in stock

Аналіз ринку фруктів, ягід та продуктів їхньої переробки в Україні. 2022 рік

Аналіз ринку фруктів, ягід та продуктів їхньої переробки в Україні. 2022 рік
Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2022 року
Кількість сторінок: 33, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 8
Таблиць: 22
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська, російська, англійська
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведене дослідження ринку фруктів, ягід та продуктів їх переробки в 2016 – 2022 р. В звіті описані такі продукти, як баштанні, зерняткові, кісточкові та ягідні культури, а також виноград.
Бойові дії на території України мали безпосередній вплив на ринок фруктово-ягідних культур та продуктів їх переробки. Основними факторами стали постійні ракетні обстріли, окупація територій, безпосередні бойові дії у певних областях, а також блокування експортних шляхів.
У 22/23 маркетинговому році відбулося скорочення урожайності ягідних на 30-50% (в залежності від ягоди), фруктових – на 20% та баштанних – на 25%. На обсяги посівів вплинула окупація територій та бойові дії в регіонах, які є ключовими для відповідних культур. Також через заходи щодо уникнення харчової кризи, деякі фермери перейшли з ягідництва до вирощування овочів.
Найбільший врожай в Україні притаманний для яблук та лохини. Дані культури встановили рекорд щодо експорту у 2022 році через вимушений пошук каналів збуту фермерами. Також наявна тенденція до переходу на вирощування нішевих високомаржинальних культур задля забезпечення вищого прибутку при збуті та експорті.
Сектор переробки фруктово-ягідних культур в Україні не дуже розвинений. Основними групами товарів за обсягами виробництва та експорту є сокова продукція (соки, нектари, концентрати) та алкогольна продукція (вино, коньяк, вермут, сидр тощо). Ринки консервованої, замороженої, сушеної продукція з фруктів та ягід представлений поміним рівнем конкуренції. Часто у сегменті присутні кілька крупних гравців та велика частка МСП, або сегмент представлений лише малими та середніми підприємствами.

Через повномасштабну війну на території України відбулося скорочення виробництва сокової та алкогольної продукції. Причинами стали призупинення виробництва великими гравцями та імпортозаміщення із сусідніх країн, руйнування або повне знищення виробництва та окупація територій, де розташовані переробні підприємства. Виробники сокової продукції стикнулися з проблемами логістики сировини та готової продукції, забезпечення тарою. Зниження виробництва призвело до скорочення невиробничого персоналу, призупинення інвестиційних проєктів, зменшення обсягів бюджетування невиробничих затрат.
У 22/23 роках можна очікувати на скорочення врожайності на 20-50% в залежності від культури за рахунок скорочення посівних площ через бойові дії та переключення фермерів з ягідництва на овочівництво задля уникнення продовольчої кризи.
Для сегменту переробки фруктово-ягідних культур на сушену, заморожену та консервовану продукцію в Україні характерний низький рівень виробництва та зовнішньої торгівлі. Вплив війни на даний сегмент був не дуже значний: найбільші гравці продовжували роботу, але при тому були певні проблеми із закупкою сертифікованої сировини та тари, що найбільше вплинуло на роботу МСП.

Детальний зміст:

1.Загальна характеристика досліджуваного ринку
1.1 Опис ринку, виокремлення ланцюгів створення доданої вартості та факторів впливу на ринок для оцінки ризику напрямків з урахуванням змін 2022 року. За кожною групою факторів – аналіз ступеня важливості для підприємств, можливості адаптації підприємства до дії факторів, змін 2022 року та очікуваних змін для подальшого моніторингу
1.2 Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок, проблеми та передумови розвитку, в розподілі на періоди до 2021 та з 2022 року)
1.3 Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2016-2022* рр. (вирощування + імпорт – експорт), в тому числі переробка
1.4 Сегментація і структурування ринків
•За розмірами компаній (виділення частки ММСП)
•За регіонами
•За видами продукції
•За джерелами сировини
•Оцінка тіньового сегмента на ринку
1.5 Розробка анкет інтерв’ю та сценаріїв фокус-групи
1.6 Висновки про поточний стан галузі та роль окремих зв’язків в розвитку ринку
2.Аналіз конкурентного середовища на ринку (з фокусом на ММСП)
2.1 Аналіз представленості операторів на ринку (найбільші великі гравці, представленість сегменту ММСП)
2.2 Структурування операторів (за товарними сегментами, спеціалізацією, каналами збуту, регіонально); вплив військового стану на них;
2.3 Аналіз основних проблем, з якими стикались оператори ринку
2.3.1. До початку повномасштабної війни
2.3.2. Після початку повномасштабної війни
3.Зовнішня торгівля
3.1 Частка імпорту в сегменті переробки – аналіз можливостей для вітчизняних виробників
3.2 Аналіз експорту фруктів, ягід та продуктів їх переробки з України
4. Аналіз асортименту та ціноутворення на ринку
4.1 Побудова асортиментних карт з аналізом кількості компаній, залучених у виробництві
4.2 Середні поточні ціни на продукцію за сегментами
4.3 Опис факторів, що впливають на формування ціни (міжнародні ціни, зміна вартості складових виробництва) фруктових та ягідних культур та продуктів переробки
5.Аналіз споживання на ринку
5.1 Обсяги споживання досліджуваних продуктів та продуктів переробки на душу населення
5.2 Фактори впливу на споживання
6. Вплив асоціацій, об’єднань, учасників ланцюгів збуту та експертів на розвиток ринку
7. Аналіз каналів збуту продукції та їх зміни в 2022 році
8.Висновки. Прогнози розвитку галузі
8.1 Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку (три сценарії: базовий, оптимістичний та песимістичний сценарій)
9.Побудова структурних елементів аналізу
9.1 SWOT-аналіз ринкового спрямування
9.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
10.Побудова карти ринку (визначення всіх учасників ланцюгів доданої вартості; ступінь взаємозв’язку між ними, рівень ризиків тощо)
ДОДАТКИ

Перелік таблиць:

1. Ємність ринків фруктів та ягід у 2016-2021 рр. у натуральному вираженні, тис. т
2. Ємність ринків продукції переробки фруктів та ягід у 2016-2021 рр. у натуральному вираженні, тис. т
3. Ємність ринків соків з плодів у 2016-2021 рр. у натуральному вираженні, млн. л
4. Ємність ринків алкоголю з ягід та фруктів у 2016-2021 рр. у натуральному вираженні, млн. л
5. Обсяг виробництва фруктових та ягідних культур у 2021 р.
6. Виробництво плодів та ягід в Україні у 2016-2021 рр. у розрізі категорій, у натуральному виражені, тис. т.
7. Сегментація виробництва за типом у розрізі культур
8. ТОП-10 операторів ринку вирощування ягід в Україні, в розрізі сегментів ММСП
9. Основні оператори на ринку переробки фруктів та ягід в Україні
10. Заводи основних переробників фруктів та ягід, що припинили роботу у 2022 році
11. Частка імпорту в обсязі переробки фруктових та ягідних культур,%
12. Частка експорту в обсязі виробництва фруктово-ягідгих культур та продуктів їх переробки,%
13. Основні країни-партнери України з торгівлі ягідними культурами
14. Основні країни-партнери України з торгівлі фруктово-ягідними культурами
15. Основні країни-партнери України з торгівлі продуктами переробки фруктово-ягідних культур
16. ТОП-5 найбільших експортерів фруктів та ягід у 2021 році
17. ТОП-5 найбільших експортерів сокової продукції з фруктово-ягідних культур у 2021 році
18. ТОП-5 найбільших експортерів алкогольних напоїв з фруктово-ягідних культур у 2021 році
19. Асортимент продукції основних операторів продукції переробки ягід і фруктів України
20. Споживання фруктових та ягідних культур у середньому за місяць у розрахунку на одну особу, кг
21. SWOT – аналіз ринку ягід та фруктів та продуктів їх переробки в Україні
22. PESTLE-аналіз ринку ягід та фруктів та продуктів їх переробки в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Ланцюги створення доданої вартості на ринку плодів та ягідних культур та продуктів їх переробки
2. Сегментація підприємств на ринку фруктових та ягідних в Україні, в натуральному вираженні, %
3. Сегментація ринку продуктів переробки фруктово-ягідної продукції в Україні, в натуральному вираженні, %
4. Структура продукції переробки фруктів та ягід за видами, %
5. ТОП-5 виробників сокової продукції за обсягами виробництва, тис. т.
6. Середньомісячні ціни на культури фруктові та ягідні (без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат), 2021 р., грн/т
7. Динаміка середньорічних цін на культури фруктові та ягідні (без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат), 2016-2021 рр., грн/т, %
8. Динаміка середньорічних роздрібних цін на обрані фрукти та ягоди у 2016-2021 рр., грн/кг, %

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами