передбачає організацію роботи сільськогосподарського підприємства, яке спеціалізуватиметься на вирощуванні зернових культур. Площа землекористування складе 16 000 га. Також передбачається будівництво елеватора, який забезпечить сушку, чистку та зберігання продукції (потужність одноразового зберігання - 53 тис. тонн).
 
У проекті прописано процес організації сільськогосподарського підприємства, дана детальна характеристика діяльності на основі технології сівозміни (така технологія застосовується для вирощування пшениці, ячменю і кукурудзи - трьох основних видів зернових). Будівництво елеватора вирішить питання зберігання зернових і дозволить реалізувати вирощену продукцію в той момент, коли на ринку складеться найсприятливіша для цього ситуація. Наявність на підприємстві елеватора також дозволить уникнути сезонності в продажах.
 
Одна зі складових бізнес-плану - фінансова модель роботи підприємства, в якій вказані: необхідний обсяг фінансових вливань, графік інвестування, календар розрахунку за кредитними зобов'язаннями (якщо такі кошти будуть залучатися), складено план продажів вирощених зернових. Також в ході розробки фінансової моделі бізнес-плану була проведена робота зі складання звітів про прибутки і збитки, прогнозного звіту про рух грошового потоку і опису балансу діяльності сільськогосподарського підприємства.
 
Інвестиційну привабливість проекту підтверджують розрахунки таких показників: внутрішня норма прибутковості, чиста приведена вартість, період окупності та ін Також для даного проекту були прораховані різні сценарії ведення бізнесу з урахуванням можливого впливу негативних змін на фінансову стійкість підприємства.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

2. ПРОЕКТ

2.1. ОПИС ПРОЕКТУ

2.1.1. Цілі і завдання Проекту

2.1.2. Джерела фінансування Проекту. Напрями капіталовкладень

2.1.3. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту

2.2. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТУ

2.2.1. Місце розташування Проекту, схема площі

2.2.2. Виробничий процес

2.2.2.1. Опис технології вирощування зернових культур

2.2.2.2. Опис технології зберігання зернових культур

2.2.3. Характеристика виробничих потужностей

2.2.3.1. Сільськогосподарська техніка

2.2.3.2. Елеватор

2.2.4. Характеристика виробленої продукції

2.2.4.1. Зернові культури

2.2.5. Сировинна база

2.2.5.1. Зернові культури

2.2.6. Собівартість виробництва

2.2.6.1. Собівартість вирощування зернових

2.2.6.2. Собівартість роботи елеватора

2.2.7. Кадри. Кадрова політика

2.2.8. Нормативно-правове регулювання

2.2.8.1. Зернові культури

2.2.8.2. Оподаткування сільськогосподарських виробників

2.3. РИНОК ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР УКРАЇНИ

2.3.1. Загальна характеристика ринку зернових культур

2.2. ВИРОЩУВАННЯ І ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

2.3.3. Основні виробники ринку зернових культур

2.3.4. Зовнішня торгівля ринку зернових культур України

2.3.5. Ціна і динаміка зміни вартості на зернові культури ринку України

2.3.6. Прогноз розвитку галузі та інвестиційна привабливість ринку зернових культур України

2.4. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ

2.4.1. Передумови для розрахунків та їх аргументація

2.4.2. Прогноз продажів за Проектом

2.4.3. Формування прибутку за Проектом

2.4.4. Прогноз руху грошових потоків за Проектом

2.4.5. Точка беззбитковості за Проектом

2.4.6. Обгрунтування структурування кредиту (Пільговий період. Графік погашення)

2.4.7. Обгрунтування можливості обслуговування кредиту. Коефіцієнт обслуговування боргу

2.4.8. Оцінка інвестиційної привабливості Проекту

2.4.9. Аналіз чутливості Проекту

2.5. АНАЛІЗ РИЗИКІВ

2.5.1. Факторний аналіз ризиків проекту

2.5.1.1. Ризики упущеної фінансової вигоди та споживчі ризики

2.5.1.2. Ресурсний ризик і ризик впровадження

2.5.1.3. Бюрократичні та адміністративні ризики

2.5.1.4. Фінансові ризики

2.5.2. Стратегія зниження ризиків

2.6. SWOT-АНАЛІЗ

3. ВИСНОВКИ

4. ПРОГРАМИ

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники за Проектом

Додаток 2. Установки за Проектом

Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість Проекту

Додаток 4. Сільськогосподарська техніка за Проектом

Додаток 5. Графік реалізації Проекту та джерела фінансування

Додаток 6. Погашення кредиту і виплата відсотків за Проектом

Додаток 7. Графік обслуговування кредиту за Проектом

Додаток 8. Розрахунок амортизаційних відрахувань за Проектом

Додаток 9. Штатний розпис за Проектом

Додаток 10. Калькуляція витрат на вирощування зернових (пшениця, ячмінь, кукурудза)

Додаток 11. План продажів

Додаток 12. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за Проектом

Додаток 13. Прогнозний звіт про рух грошових коштів

Додаток 14. Схема операційних витрат і доходів за Проектом

Додаток 15. Прогнозний баланс

Додаток 16. Формування прибутку

Додаток 17. Точка беззбитковості 2-7 рік

Додаток 18. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості за Проектом

Додаток 19. Розрахунок показників ефективності з проектної діяльності

Додаток 20. Дисконтований період окупності

Додаток 21. Розрахунок сценаріїв розвитку бізнесу

Додаток 22. Оцінка сценаріїв розвитку бізнесу

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Резюме Проекту

Таблиця 2. Напрямки капіталовкладень

Таблиця 3. Роботи за Проектом і графік залучення коштів

Таблиця 4. Калькуляція витрат на вирощування сільськогосподарських культур

Таблиця 5. Необхідне сільськогосподарське обладнання

Таблиця 6. Обладнання елеватора

Таблиця 7. Загальна вартість обладнання елеватора

Таблиця 8. Склад зерна пшениці в цілому,%

Таблиця 9. Харчова цінність пшениці на 100 г продукту

Таблиця 10. Харчова цінність кукурудзи на 100 г продукту

Таблиця 11. Харчова цінність ячменю на 100 г продукту

Таблиця 12. ГОСТ на посівні якості насіння зернових культур

Таблиця 13. Собівартість вирощування пшениці

Таблиця 14. Собівартість вирощування ячменю

Таблиця 15. Собівартість вирощування кукурудзи

Таблиця 16. Вартість поставки газу на підприємство, грн з ПДВ за 1000 куб. см

Таблиця 17. Собівартість роботи елеватора (енерговитрати за рік роботи)

Таблиця 18. Штатний розклад Проекту

Таблиця 19. Порівняльний аналіз допустимих рівнів токсичних елементів

Таблиця 20. Порівняльний аналіз максимально допустимих рівнів мікотоксинів

Таблиця 21. Порівняльний аналіз максимально допустимих рівнів радіонуклідів в зернових

Таблиця 22. Основні показники балансу українського ринку зернових культур в 2008-2011 рр., млн тонн

Таблиця 23. Урожай зернових в Україні (пшениця, ячмінь, кукурудза), 2010-2011 рр., млн. тонн

Таблиця 24. Хід збирання врожаю в усіх категоріях господарств 2009-2011 рр. (на 1 листопада 2011р.)

Таблиця 25. Рейтинг виробників пшениці, 2010 р. (частка ринку,% *)

Таблиця 26. Рейтинг виробників ячменю, 2010 р. (частка ринку,% *)

Таблиця 27. Рейтинг виробників кукурудзи, 2010 р. (частка ринку,% *)

Таблиця 28. Навички сільськогосподарської землі в Україні в розрізі основних операторів ринку 2011 рр.., Тис. га

Таблиця 29. Структура експорту зернових культур в 2006-2011 рр.., В натуральному вираженні, тис. тонн

Таблиця 30. Рейтинг експортерів пшениці, 2010 р. (частка ринку,% *)

Таблиця 31. Рейтинг експортерів ячменю, 2010 р. (частка ринку,% *)

Таблиця 32. Рейтинг експортерів кукурудза, 2010 р. (частка ринку,% *)

Таблиця 33. Основні країни імпортери зернових культур в 2010-2011 рр..

Таблиця 34. Динаміка цін на фуражну пшеницю, дол США / тонн (попит, EXW, переробка)

Таблиця 35. Динаміка цін на фуражний ячмінь, дол США / тонн (попит, EXW, переробка)

Таблиця 36. Динаміка цін на фуражну кукурудзу, дол США / тонн (попит, EXW, переробка)

Таблиця 37. Передумови для формування плану продажів

Таблиця 38. Амортизаційні відрахування Група І основні засоби - земля

Таблиця 39. Амортизаційні відрахування Група ІI основні засоби - капітальні витрати на поліпшення земель не пов'язані з будівництвом (не менше 15 років)

Таблиця 40. Амортизаційні відрахування Група III основні засоби - будівлі (термін експлуатації не менше 20 років)

Таблиця 41. Амортизаційні відрахування Група IV основні засоби - обладнання (термін експлуатації не менше 5 років)

Таблиця 42. Амортизаційні відрахування по всіх основних засобах

Таблиця 43. Амортизаційні відрахування Група V - нематеріальні активи

Таблиця 44. Амортизаційні відрахування за Проектом вцілому

Таблиця 45. Прогноз продажів за Проектом

Таблиця 46. Структура продажів за Проектом

Таблиця 47. Звіт про прибутки і збитки за Проектом

Таблиця 48. Формування прибутку за Проектом

Таблиця 49. Ефективність Проекту

Таблиця 50. Операційні витрати за Проектом

Таблиця 51. Графік вибірки і погашення кредиту

Таблиця 52. Коефіцієнт DSCR

Таблиця 53. Показники ефективності

Таблиця 54. Чутливість проекту до зміни ціни реалізації

Таблиця 55. Чутливість проекту до зміни обсягу реалізації

Таблиця 56. Чутливість проекту до зміни собівартості

Таблиця 57. SWOT-аналіз

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Напрямки інвестицій

Рисунок 2. Графік фінансування проекту

Рисунок 3. Органіграмма Проекту

Рисунок 4. Динаміка врожайності в розрізі основних зернових культур на українському ринку в 2009-2011 рр.., ц / га

Рисунок 5. Структура виробництва зернових культур в розрізі категорій господарств у 2010 р.,% (у натуральному вираженні)

Рисунок 6. Структурування операторів залежно від вирощування культур в 2010 р.,% (за зібраними площам)

Рисунок 7. Динаміка обсягу експорту зернових в 2006-2011 рр.., у грошовому вираженні, млн. дол США

Рисунок 8. Структура експорту зернових в 2011 році (січень-вересень),% (у натуральному вираженні), тис. тонн. Структура імпорту в розрізі видів зернових культур в 2010 р.,% (у натуральному вираженні). Структура імпорту в розрізі видів зернових культур в 2011 р. (з січня по вересень),% (у натуральному вираженні)

Рисунок 9. Динаміка обсягу імпорту в 2006-2011 рр.., у грошовому вираженні, млн. дол США

Рисунок 10. Співвідношення імпорту та експорту зернових культур в 2008-2011 рр.. (грошове вираження),%

Рисунок 11. Динаміка зміни ціни на основні зернові культури в 2009-2011 рр.., дол США / тонн (попит, EXW, переробка)

Рисунок 12. Структура продажів за Проектом

Рисунок 13. Формування прибутку за Проектом

Рисунок 14. Динаміка доходів і витрат за Проектом

Рисунок 15. Структура операційних витрат

Рисунок 16. Графік беззбитковості сільськогосподарського підприємства з вирощування зернових 2 рік

Рисунок 17. Графік беззбитковості сільськогосподарського підприємства з вирощування зернових 3 рік

Рисунок 18. Графік беззбитковості сільськогосподарського підприємства з вирощування зернових 4 рік

Рисунок 19. Графік беззбитковості сільськогосподарського підприємства з вирощування зернових 5 рік

Рисунок 20. Графік беззбитковості сільськогосподарського підприємства з вирощування зернових 6 рік

Рисунок 21. Графік беззбитковості сільськогосподарського підприємства з вирощування зернових 7 рік

Рисунок 22. Графік обслуговування кредиту

Рисунок 23. Динаміка коефіцієнтів обслуговування боргу за Проектом

Рисунок 24. Внутрішня ставка прибутковості

Рисунок 25. Період окупності Проекту

Рисунок 26. Кореляція NPV і зміни ціни

Рисунок 27. Кореляція NPV і зміни обсягу продажів

Рисунок 28. Кореляція NPV і зміни собівартості

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами